Vroeger toen ik opgroeide, ging er voor mij een wereld open wanneer mijn moeder bij de videotheek geweest was en een film mee naar huis nam. Vooral in de vakantie was het dan reuze pret. Met de buurkinderen werd herhaaldelijk naar dezelfde films gekeken zonder er van te vervelen. Tegenwoordig zitten zaken een beetje anders in elkaar, je kind kan nu ‘gewoon’ een eigen Youtube kanaal beginnen!

Met de komst van internet, maar meer nog met de geboorte van WEB 3.0 is er voor de kinderen van de huidige patatgeneratie een wereld van bijna het onmogelijke open gegaan. Eentje van multimedialiteit en virtualiteit met daarbij zoveel als mogelijk bewegend beeld…alles en meer als in de gewone wereld mogelijk is. Onze kinderen hebben nu, net als ons, de mogelijkheid om op het internet opgeslagen films of programma’s simpelweg op te roepen en het genot te ervaren.

Meer nog vanwege het ontstaan van Social Media platforms en daarbij kanalen zoals YouTube hebben vele kinderen de mogelijkheid om niet alleen maar naar geüploade films en programma’s te kijken, maar ook zelf hun eigen creativiteit aan de dag te leggen en online aan het miljoenen kijkerspubliek te presenteren. Het is natuurlijk een goede zaak om even terug te blikken naar het ontstaan van YouTube en de transformatie naar wat het platform heden ten dagen geworden is.

Ontstaan en transformatie YouTube

In 2005 werd YouTube, de sociale media gericht op videobeeld, door drie partners opgericht. Stapvoets kreeg de website met domeinnaam YouTube meer gestalte en verwierf de site in 2006 de status van de top 10 best bezochte sites ter wereld. In hetzelfde jaar kochten de eigenaren van de online zoekmachine Google Search de website voor een bedrag van 1.65 miljard over van de partners waardoor de concurrentie met Google video’s tot het verleden ging behoren. In 2007 ging YouTube Mobile in en werd het stukken makkelijker om vanuit een mobiel video’s te bekijken en te uploaden.

En nu komt het… met deze ontwikkeling werd het fenomeen vloggen razend populair en hadden vele hobbyisten ineens voldoende werk waardoor deze nieuwe ontstane branche razend snel groeide. Rond 2009 werd het mogelijk om op YouTube 3D video’s te uploaden en het jaar erna was live streamen mogelijk. Dit opende de weg voor het ontstaan van de nieuwe branche binnen youtube, de zg. YouTube Podcasts die live als vooraf opgenomen kunnen worden en kunnen worden uitgezonden.

Drang naar meer

Met het bovenstaande is inzage gegeven in het ontstaan maar ook de transformatie die de “video social media site” heeft doorgemaakt. Het is meer dan logisch dat onze kinderen dezelfde creativiteit en avontuur ervaren zoals wij, als het om YouTube gaat. Meer nog… onze kinderen hebben vaak genoeg van nature het technisch inzicht vanwege de tijd waarin die geboren zijn, zegt men wel eens. Uiteraard blijft de drang vanwege de vele mogelijkheden niet alleen bij het bekijken van video’s. Je kind wilt graag de uitdaging aan en een nog grotere drang ontstaat om zelf over een eigen YouTube kanaal beschikken. Dit is gelukkig voor een ieder mogelijk gemaakt door YouTube. Je zult, als je kind nog minder jarig is, als ouder garant moeten staan en supervisie moeten geven.

jongetje-maakt-youtube-video

Kanaal aangemaakt, wat nu?

Nu heb je voor je kind een kanaal aangemaakt, maar… wat nu? Er zijn vele dingen die je samen met je kind zou kunnen ondernemen als houder van een kanaal. Voor je kind gaat er een wereld open. In de volgende Alinea’s worden vier verschillende mogelijkheden besproken om het kanaal van je kind in te zetten.

Jouw kind is altijd getalenteerd

Jouw kind is altijd getalenteerd. Als je kind over een zekere mate van talent beschikt, zou je die zeker kunnen vastleggen en op de Youtube Kanaal plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat heel goed kan zingen of drummen. Maar ook het kindje dat graag met mama in de keuken staat en kookt, of de huishouding doet, kan aan een Youtube kanaal een leuke bijdrage leveren. Er zijn ook ouders die gewoon de leuke speelmomenten en het opgroeien van hun kind maar ook de leuke gezinsmomenten op Youtube doen. Enkele populaire kanalen zijn bijvoorbeeld Ryan toy review en The Royalty Family.

