Als je kind in de laagste groepen van school zit is het nog een kleuter. In groep een en twee mogen kinderen dan ook nog veel spelen en lekker kleuteren. In groep een en twee leren kinderen niet zo heel erg veel, maar voor kleine kinderen zijn het mijlpaaltjes. In groep twee wordt de kleuter verder voorbereid op een jeugd van leren en studeren. Er wordt een begin gemaakt met schrijven en tellen.

Leert een kleuter schrijven in groep twee?

Een kleuter leert nog niet schrijven in groep 2. Het wordt wel voorbereid op leren schrijven. Sommige leerlingen zijn van zichzelf al zo interesseert in leren dat ze zichzelf hebben leren lezen en schrijven. Dit komt voor bij ongeveer een tot drie % van de kinderen. Ze kunnen daarom een voorsprong hebben. Bespreek dit met de kleuterleiding. Je kind kan extra hulp nodig hebben om zeker te weten dat het op de goede manier leert schrijven. Als een kind eenmaal lettertje omdraait bijvoorbeeld, duurt het vrij lang om dit weer af te leren. Wist je dat kinderen extra taalgevoelig zijn in hun eerste levensjaren? Dat zijn immers de jaren dat kinderen leren praten en de taal verstaan die om hen gesproken wordt. Zeer jonge kinderen kunnen zelfs meerdere talen leren spreken als ze erg klein zijn. Ze moeten dan wel mensen om zich heen hebben die vloeiend verschillende talen tegen ze spreken. In groep 2 leert een kleuter omgaan met taal. Ze leren bijvoorbeeld luisteren naar voorgelezen verhalen. Vragen stellen over teksten, maar ook nazeggen van moeilijke woorden. In groep 2 leren kinderen ook vertellen wat er op een plaatje staat, zaken juist benoemen en omschrijven. Kleuren herkennen en er wordt een begin gemaakt met het schrijven van letters.

Leren rijmen

Ook leren kinderen in groep 2 kennismaken met rijmklanken. Door het zingen van liedjes bijvoorbeeld, of het opzeggen van versjes. Als de kleuters er aan toe zijn leren ze ook lettergrepen herkennen, en de klanken van klinkers uitspreken en herkennen. In veel klasjes wordt er elke week een letter behandeld in de kleutergroep 2. De hele week wordt die ene letter in het zonnetje gezet. Zo leert het kind die letter kennen en de klank herkennen en uitspreken. Wat rijmt er op koe? Boe natuurlijk! Met behulp van plaatjes, tekeningen, leuke rijmpjes, versjes, liedjes… Zo leert een kleuter spelenderwijs letters en klanken uitspreken en herkennen.

Verhaaltjes vertellen, hoe doe je dat?

De juf of meester leest verhaaltjes voor, maar ook je kind ‘moet’ leren hoe je een verhaal vertelt. Anderen moeten het verhaal kunnen volgen. Daarom wordt er ook aandacht besteed aan het vertellen van korte verhaaltjes. Je kind is zo ook in training om te leren communiceren. Aan het eind van groep twee kan een kleuter meestal ook zijn eigen naam schrijven en deze door middel van (hakken) in lettergrepen oplezen.

Leren luisteren

Kleine kinderen hebben vaak maar een korte periode concentratie. Ze zijn snel afgeleid of geven toe aan eenvoudige impulsen zoals slapen, weglopen, zich op iets heel anders focussen, dagdromen. Omdat een kind gedurende de verdere schooltijd vaak geconcentreerd zal moeten zijn om lesstof te kunnen opnemen, wordt er al in de kleuterjaren getraind in leren luisteren. Aan het eind van groep 2 kunnen de meeste kleuters zo’n 20 minuten achter elkaar naar een verhaal luisteren. Ze hebben geleerd rustig te zitten, te luisteren en zich te concentreren. Als een verhaal interessant genoeg is, zal dat geen probleem opleveren.

Hoeveel woorden kent een kind in groep twee?

Een kleuter aan het eind van groep twee kent ongeveer 3500 woordjes. Dat lijkt niet veel maar is een prima basis om de woordenschat steeds verder uit te breiden. Ook heeft je kind een passieve woordenschat die veel groter is. Het gaat om duizenden woorden die ze wel begrijpen, maar zelf nog niet gebruiken in de communicatie. Intelligente kinderen zullen een grotere woordenschat hebben, en verlegen kinderen kunnen een grotere woordenschat hebben dan je zou vermoeden. Niet een kind is gelijk. Het gaat daarom in het onderwijs meestal om gemiddelden. Een kind leert in groep twee ook om van verschillende lettergrepen woorden te vormen.

