Naast familie en vrienden is school een van de meest invloedrijke aspecten in het leven van een kind. Hier begint iemands begrip van de wereld, van zichzelf en ontwikkelen ambities voor de toekomst. Hieronder hebben wij enkele tips op een rij gezet zodat jouw kind met zelfvertrouwen naar school gaat.

1. Wees betrokken

Niets is meer aanmoedigend dan een ouder die oprecht interesse toont in wat een kind doet. Ga dieper dan de vraag “hoe was het vandaag?”; neem de tijd om met je kind de dag door te nemen door bijvoorbeeld rustig te zitten of te spelen. Wees niet bang om complimenten te geven wanneer ze werk laten zien of vertellen over een prestatie waar ze zelf trots op zijn.

2. Wees geduldig

Niet elke dag is even makkelijk of leuk. Erken en toon begrip voor de gevoelens en frustraties van je kind door deze rustig te bespreken. Het kan ook een goede les zijn om stil te staan bij hoe jouw kind met een moeilijke situatie is omgegaan. Op deze manier leren ze hoe ze het beste teleurstellingen en uitdagingen kunnen verwerken.

3. Wees voorbereid

Help je kind zoveel mogelijk met school door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en roosterwijzigingen. Ga in gesprek met de leraar wanneer er lastige veranderingen aankomen of wanneer je ergens zorgen om maakt. Samen kunnen jullie de beste leeromgeving bieden. Lees vooral ook mededelingen van de school zelf goed door! Ben je bijvoorbeeld voorbereid als een school ineens de schooltijden veranderd??

4. Wees eerlijk

Voor een kind kan het lijken alsof je alle wijsheid van de wereld hebt, maar dit is natuurlijk niet waar. Geef toe als je iets niet weet of wanneer je een fout hebt gemaakt. Probeer samen met je kind het antwoord te zoeken in een boek of op het internet; zo leren jullie beiden. Mocht dit uitdagend zijn, dan kan je ook in gesprek met de docent gaan voor tips.

5. Wees realistisch

Het is de wens van iedere ouder dat hun kind het goed doet op school. Het is echter ook goed om te erkennen dat ieder mens op een andere manier leert en groeit. Probeer zoveel mogelijk je kind zichzelf te laten zijn zonder (onbewust) jouw hoge verwachtingen uit te spreken. Ouderavonden zijn goede gelegenheden om vragen te stellen over de algemene ontwikkeling van je kind.

6. Wees stimulerend

Ga samen met je kind buiten het klaslokaal om zoveel mogelijk de wereld ontdekken. Ga naar het park of speeltuin om meer over de natuur te leren en in beweging te blijven. Boodschappen doen kan ook leuke ontdekkingen opleveren. Samen lezen ontplooit ook fantasie en inlevingsvermogen van je kind. Help ze met nieuwe hobby’s ontdekken.

7. Wees ruimdenkend

Laat je kind de diversiteit van de wereld zien door hem of haar ook bloot te stellen aan nieuwe gerechten, films, boeken en kinderen met een andere cultuur, religie of denkwijze. Maak je kind duidelijk dat niet iedereen hetzelfde denkt, eet, kleedt of leeft, maar dat het niet raar of verkeerd is. Daarnaast stimuleert het ook hun inlevingsvermogen.

8. Wees nieuwsgierig

Als ouder ben je gewend dat je kind het hemd van je lijf vraagt. Draai ook eens de rollen om en laat je kind nadenken en argumenteren. Dit kunnen eenvoudige dingen zijn, maar wees ook niet bang om af en toe lastige onderwerpen te bespreken. Probeer ze uit te dagen met hersenkronkels of vragen waarvoor ze hun fantasie moeten gebruiken.

9. Wees open

Maak aan je kind duidelijk dat ze met je kunnen praten, ongeacht welk onderwerp of tijdstip. Het is hierbij ook belangrijk om geen oordeel te geven over het soort vraag die ze stellen. Dit geeft je kind een stevig fundament van waarop zij met je verder kunnen bouwen. Daarnaast creëert het een vertrouwensband dat op latere leeftijd vruchten zal afwerpen.

10. Wees aanwezig

Blijf actief inspannen om tijd door te brengen met je kind, laat zien dat je moeite doet om betrokken te blijven. De tijd die je samen doorbrengt hoeft niet altijd even spectaculair of stimulerend te zijn, zolang je kind maar weet dat je voor hem of haar klaarstaat. Zo geef je het goede voorbeeld voor later.