Op veel scholen wordt de Entreetoets voor groep 5, 6 en 7 afgenomen. Deze toets bereidt je kind voor op de verplichte eindtoets in groep 8. Hoewel een school de Entreetoets dus vanaf groep 5 kan afnemen zijn er ook scholen die ervoor om er pas vanaf groep 7 aan mee te doen. Naast een voorbereiding op de eindtoets in groep 8 is de Entreetoets ook een goede manier voor de docent om te zien hoe jouw kind ervoor staat en wat er nog verbeterd kan worden. Met onderstaande informatie weet je waar jij en je kind aan toe zijn bij de entreetoets!

entreetoets

Wat is de Entreetoets?

De Entreetoets is onderdeel van het Cito Volgsysteem in het basisonderwijs, dat wordt afgesloten met de eindtoets. Deze eindtoets staat ook wel bekend als de Citotoets. In Nederland werken heel veel scholen met het Cito Volgsysteem, die dus ook gebruik kunnen maken van de Entreetoets. Het is voor scholen mogelijk om de Entreetoets voor groep 5, 6 en 7 af te nemen, één keer per jaar. Sommige scholen kiezen er echter voor om de Entreetoets alleen in groep 7 af te nemen. De Entreetoets is minder uitgebreid dan de Eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen, maar je kind wordt wel op dezelfde onderdelen getest. Ook is de manier van vragen stellen en antwoorden geven hetzelfde.

Aan de ene kant is de Entreetoets voor groep 5, 6 en 7 dus om je kind voor te bereiden om de Eindtoets in groep 8. Aan de andere kant is het voor de leerkracht ook een mooie manier om te testen hoe je kind ervoor staat. De leerkracht kan nagaan hoe je kind scoort op het gebied van taal, rekenen & wiskunde en studievaardigheden. Op basis van de uitslag kan het niveau van je kind goed worden ingeschat en kan ook worden bepaald waar eventueel extra aandacht aan besteed moet worden. Dit is natuurlijk heel handig, want zo kan de leerkracht in overleg met jou een gericht plan opstellen om je kind zo goed mogelijk te laten presteren op alle gebieden. De uitslag van de Entreetoets is dan ook een goed uitgangspunt voor een oudergesprek.

Waarom wordt de Entreetoets afgenomen?

De Entreetoets is zo samengesteld dat deze objectief kan toetsen wat je kind heeft geleerd in vijf, zes of zeven jaar tijd. Dit is een onafhankelijk gegeven naast reguliere toetsen en de waarneming van de leerkracht. Uit de praktijk blijkt vaak dat de uitslag goed overeenkomt met de verwachtingen van de leerkracht. Daarom is de Entreetoets voor groep 5, 6 en 7 een handig meetmiddel van het niveau van je kind, en een goede basis voor het bepalen van de behoeften van jouw kind.

tafelopstelling-entreetoets

Wanneer wordt de Entreetoets afgenomen?

Afname van de Entreetoets is flexibel, scholen kunnen dus zelf bepalen wanneer ze dit doen. Wel moet de Entreetoets plaatsvinden tussen april en juni, of anders in september. De meeste scholen plannen de Entreetoets echter net voor de Meivakantie. Op deze manier is de uitslag aan het eind van het schooljaar binnen en kan hierop goed worden ingespeeld voor het volgende schooljaar.

De onderdelen van Entreetoets

De Entreetoets toets het niveau van je kind op drie basisvaardigheden. Dit zijn taal, rekenen & wiskunde en studievaardigheden. In totaal bestaat de Entreetoets uit zestien taken, met per taak tussen de twintig en dertig opgaven. Hieronder hebben we taken per basisvaardigheid op een rijtje gezet.

Basisvaardigheid Taal

 • Schrijven
 • Grammatica
 • Spelling
 • Leestekens
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat

Basisvaardigheid Rekenen & Wiskunde

 • Getallen en bewerkingen
 • Verhoudingen, breuken en procenten
 • Meten, meetkunde, tijd en geld

Basisvaardigheid Studievaardigheden

 • Studieteksten
 • Informatiebronnen
 • Kaartlezen
 • Schema’s, tabellen en grafieken

Daarnaast kunnen scholen er nog voor kiezen om in groep 6 en 7 extra opdrachten te geven. Dit gaat dan onder andere over begrijpend lezen en leestempo. Deze opgaven tellen niet mee voor de totaalscore van de Entreetoets. Wel worden ze op het antwoordblad vermeldt en levert het extra inzichten op.

