Help, is jouw kind een pestkop? Als ouder kan dit een zorgwekkende ontdekking zijn. Hoe bang je kunt zijn dat jouw kind op school gepest gaat worden, des te zorgwekkender is het wanneer je hoort dat jouw kind de pester is. Hoe ga je hiermee om en wat kun je als ouder betekenen? In dit artikel lees je precies wat je als ouder kunt doen wanneer jouw kind een pestkop is.

Oorzaak van het pestgedrag

Er mag een minuscuul percentage zijn aan kinderen die pesten omdat ze dat leuk vinden, maar vaak is er veel meer aan de hand. Pestgedrag is niet normaal en kan ook zeker niet als dergelijk worden gezien. Maar om als ouder hier goed mee om te kunnen gaan, is het belangrijk om de oorzaak van het pestgedrag te achterhalen. Dit is cruciaal om ook een goede oplossing tegen het pestgedrag te vinden. Redenen waarom een kind kan gaan pesten zijn als volgt:

Bang om zelf gepest te worden

Om te voorkomen dat het kind zelf het slachtoffer wordt van pesten, kan een kind zelf gaan pesten. Hierdoor voorkomt jouw kind dat hij of zij zelf gepest wordt. Dit is natuurlijk op geen enkele manier goed te praten, maar het is een logische oorzaak waarom jouw kind gaat pesten. Het is ook niet vreemd dat gepeste kinderen, laten zelf pesters worden. Uit angst om zelf gepest te worden, pesten ze liever iemand anders.

Meeloopgedrag

Pesten andere kinderen in de klas ook? Dan wilt jouw kind waarschijnlijk geen buitenbeentje worden en gewoon meedoen met de andere kinderen. Pest jouw kind niet mee, dan valt het buiten de groep en kan het prooi worden om te pesten. Jouw kind wilt indruk maken op de pestende vrienden en zelf niet gepest worden en doet daarom maar mee.

Populariteit

Het kan er primair aan toe gaan op basisscholen. Iedereen wilt natuurlijk bij de populaire kinderen horen en hierdoor kunnen ze minder populaire kinderen gaan pesten.

Problemen thuis

Wanneer jouw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, kan dit op andere manier geuit worden. Door ruzie thuis, krijgt jouw kind een goed voorbeeld van slecht gedrag. Door problemen thuis, kan jouw kind gaan pesten op school.

Geen oorzaak

Is er geen exacte oorzaak te vinden van waarom jouw kind een pestkop geworden is? Dit kan als ouder erg zorgwekkend zijn. Je doet er goed aan om het gedrag niet zomaar door de vingers te zien. Kom in contact met een kinderpsycholoog om samen te kijken naar het pestgedrag en de oorzaak van het pesten van jouw kind.

Invloed van ouders

Als ouder ben je hét rolmodel voor jouw kinderen. Van jongs af aan kopiëren kinderen het gedrag van hun ouders. Het is belangrijk om ook zelf de spiegel voor te houden wanneer je hoort dat jouw kind aan het pesten is. Heb jij enige invloed gehad op het gedrag van jouw kinderen? Goed voorbeeld doet volgen, maar slecht voorbeeld net zo goed. Wanneer jij en jouw partner ruzie hebben, zorg er dan voor dat dit niet in het zicht van de kinderen is en voorkom slecht taalgebruik. Deze gewoontes en woorden nemen kinderen namelijk makkelijk over. Als jij boos kunt doen tegen jouw partner, kan dit voor jouw kind lijken als normaal of goedgekeurd gedrag. Boze woorden nemen ze over en gebruiken ze tegen hun leeftijdsgenootjes. Zorg ervoor dat jij geen invloed kunt hebben op het pestgedrag van jouw kind en filter jouw woordkeuze en gedrag tegenover jouw kinderen.