Leren rekenen in groep twee

In groep twee leert een kleuter nog niet echt rekenen maar er wordt wel een goede voorbereiding gemaakt om te leren rekenen. Ze leren tot 20 tellen en aftellen van 20 tot nul. Zo leren ze op deze leeftijd al dat er een verschil is tussen meer en minder. Andere begrippen die ze leren bevatten zijn iets erbij doe of iets eraf halen. Dit kan betrekking hebben op afmeting of het gewicht van voorwerpen. Spelenderwijs wordt ook aandacht gegeven aan voorzetsels end e betekenis ervan. Zet iets op de tafel of zet iets onder de tafel. Ook leren ze het verschil tussen links en rechts, onder en boven, groot of klein. Ze leren wat het betekent om achter een stoel te staan, of ervoor. Om ernaast te staan of erop te zitten. Ook voorbereiding op wiskundige zaken worden al behandeld. In groep twee leert je kind het verschil tussen vierkant, rond, rechthoek, driehoek kennen. Omdat het allemaal spelenderwijs gaat, mogen kleuters ook lekker spelen met deze vormen. Ze bouwen bijvoorbeeld met de blokkendoos.

Kleuren benoemen en herkennen

In groep twee leert je kind ook de belangrijkste kleuren herkennen en benoemen. Primaire kleuren rood, geel en blauw staan daarin centraal. Deze kleuren kun je niet zelf maken door het mengen van de andere twee kleuren. Kinderen leren ook dat ze bijvoorbeeld blauw en rood kunnen mengen om bruine verf te maken; dat ze oranje krijgen als ze rood en geel mengen, en groen als ze geel met blauw mengen. Zo wordt een kind zich bewuster van kleuren om zich heen.

Welke maand en welk seizoen is het?

In groep leren de kleintjes ook de maanden van het jaar kennen en de 4 seizoenen. Elke maand wordt de maand waarin we leven behandeld, en uiteraard ook de dagen van de week. Zo leren kinderen de dagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kennen, maar er wordt aandacht gegeven aan zaterdagen en zondagen. Ze leren dat een week 7 dagen heeft en dat maanden niet altijd evenveel dagen hebben. Ook leren ze de seizoenen lente, zomer, herfst en winter herkennen en benoemen. Daarnaast leren kleuters ook het verschil tussen ochtend, middag, avond en nacht kennen. Omdat de leerstof gestructureerd wordt aangeboden zullend meeste kinderen deze eenvoudige kennis vrij gemakkelijk opnemen.

Wat leren kinderen in groep 2 verder nog?

Er wordt ook aandacht gegeven aan schatten van hoeveelheden. Als er fruit op een schaal ligt, hoeveel appels liggen er ongeveer? Ik schat vijf of zes. Zo worden er ook schattingen gemaakt met betrekking tot gewicht en lengte. Je bent ongeveer even lang als je beste vriend. Een kind krijgt zo het inzicht dat een bepaalde hoeveelheid niet altijd absoluut is maar dat je met inschattingen ook iets kunt duiden. Er zijn veel mensen in de school, en spelen weinig kinderen op het plein.

In groep twee wordt ook aandacht gegeven aan de natuur. Zo leren ze dat elke boom andere vruchten draagt en dat er zon nodig en regen nodig is om planten te voeden. In de herfst worden er herfstwandelingen gemaakt en zo leren de kleintjes dat er in de herfst paddenstoelen in het bos groeien en dat er kastanjes van de bomen vallen.

Kleuren met kleurpotloden

In groep twee leren kinderen tussen lijntjes kleuren als ze een kleurplaat krijgen. Dit lijkt onbelangrijk maar is belangrijk voor de fijne motoriek van kinderen. In deze leeftijd is het lichaam sterk in ontwikkeling en ook groeien kleuters rap. Er verandert dus veel. Er wordt bijgehouden of de ontwikkeling goed verloopt. De ene leerling zal meer moeite hebben om binnen lijntjes te kleuren dan de andere, maar uiteindelijk leren ze het allemaal.

Hinkelen, op een been staan, iets uitknippen, een koprol maken

Op school leer je op een been staan en hinkelen. Dit is goed voor het evenwicht. Ook leert een kind in groep twee een koprol te maken. Ze leren huppelen en een bal opvangen. Als je iets uitknipt, hoe knip je het dan netjes uit? Aan al deze zaken wordt aandacht besteed in groep twee van de eerste schooljaren. De fijne en grove motoriek wordt gestimuleerd zich goed te ontwikkelen.

Spelletjes in groep twee

Omdat een kind op school is om iets te leren, zijn ook veel spelletjes bedacht om kinderen kennis bij te brengen. Zo kun je met de bal overgooien, je leert dan vangen en mikken. Door op muziek te bewegen leer je ritme herkennen en je oefent meteen je motoriek. Van spelletjes met dobbelstenen leer je optellen en met pionnen leer je plaatsjes tellen. Zo zijn er vele spelletjes waar kinderen spelenderwijs iets van leren.

Jezelf leren kennen

In groep twee wordt ook aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hoe maak je vriendjes? Wat is pesten? Waarom is pesten fout? Hoe werk je samen zonder ruzie te maken? Hoe weet je of iemand anders verdrietig of bang is? Hoe kun je elkaar helpen? In deze periode leren kinderen dus niet alleen het verschil tussen samenwerken en zelfstandig werken, maar ook leren ze nadenken over omgaan met elkaar.