Als je schoolgaande kinderen hebt, heb je niet alleen te maken met andere kinderen en diens ouders, maar natuurlijk ook met de leerkracht van je kind. Deze leerkrachten staan voor de klas met als doel de kinderen lessen bij te brengen. Maar hoe zorg je er nou voor dat je goed omgaat met de juf of meester van je kind?

Je kind als doel

Wat vele ouders nog wel eens schijnen te vergeten is dat de leerkracht hetzelfde doel heeft als zij. De leerkrachten willen namelijk het beste voor het kind. Door middel van het toepassen van allerlei onderwijsmethoden en het aanbieden van de meest uiteenlopende onderwerpen leren de kinderen allerlei zaken bij over de dagelijkse gang van het leven. Daarnaast krijgen ze ook handige tips en vaardigheden mee binnen de verschillende vakken die worden aangeboden. Als ouder heb je logischerwijs alleen maar oog voor je eigen kind. Je wenst hem of haar alle aandacht die maar gegeven kan worden, maar vergeet niet dat de leerkracht nog meer kinderen in de klas heeft. De klassen zouden zomaar uit kunnen lopen tot ongeveer 30 leerlingen in de klas. Het verdelen van de aandacht werkt dan even anders en van alle aandacht krijgt je kind maar een klein beetje mee. Dat is onvermijdelijk. Een ander voordeel is dat de leerkracht het kind als individu wel uit het perspectief van een groep kan bekijken, iets wat je als ouder niet kan. Een leerkracht ziet je kind namelijk dagelijks en ziet daardoor ook hoe het in een bepaalde groep reageert. Een ander verschil is dat een ouder vaak wat objectiever naar het kind kijkt. Het is overigens ook zijn of haar kind en in de ogen van een ouder kunnen kinderen maar weinig fouten doen in de buitenwereld. Een leerkracht bekijkt het vanuit een ander perspectief. Hij of zij ziet het kind in de dagelijkse bezigheden en treft daar een neutraler oordeel over. Doordat er sprake is van verschillen tussen ouders en leerkrachten is het van groot belang dat deze twee partijen goed met elkaar communiceren zodat hun gezamenlijke doel, het kind, en de welvaart kan worden behaald.

Voel je niet bezwaart

Herken je het gevoel dat je als ouder je haast bezwaard voelt om met de leerkracht te praten over het een of ander. Je bedenkt je dat hij of zij het al druk genoeg heeft, en een vraag van weer 'zo'n lastige ouder' kan er echt niet bij. Vergeet niet dat je juist de ouder bent om al deze vragen te stellen. Dat doe je uit interesse naar je kind toe. Je wilt het beste voor je kind en daarom is het juist goed om aan de leerkrachten te tonen dat je oprechte interesse hebt in je kind. Ouders die vragen stellen of suggesties brengen zijn juist niet lastig. Met dit soort zaken kan de leraar nog wat. Maar met ouders die er helemaal niet zijn of nauwelijks op komen dagen zijn pas lastig om mee om te gaan.

Vertrouwen

Je kind zit de meeste tijd op school. Alhoewel het vaak voorkomt dat er van leraar wordt gewisseld per klas, zijn er ook leerkrachten bij die meeverhuizen naar de nieuwe klas. Het is wel zo handig en natuurlijk ook belangrijk dat je een vertrouwensband opbouwt met de leraar. Dit heeft als belangrijk doel dat je samen de doelen voor je kind kan bespreken en aan elkaar aan kunt geven waar je het kind mee wil helpen, of hoe het kind precies in elkaar zit of hoe het zich voelt. Op deze manier kan je als ouder werken aan de tips die de leerkracht je meegeeft en natuurlijk andersom. Maak je kind bespreekbaar bij de leerkracht. Zo krijg je alle informatie mee over je kind van hoe het zich gedraagt in de klas en wat de laatste ontwikkelingen zijn op schoolgebied. Zo weet je waar je als ouder thuis nog aan kan werken samen met je kind. Daarnaast is het natuurlijk ook niet onbelangrijk voor de school om te weten wat voor ontwikkeling je kind ondergaat zodat ze hier ook rekening mee kunnen houden op school. Het is echter wel belangrijk dat je weet wanneer je wat kunt brengen. Zoals eerder gezegd ontfermt een leerkracht zich over meerdere kinderen. Het is daarom ook niet echt handig en ook niet de bedoeling dat je op dagelijkse basis een groot verslag doet over je kind en wat hij of zij allemaal heeft meegemaakt. Vertel enkel de relevante zaken die gevolgen kunnen hebben voor de lessen, zoals bijvoorbeeld als een kind ziek is geweest en nu weer beter is. Andere verhalen kunnen eventueel worden besproken tijdens ouderavond. Wees ook niet te laat met zaken vertellen. Je kunt natuurlijk niet aankomen met ongeacht wat voor verhaal dan ook als de schoolbel al is gegaan. Dan is het namelijk de bedoeling dat de lessen beginnen. Heb je wat te melden? Wees dan op tijd.

