Als je kinderen hebt moet je als ouders met veel zaken rekening houden. Jij bent immers verantwoordelijk voor je kind. Veel dingen zijn vanzelfsprekend, maar sommige zaken moet je altijd even uitzoeken. Hoe zit het bijvoorbeeld met een tandartsverzekering voor je kleuter? Zit dat in het basispakket, hoe wordt dit vergoed? Moet je daar een een extra verzekering voor afsluiten? In dit artikel zul je antwoord krijgen op deze brandende vragen.

Regels voor onder de 18 jaar

Bij de tandartsverzekering is het van belang om onderscheid te maken tussen twee groepen. Enerzijds de mensen onder de 18 jaar en anderzijds de mensen boven de 18 jaar. Mensen boven de 18 jaar worden ook wel volwassenen genoemd. Een peuter is onder de 18 jaar, dus je kind valt in de groep van niet volwassenen. Voor die groep gelden andere regels met betrekking tot de tandartsverzekering dan voor mensen boven de 18 jaar. Er zal nu worden uitgediept welke regels er gelden voor mensen onder de 18 jaar.

Vergoed in basisverzekering

Elke Nederlander is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Aanvullende verzekeringen zijn optioneel, maar een basisverzekering is verplicht. Normaliter is een tandartsverzekering een aanvullende verzekering, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen onder de 18 jaar. Bij mensen onder de 18 jaar worden tandartskosten allemaal vergoed in de basisverzekering. Daarnaast heb je dan ook nog eens geen verplicht eigen risico, dus dat is ook nog eens heel erg voordelig. Normaliter is er namelijk een vast bedrag aan eigen risico. Bij verzekeringen wordt daar eerst beroep op gedaan en na het jaarlijkse eigen risico nemen de zorgverzekeringen de rest van de kosten op zich.

Welke behandelingen worden dan vergoed?

Je vraagt je dan natuurlijk ook af welke behandelingen er dan vergoed worden in de basisverzekering voor kinderen onder de 18 jaar. Dat zijn er tamelijk veel, maar de belangrijksten zullen nu worden besproken.

Periodieke onderzoeken

Allereerst worden de periodieke onderzoeken van je kleuter allemaal vergoed. Een periodiek onderzoek is de basis van elke ontmoeting met je tandarts. Dit is het moment dat je tandarts gaat controleren of er problemen zijn met je gebit. Hij controleert onder andere op gaatjes, maar ook verstandskiezen en je tandarts controleert ook nauwlettend het tandsteen en dergelijke. In principe is een periodiek onderzoek eenmaal per jaar, maar het kan ook voorkomen dat een onderzoek twee maal per jaar nodig is. Dit is vooral het geval bij kinderen die vaak problemen hebben met hun tanden hebben. Ook een tweede periodieke onderzoek in een jaar wordt vergoed in de basisverzekering van mensen onder de 18 jaar. Dit bespaart dus veel geld.

Incidentele consulten

Wat niet geheel onbelangrijk is, is het feit dat incidentele consulten ook worden vergoed. Dit zijn consulenten waarbij je niet wordt opgeroepen door tandarts omdat je bijvoorbeeld een gaatje hebt, maar omdat je zelf last van je tanden hebt. Voor mensen zonder verzekering kan dat regelmatig onverwachtse kosten met zich meebrengen. Maar kinderen onder 18 jaar zijn daar volledig voor vergoed. Dit is ook wel belangrijk, want kinderen zijn over het algemeen veel onvoorzichtiger dan volwassenen. Het kan dus zijn dat je peuter valt en dan zijn melktanden breekt. Natuurlijk is dit niet zeer ernstig, aangezien de melktanden toch weggaan, maar dit is natuurlijk geen mooi gezicht. Dergelijke ongelukken worden dus ook volledig verzekerd! Het is goed geregeld in Nederland!

Fluoride-behandeling

Behandelingen met Fluoride worden meestal door de mondhygiënist uitgevoerd. Met Fluoride kunnen de tanden worden verstevigd en kan het risico op gaatjes over het algemeen worden verminderd. Een Fluoride-behandeling kun je dan ook wel een beetje vergelijken met een onderhoudsbeurt. Het is voor kinderen belangrijk om Fluoride-behandelingen te krijgen. Ook deze behandelingen worden over het algemeen vergoed. In ieder geval twee maal per jaar, maar mocht je echt problemen hebben met je tanden, dan is de kans groot dat ook overige behandelingen vergoed worden door je zorgverzekeraar. Tijdens deze behandeling krijgen kinderen vaak ook les hoe ze op een goede manier moeten poetsen. Wanneer je een verkeerde manier van poetsen aanleert, is de kans namelijk groot dat je dit altijd op die manier blijft doen. En een verkeerde manier van poetsen kan ervoor zorgen dat je in de toekomst nog meer problemen met je tanden gaat ondervinden.

