Het klinkt misschien als een bizarre gedachte en hopelijk nog ver-van-mijn-bed, maar het is iedereen aan te raden om voorzorgsmaatregelen op voorhand te nemen wanneer je de zorg voor kinderen na je overlijden op een correcte manier wil afhandelen. Als je het lot van je kinderen niet van de ene dag op de andere door iemand vreemds wil laten bezegelen, kan je best nu al een traject uitstippelen. Er zijn twee opties. In deze blog worden de mogelijkheden op een rijtje zetten. Als ouder streef je ernaar dat voor je kind of kinderen goed wordt gezorgd.

Zorg dat je kind niet op straat komt te staan bij een overlijden

Het is een vreselijke gedachte, maar een ongeluk loert vaak om de hoek. Minstens één keer per maand lees je in de krant het trieste nieuws dat een koppel bij een auto-ongeval is omgekomen. Of dat iemand aan een ziekte is overleden als weduwe of weduwnaar? Situaties waar je niet aan mag denken, maar die wel dagelijkse realiteit zijn. In het geval van minderjarige kinderen kan dit een ernstig probleem vormen als je op voorhand niet enkele doortastende maatregelen hebt ondernomen.Een goede raad: je kan beter de touwtjes – wanneer je leeft – in eigen handen nemen om je kinderen te beschermen. Iedereen wil dat je kinderen na het overlijden van de ouders in goede handen terechtkomen.

De functie van een voogd en wat is het?

De functie omschrijving van een voogd: het is een persoon die verantwoordelijk wordt gesteld voor de opvoeding van een kind of kinderen van iemand anders. De meest voorkomende gevallen zijn dat ouders, die beiden stierven of bij ouders die de zorgen voor hun kinderen niet meer ter harte kunnen nemen. Deze persoon krijgt in juridische termen dan de voogdij over de nakomelingen. Het grootste deel van de ouders stellen in hun testament meestal een bepaalde vertrouwelijke persoon of naam voor. In de meeste gevallen gaat het om leden van de familie of iemand uit de vriendenkring.

Wat als jij en je partner niets hebt geregeld bij overlijden

Wanneer jij en je partner geen regeling hebt getroffen bij overlijden, dan zal de rechter het heft in eigen handen nemen en een voogd aanstellen. Meestal wordt dan gekeken naar een naast familielid die de verantwoordelijkheid wil opnemen. Een andere mogelijkheid is dat verschillende personen worden aangesteld om die taak van voogd te vervullen. In bepaalde gevallen wijst een rechter de taak van de voogd toe aan een instelling. Denk maar aan Bureau Jeugdzorg bijvoorbeeld. Door de band genomen zorgen de ouders ervoor dat ze de beste beslissingen nemen voor hun kind of kinderen. Dit heet dan ouderlijk gezag. Voor alle duidelijkheid: dit is niet hetzelfde als de term voogdij.

Wat zijn de taken van een voogd?

Om alle misverstanden uit de weg te ruimen. Een voogd is niet altijd iemand die moet instaan om een kind te verzorgen en verantwoordelijk is voor de opvoeding. In de praktijk laten ouders in een opgemaakt testament weten dat de voogd de taken van opvoeding en verzorging kunnen opnemen. De voogd is overigens niet aan financiële regels of verplichtingen gebonden om de opvoeding uit eigen zak te betalen. De financiering kan gebeuren via de erfenis die door de voogd wordt beheerd. Jaarlijks moet de voogd wel de uitgaven die gemaakt zijn voor de opvoeding, aan een instelling voorleggen. Ouders kunnen ook in hun testament laten uitstippelen dat de erfenis wordt beheerd door een bewindvoerder. Bovendien kunnen potentiële voogden die opdracht weigeren. Dit komt zelden voor, maar het is geen verplichting. Bij weigering, gaat de rechter binnen de familie- of vriendenkring kijken wie wel hiervoor in aanmerking kan komen als voogd.

Wat is ouderlijk gezag na het overlijden?

Ouderlijk gezag is niet hetzelfde dan voogd. Gehuwde ouders van een minderjarig kind vallen onder het stelsel van ouderlijk gezag. Ouders die niet getrouwd zijn, vallen onder een andere wetgeving. Dan moet het gezag worden geregeld. Hetzelfde geldt voor ouders die gescheiden zijn. Wanneer één van de ouders niet meer leeft, gaat het gezag automatisch over naar de overlevende ouder. In het geval dat beide ouders overlijden, wordt een voogd aangesteld. Als ouder kan je bij de notaris in een testament de voogd op voorhand laten vastleggen.

Wanneer stopt de voogdij?

Een voogdij stopt als de kinderen achttien worden en als meerderjarig worden aanzien. Zo kunnen de kinderen dan beschikken over een mogelijke erfenis. Wanneer je de kinderen nog te jeugdig vindt om over de erfenis te beschikken, bestaat er een mogelijkheid om een bewindvoerder in het testament te laten aanstellen. Die beheert dan het nalatenschap. Meestal wordt in het testament de leeftijd bepaald wanneer de kinderen hun erfenis zelf mogen beheren.

Bewind versus voogd

Bewind betekent eigenlijk dat de erfenis van je minderjarig kind na het overlijden wordt beheerd. Heb je bijvoorbeeld niets omschreven in je testament, dan zal een voogd worden aangesteld om je nalatenschap in goede banen te leiden totdat je kind meerderjarig wordt. Als je een bewindvoerder aanstelt, dan bestaat de mogelijkheid dat die de erfenis langer gaat beheren dan de meerderjarigheid van je kinderen. Afhankelijk van de leeftijd die je in het testament hebt vastgelegd. Eén van de hoofdredenen dat die leeftijd bij je kinderen wordt opgetrokken en verhoogd, heeft te maken dat je als ouder wil voorkomen dat je kind of kinderen de erfenis te haastig zouden verbrassen.