Niet zelf in beeld

Dan heb je ook de kinderen die graag een YouTube kanaal willen maar niet graag zelf in beeld komen. Vaak worden er dan filmpjes ge-upload of favoriete of wordt er muziek geplaatst. Dan zijn er de iets wat creatievere kinderen die toch graag zelf met hun kanaal bezig willen zijn maar dat door het voorlezen van verhaaltjes of het vertellen van spannende gebeurtenissen. In weer andere gevallen wordt er gekookt of geknutseld, zodanig dat alleen de handen in beeld worden gebracht. Op deze manier heb je een product geleverd zonder zelf echt in het vizier te zijn. De mate waarin zo een video views aantrekt is echter de mate van creativiteit en human intrest.

De kleine vlogger

Ook voor kinderen is het vloggen heel populair. Met een mobieltje voorzien van een goede camera gaan ze dan op pad en wordt het avontuur vastgelegd. Hierna wordt deze ge-edit en op YouTube geplaatst. Belangrijk is wel dat de editing op een voor het kijkerspubliek op een creatieve en spannende manier gedaan wordt. Denk bijvoorbeeld aan een dagje naar de vlindertuin of een vakantie vastleggen, gezien vanuit de lens van een kind. Best wel interessant!

jongetje-met-youtube-kanaal

Kinder podcast

Ook de podcast is zoals wij dat eerder gezien hebben, heel erg populair geworden. Meer nog vanwege vrijwel kleine investering die nodig is om uiteindelijk en hele “radio” opzet in alle comfort van bijvoorbeeld je woning te hebben. Ook voor kinderen die graag babbelen en discussie voeren is deze mogelijkheid een goeie. In een ruimte naar eigen creativiteit ingericht, voorzien van headphones, microfoons en camera’s kan jouw kind aan de slag met het afnemen van een interview van bijvoorbeeld de dierenverzorger van de dierentuin. Of kan het interview met het kindje beginnen dat kampioen geworden is in karate. De ontwikkeling op het gebied van internet en technologie, die nimmer stil staat, heeft ervoor zorg gedragen dat het in feite een tikkeltje makkelijker is om interviews af te nemen of af te staan. Nu bijvoorbeeld is er een tendens waarbij via zoom en andere oplossingen zoals skype vanuit een afstand een interview kan worden afgenomen. Dit zorgt ervoor dat je kind er creatiever mee om kan gaan en dus makkelijker interviews kan doen.

Voordelen op het gebied van ontwikkeling

Er gaat met deze Youtube revolutie ook voor je kind een wereld open. Eentje die je kind kan helpen vormen. Denk daarbij aan de vaardigheden die je kind met goede begeleiding aanleert door vast systematisch in een bepaalde branche “werkzaam” te zijn. Denk daarbij aan interviewtechnieken maar ook kookkunsten en dergelijke. Ook leert je kind op vroege leeftijd onbewust verschillende online marketing strategieën aan doordat bijna automatisch bij een kanaal en een persoonlijkheid een brand komt bij kijken. Jouw kind leert al heel gauw op een speelse manier een online marketingplan in elkaar zetten en werken aan de verkoopstrategie.

Nadelen Youtube revolutie voor je kind

Uiteraard zijn er ook negatieve zaken waar je jouw kind aan bloot kunt leggen. Ten eerste kan Youtube heel verslavend werken. Je zult er als ouder steeds weer als de kippen bij moeten zijn om ervoor te zorgen dat het niet de verkeerde kant opgaat. Discipline en orde en structuur spelen ook hier weer een belangrijke rol. Ten tweede kan een zekere mate van populariteit ervoor zorgen dat je kind er moeilijk mee kan omgaan. Zorg daarom voor een luisterend oor, een coach te zijn en een zekere mate van balans te scheppen in het geheel.

Goed apparatuur is het halve werk

Dat er een leuke uitdaging voor je kind om de bocht staat te wachten, weten wij inmiddels al. Maar voor een goede kans van slagen, is behalve harde werk en creativiteit, goede editing werk van eminent belang. Zorg er daarom voor dat je over een goede mobiel met een goede resolutie beschikt of haal een cameraman in huis. Kies de ruimtes dan ook goed uit en zorg er verder voor dat het editingprogramma bij de tijd is. Hier zijn er tegenwoordig simpele maar effectieve oplossingen voor.