Andere behandelingen

De meeste andere vormen van behandelingen worden ook vergoed voor peuters. Denk daarbij aan het vullen van gaatjes, verdoving en de wortelkanaalbehandeling. In principe alle belangrijken die je op kunt noemen. Maar mocht er toch iet zijn, dan is het altijd verstandig om het even in je polis na te lezen, of contact op te nemen. Het kan namelijk nog wel eens qua verzekering verschillen.

Wat wordt niet vergoed

Natuurlijk zijn er ook nog enkele zaken die niet worden vergoed in het basispakket van je peuter.

.

Kronen, bruggen en implantaten worden over het algemeen niet vergoed. Maar hier zijn uitzonderingen op. Wanneer de de schade is veroorzaakt door een ongeval, wordt de schade van de tanden namelijk wel vergoed. Dus in principe loop je qua kosten weinig risico, want over het algemeen is het niet noodzakelijk dat kinderen op jonge leeftijd al kronen, bruggen of implantaten nodig hebben, tenzij er dus een ongeval is gebeurd.

Orthopedische hulp

Een zeer belangrijke uitzondering op deze regel, is orthopedie. Over het algemeen wordt dit namelijk niet vergoed in het basispakket. Mocht je kind een beugel nodig hebben, dan moet je dit over het algemeen zelf betalen, tenzij je een aanvullende verzekering hebt afgesloten voor je kind. Hier gelden wel een paar uitzonderingen op.

Ernstige ontwikkelingsstoornissen

Heeft je kind bijvoorbeeld ernstige ontwikkelingsstoornissen met zijn gebit? In die gevallen kan het zijn dat het bedrag wel wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het verschil tussen de tandarts en orthodontie is dat je dan wel het eigen risico zelf moet betalen. Orthodontie is over het algemeen erg duur, dus je bespaart dan alsnog heel veel geld. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Er zijn natuurlijk veel verschillende situaties en veel verschillende soorten mensen. Wanneer er dus ook echt sprake is van een ontwikkelingsstoornis, moet dit duidelijk worden vastgesteld. Laat je hier dus ook heel goed over informeren.

Aanvullend verzekering zonder eigen risico

Bij aanvullende verzekeringen betaal je geen eigen risico en dat is natuurlijk een groot voordeel te noemen. Let wel op bij de verzekeringen en kijk goed naar de voorwaarden. De voorwaarden van de verschillende verzekeringen kunnen dan ook veel verschillen. Ook is er een groot verschil in de manier waarop wordt uitbetaald. Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt een deel van het bedrag vergoed. Maar er zijn ook aanvullende verzekeringen waar alles wordt vergoed. Deze verzekeringen zijn over het algemeen veel duurder en het is dan ook verstandig om vooraf na te gaan of dit de moeite waard is. Soms is de premie namelijk duurder dan de daadwerkelijke kosten. In dergelijke gevallen is het dan ook niet verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit zorgt er alleen maar voor dat je kind oververzekerd is.

Wachttijden

Om misbruik te voorkomen hanteren veel verzekeraars wachttijden bij de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende verzekering bij orthopedie. Je moet dan al een aantal jaar bij die verzekering zijn aangesloten, alvorens je de mogelijkheid hebt om die verzekering af te sluiten. Op die manier proberen zorgverzekeraars te voorkomen dat mensen snel een verzekering afsluiten omdat hun kind een beugel nodig heeft. Dit doen ze dan om de kosten te besparen.

Let wel: er zijn ook verzekeraars waarbij er geen wachttijden zijn met betrekking tot aanvullende verzekering bij orthopedie. Het nadeel hiervan is dat deze verzekeringen over het algemeen wel een stuk duurder zijn dan de verzekeringen waarbij wel een wachttijd geldt.

Eindbeschouwing

Concluderend kunnen we stellen dat het in Nederland goed geregeld is. Vrijwel alle kosten met betrekking tot de tandarts worden vergoed in de basisverzekering en je betaalt er bovendien ook nog niet eens eigen risico over. Dit is ook wel belangrijk, want de kosten van een tandarts kunnen namelijk hoog oplopen wanneer je niet verzekerd bent. Veel volwassenen verzekeren zich niet tegen de tandarts. Ook boven de 18 jezelf verzekeren tegen tandartskosten kan verstandig zijn. Tegen een scherp tarief heb je namelijk al een aanvullende verzekering. Zo houd jij als moeder ook nog eens geld over en dat is natuurlijk zeer voordelig!