In Nederland leven 22.000 pleegkinderen. Ze gaan voor een weekend, een paar dagen of de hele week naar een gastgezin. Sommige kinderen worden zelfs helemaal opgenomen in een pleeggezin. Maar in Nederland wordt het tekort aan pleegouders steeds groter. Daarom stellen we in dit artikel de vraag: Pleegouder worden: Wat houdt het in?

Pleegzorg

Pleegzorg is mogelijk door de Jeugdwet. Die bepaalt dat wanneer een kind in een onstabiele of onveilige situatie verkeert, hij in een ander gezin geplaatst mag of moet worden. Jeugdzorg streeft er naar om kinderen zo veel mogelijk thuis te laten opgroeien, wanneer dat nodig is. Soms nemen ouders zelf initiatief voor (tijdelijke) pleegzorg, omdat ze de zorg voor hun kind niet langer aankunnen. In bepaalde gevallen bepaalt de rechter dat een kind onmogelijk thuis kan blijven wonen. Ook in dit geval wordt een kind voor kortere of langere tijd in een pleeggezin geplaatst. In Nederland is er een tekort aan pleegouders, waardoor veel kinderen in een zogenaamde leefgroep worden geplaatst.

Waarom is een pleeggezin belangrijk?

Waarom is pleegzorg zo belangrijk, als een kind ook in een leefgroep kan worden geplaatst? Voor een kind is het belangrijk om in een gezin op te groeien, omdat dit de meest natuurlijke manier van opvang is.

Aan welke voorwaarden moet een pleegouder voldoen?

Om een pleegkind te kunnen opvangen is het belangrijk dat je eigen situatie stabiel is. Een kind verdient een thuis met structuur, veiligheid en liefde. Daarbij maakt je leeftijd, wel vanaf 21 jaar, niet uit. Het maakt niet uit of je homoseksueel bent of heteroseksueel, of je een relatie en kinderen hebt, of je rijk of arm bent, als je maar een positieve bijdrage kan leveren aan de opvang van een kind. De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te beseffen als je pleegouder wilt worden:

Voorgeschiedenis

Het zorgen voor een pleegkind is een prachtige taak voor jou als ouder. Het is wel goed om je te realiseren dat een pleegkind al een voorgeschiedenis heeft. Vooral wanneer een kind door de rechter uit huis is geplaatst, heeft een kind al het nodige meegemaakt. Sommige kinderen hebben een bepaald trauma opgelopen, dat hun gedrag in zekere zin verstoort. Het gedrag verandert niet meteen wanneer een kind uit zijn situatie is geplaatst. Het is wel goed om je te realiseren dat een pleegkind extra aandacht nodig heeft. Je hoeft niet alles goed te doen als pleegouder, als je maar open blijft staan voor het kind. Daarnaast wordt je ook begeleid door Jeugdzorg in de opvoeding en zorg voor een pleegkind.

Tijdelijke zorg

Het doel van pleegzorg is uiteindelijk om het kind weer terug te plaatsen bij de ouders. Voor sommige kinderen is dit niet meer mogelijk, omdat de ouders niet meer in staat zijn om te zorgen voor hen. In dit geval is het mogelijk dat een kind voor een lange periode bij jou verblijft. In de meeste gevallen is pleegzorg tijdelijk en zal het kind uiteindelijk weer bij zijn ouders terug worden geplaatst onder begeleiding van Jeugdzorg. Als een pleegkind bij jou verblijft, zal het ook contact blijven houden met zijn ouders. Het is belangrijk dat je hier als pleegouder open voor staat.

Dankbaar werk

Het is ontzettend mooi om een pleegkind in huis te hebben. Je geniet van mogelijke ontwikkelingen van het kind, vooral wanneer hij zich bij jou thuis voelt. Maar een kind blijft een kind. Een pleegkind gedraagt zich net als andere kinderen. Hij doet ook wel eens vervelend en blijft je niet te hele dag bedanken voor alles wat je voor hem doet.

Eigen plekje

Een pleegkind heeft behoefte aan een eigen plekje in je huis, waarin hij zich terug kan trekken. Vanuit het kind gezien is dit heel logisch, omdat hij ineens in een nieuwe omgeving wordt geplaatst.

Samenwerking pleegzorg

Ook al krijg jij de zorg voor een pleegkind, je kunt niet alle beslissingen over de opvoeding zelfstandig maken. Jeugdzorg zal een grote rol spelen in de zorg voor je pleegkind. Jij moet als het ware 'verantwoording' afleggen aan Jeugdzorg. Het bureau houdt ook in de gaten of je in staat bent om voor een pleegkind te zorgen, voor de veiligheid van het kind.

Hoe word je pleegouder?

Om te kijken of het iets voor jou is om pleegouder te worden, kun je naar een informatieavond gaan. Hier wordt alles uitgelegd over de procedure en de impact van het hebben van een pleegkind. Op een informatieavond kun je al je vragen stellen die je hebt over pleegzorg. Als je na de informatieavond hebt besloten om je huis open te stellen voor een pleegkind, kun je je aanmelden als aspirant-pleegouder. Vervolgens volg je een introductieprogramma.

Onderzoek

De Raad van Kinderbescherming onderzoekt of je geschikt bent om een pleegkind in huis te nemen. De Raad kijkt bijvoorbeeld of je een strafblad hebt en naar je medische verleden. Er wordt niet alleen naar jou gekeken, maar ook naar een eventuele partner of kinderen. Er komen mensen in bij je thuis mee kijken en op deze manier wordt er gekeken of je geschikt bent als pleegouder.

Kennismaking

Er wordt niet zomaar een willekeurig kind bij je in huis geplaatst. Jeugdzorg kijkt naar jouw situatie en kijkt daarna welk kind daar het beste bij past. Voordat er een kind wordt geplaatst, vindt er een kennismaking plaats bij jou thuis. Ook maak je met bureau Jeugdzorg afspraken over de opvoeding en begeleiding. Wanneer alles rond is, wordt er een pleegkind bij je in huis geplaatst.