Hoe kan je kind oefenen voor de Entreetoets?

Het is natuurlijk altijd goed als je kind al een beetje kennis heeft gemaakt met de Entreetoets voordat deze daadwerkelijk wordt afgenomen. De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7 bestaat altijd uit meerkeuzevragen over stof die je kind al heeft gehad. In de weken voorafgaand aan de Entreetoets wordt er in de klas vaak al geoefend met het soort opgaven en de manier van antwoorden. De toets wordt klassikaal afgenomen, op papier. Het is niet nodig om thuis extra te oefenen voor de Entreetoets, je kind wordt voldoende voorbereidt op school.

Aangepaste versies van de Entreetoets voor groep 5, 6 en 7

Er zijn aangepaste versies van de Entreetoets beschikbaar voor kinderen die dyslectisch zijn of visueel beperkt zijn. In dat geval krijgt je kind ook extra tijd om de opdrachten te maken. Onderstaande aangepaste versies zijn beschikbaar:

 • Voor dyslectische kinderen in groep 6 en 7 is een gesproken versie beschikbaar
 • Een Kurzweilversie voor dyslectische kinderen in groep 6 en 7 (voor kinderen die gewend zijn hiermee te werken)
 • Voor kinderen die kleurenblind zijn is er een zwart-wit versie
 • Voor slechtziende kinderen is er een vergrote versie

De waarde van de Entreetoets

De score van de Entreetoets van je kind komt in de meeste gevallen overeen met de verwachtingen van de leerkracht. Als dit niet het geval is zal altijd worden onderzocht waar dit aan ligt. Kinderen maken tegenwoordig heel veel toetsen, waardoor goed te zien is of de uitslag in het patroon past of opvallend is.

Sinds 2015 is het zo dat het middelbare schooladvies van een leerkracht belangrijker is geworden, omdat de Eindtoets pas later in groep 8 wordt afgenomen. Op basis van de resultaten van de Entreetoets in groep 7 geeft het Cito een rapport uit. Hierin staat een voorspelling voor het meest geschikte brugklastype van jouw kind. Leerkrachten maken van dit rapport gebruik bij het bepalen van het advies. Als ouder zijnde is het mogelijk om dit rapport mee te nemen.

De uitslag van de Entreetoets

De uitslag van de Entreetoets komt drie maanden na het afronden. Hoewel mede op basis van de Entreetoets in groep 7 het middelbare schooladvies wordt gegeven, hoef je niet in paniek te raken als je kind slechter scoort dan verwacht. Je kind heeft nog veel tijd om bepaalde onderdelen te verbeteren en ook faalangst kan nog worden overwonnen. Het is juist goed dat je dit weet voordat de Eindtoets wordt afgenomen.

Hoe kun je jouw kind voorbereiden op de Entreetoets?

Je wil jouw kind natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op de Entreetoets. Inhoudelijks wordt je kind op school goed voorbereid, maar het maken van de Entreetoets is ook spannend en soms pittig. Er wordt geadviseerd om de Entreetoets in één week af te nemen, verspreid over drie dagdelen. Als er extra onderdelen worden gemaakt zijn er meer dagdelen nodig. Dan kan het zijn dat de school ervoor kiest om de toets over meerdere weken te verspreiden. Hoe dan ook, het afnemen van de Entreetoets kan best pittig zijn voor kinderen. Daarom is het verstandig om je kind er goed op voor te bereiden. Zorg ervoor dat je kind zich goed kan ontspannen en voldoende rust krijgt. Laat je kind op tijd naar bed gaan en goed eten. Op een dag dat de Entreetoets is afgenomen is het het beste om je kind lekker te laten ontspannen, het liefst in de buitenlucht. Als er de volgende dag opnieuw een onderdeel wordt afgenomen gaat je kind het liefst op tijd naar bed. Voldoende slaap is heel belangrijk. Dan moet het helemaal goedkomen met de Entreetoets!