Een gesprek aangaan

Wil je liever een één op één moment met de leraar? Dan is het handig om een afspraak te maken. Je hebt dan een kleine kans dat je door andere ouders wordt gestoord of dat het even snel tussen de lessen door moet. Een leraar staat altijd open voor het houden van een gesprek als het in het belang is van je kind. Neem dan ook goed de tijd om je gesprek voor te bereiden. Door dit te doen, kan het gesprek vloeiend verlopen en is het makkelijker om eerder tot een oplossing te komen. Schrijf je vragen eventueel op een papier zodat je dit mee kan brengen naar het gesprek. Soms is het ook nodig dat je kind aanwezig is bij het gesprek. Dit is soms het geval wanneer het gesprek pesten betreft. Zorg in dat geval ook dat je je kind goed voorbereid zodat jullie samen op het gemak zijn tijdens het gesprek.

Toon ook tijdens het gesprek interesse in wat de leerkracht te zeggen heeft. Neem daarom altijd een blocnote mee om aantekeningen op te maken. Zo heb je altijd een verslag van de besproken onderwerpen zodat het makkelijker is om hierop terug te vallen.

Uitzonderlijke gevallen

Naast al deze adviezen kan het natuurlijk ook zijn dat je te maken met een uitzonderlijk geval. In dit geval is het haast niet mogelijk om een klik te hebben tussen beide partijen. Dit kan zijn omdat de ouder de leerkracht niet ligt of juist andersom. Vergeet niet dat we allemaal mensen zijn en dat vele verschillende persoonlijkheden met elkaar kunnen botsen. Het vervelende is dat je kind in het midden staat want hij of zij heeft zowel met jou als met de leerkracht dagelijks te maken. Probeer er wat van te maken. Soms helpt het al een heleboel als je je eigen koppigheid opzij zet. Je kind moet toch het jaar doorkomen met deze leerkracht, dus misschien kan je hierdoor het een en ander verhelpen. In het geval het echt hopeloos is en de klik niet komt en zaken uit de hand dreigt te lopen, is het altijd nog mogelijk om naar de directie toe te stappen om het een en ander te bespreken. Dit doe je natuurlijk niet meteen maar pas wanneer je echt merkt dat het niet meer gaat. Je kunt wel jezelf en de leerkracht helpen door er in ieder geval voor te zorgen dat je altijd zo rustig mogelijk het gesprek in gaat, notities maakt en dat beide partijen naar elkaar luisteren.

Het is niet altijd even makkelijk in deze wereld en maatschappij om met elkaar om te gaan. Ditzelfde kan gelden voor ouders en de leerkrachten van hun kinderen. Vooropgesteld staat respect. Zonder respect voor elkaar kom je nergens in de wereld en ook niet op school. Probeer eraan te denken dat het leven van een leerkracht niet altijd even makkelijk is. Het is vaak erg lastig omdat hij of zij de aandacht goed moet verdelen tussen al die verschillende leerlingen met allemaal hun eigen persoonlijkheden. Als ouders ervoor kiezen om de leerkrachten wat meer te helpen en andersom ook, dan staan ze samen sterk om het beste te verzorgen voor de kinderen. Het verwijten van elkaar schiet niet op. “Mijn kind heeft ruzie gehad met Katrien, maar jij hebt niets gedaan!”. Dat is een opmerking dat niet zo erg goed zal vallen. Misschien heeft de leerkracht het niet gezien. Het is dus het beste om altijd even te vragen naar bepaalde situaties zodat jullie samen kunnen werken aan een oplossing.

Goed omgaan met de juf of meester van je kind

Er zijn alleen maar handvatten die je kunt gebruiken om goed om te gaan met de leraar van je kind. Het is altijd belangrijk om de situatie en de persoonlijkheid van de leerkracht zelf in te schatten. Hierop kun je dan inspelen en kun je de situatie zo aangenaam mogelijk maken door altijd een stapje voor te zijn. Door wat toleranter maar ook vertrouwelijker om te gaan met de leraar, dan moet het goed komen voor je kind om het een jaar goed door te brengen.