Een streng gesprek

Hoor jij dat jouw kind een pester is? Je wilt natuurlijk het liefste even flink wat woorden wisselen met jouw kind. Maar pak dit gesprek goed aan. Het is als eerste dus belangrijk dat jij als ouder te weten komt wat de oorzaak van het pestgedrag is. Is jouw kind zelf bang om gepest te worden? Dan is het belangrijk dat je dit in het gesprek goed naar voren laat komen. Hoe zou jouw kind het vinden als er onaardig tegen hem of haar wordt gedaan. Het is belangrijk dat het een streng gesprek is, maar zorg er wel voor dat er openheid blijft. Zo kan jouw kind naar jou komen wanneer er problemen zijn op school of wanneer hij meeloopt om pesterijen te voorkomen.

Jouw reactie als ouder is van groot belang voor jouw kind. Wanneer je het gedrag wegwuift omdat je het zelf ook ongemakkelijk vind, leert jouw kind nooit waarom het pesten echt niet kan. Het is al spannend goed dat de ouders te weten komen over het pestgedrag van het kind, maar laat ook flink merken dat je dit gedrag echt niet goedkeurt en dat herhaling uitgesloten is.

Gesprek met de leraar

Het is niet alleen belangrijk om samen met jouw kind een gesprek te voeren over het gedrag. Maar ook samen met jouw kind en de leraar. De leraar ziet het gedrag van jouw kind dagelijks en kan jou als ouder meer vertellen over hoe jouw kind het op school doet en wat zijn of haar ideeën zijn over de oorzaak van het pesten. Ook kun je met z'n allen afspraken maken over het vervolg. Hoe wordt er op school mee omgegaan en welke straf kan jouw kind verwachten op school.

Consequenties

Pestgedrag is echt niet oké en dat mag jouw kind goed leren. Het is belangrijk dat goed gedrag wordt beloond, maar slecht gedrag mag zeker consequenties hebben. Pesterijen moeten direct worden afgekeurd en hier mag zeker een straf tegenover staan. Kies een straf dat het meeste effect heeft op jouw kind. Een maand geen videospelletjes spelen of een tijd niet meer mogen spelen met de pestende vrienden. Ook kan in gesprek met de school een passende straf worden gevonden. Jouw kind moet bijvoorbeeld een week nablijven of helpen met klusjes op school.

Excuses aanbieden

Het is voor een kind als spannend genoeg wanneer de ouders ingeschakeld worden bij pesterijen en wanneer hij of zij straf krijgt. Maar dit is niet genoeg. Maak het als ouder een prioriteit dat jouw kind contact opneemt met het kind dat hij of zij gepest heeft. Neem contact op zodat jouw kind persoonlijk zijn excuses kan aanbieden. Dit is niet alleen van groot belang voor het kind dat gepest werd, maar ook voor jouw kind. Zo leert het dat gedrag als dit echt niet kan en dat wanneer je de fout ingaat, je ook excuses moet aanbieden.

Ook is het als ouder tegenover ouder belangrijk dat je contact opzoekt. Zo kun jij als ouder leren wat het gedrag van jouw kind tot stand brengt bij de ander. Tegelijkertijd kun je samen als ouders voor een oplossing tegen het pesten zorgen. Het is goed om in goed contact te blijven. Wanneer het pestgedrag weer begint, kunnen jullie als ouders het contact met elkaar zoeken en er snel voor zorgen dat het pesten stopt.

Leer meer over pesten

Het is belangrijk dat jouw kind leert wat pesten met een ander doet. Het kan voor jouw kind gewoon een grapje zijn of er gewoon bij horen omdat iedereen het doet. Toch is het goed om van jongs af aan te leren dat pesten meer kapot maakt dat men lief is. Er zijn genoeg leerzame kinderboeken over pesten en films waarin het gevolg van pesten duidelijk wordt weergegeven. Door jouw kind beter te onderwijzen over de gevolgen van pesten, kan jouw kind eerder beseffen dat dit gedrag niet alleen slecht is, maar ook schadelijk kan zijn. Wanneer je te weten komt dat jouw kind een pestkop is, is het belangrijk om als ouder alles op alles te zetten dat het gedrag stopt en jouw kind inziet waarom.

Is jouw kind een pestkop? Zorg dan dat je de oorzaak van het pestgedrag leert kennen en vervolgens de juiste stappen zet om het pesten te stoppen. Zorg voor passende consequenties, excuses aan het gepeste kind en leer jouw kind waarom pesten echt niet oké is.