Passend onderwijs voor een kind met het syndroom van Down vinden is erg belangrijk. Op school leert een kind zich namelijk optimaal ontwikkelen en verschillende vaardigheden; van schrijven en lezen tot aan sociale vaardigheden. Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn qua onderwijs voor een kind met het syndroom van Down? Je leest het in dit artikel.

Welke opties zijn er?

Voor kinderen met syndroom van Down zijn er in principe twee opties qua onderwijs. De kinderen kunnen naar speciaal onderwijs of naar een reguliere basisschool. Afhankelijk van het kind en zijn mogelijkheden, wordt er vaak aangeraden om eerst de opties bij een reguliere school te bekijken. Op de reguliere basisschool wordt extra ondersteuning voor het kind geregeld. Omdat dit tijd in beslag neemt en niet alle scholen deze mogelijkheid hebben, is het slim om je hier op tijd in te verdiepen. Zoek ongeveer een jaar van te voren naar een basisschooltype die bij jou en het kind past en neem contact op met de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om passend onderwijs voor een kind met het syndroom van Down te regelen, of dat nu op hun eigen school is of op een andere (speciale) school.

Wanneer kan een kind met het syndroom van Down naar school?

In Nederland zijn alle kinderen leerplichtig vanaf 5 jaar. Kinderen met het syndroom van Down mogen vaak wel wat langer op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal blijven. Ook is het soms een optie om wat langer te kleuteren in groep 1 en 2. Wanneer het kind precies naar de basisschool kan gaan is afhankelijk van zijn leeftijd en ontwikkeling. Wel is het raadzaam om op tijd advies in te winnen en te overleggen met verschillende scholen over de opties. Ook is het thuishouden van een kind met het syndroom van Down natuurlijk niet verstandig én wettelijk niet toegestaan. Er moet altijd gezocht worden naar passend onderwijs voor het kind.

De voordelen van een reguliere school

Onderwijs volgen op een reguliere school heeft veel voordelen voor een kind met het syndroom van Down. Veel kinderen ontwikkelen zich namelijk een stuk beter op een reguliere school dan op een speciale school. Niet alleen qua lezen, schrijven en praten boeken veel kinderen een grote vooruitgang, ook de sociale vaardigheden worden extra geoefend. Wel hebben de kinderen vaak extra ondersteuning nodig, en kunnen ouders thuis helpen bij het oefenen van bijvoorbeeld het lezen en rekenen. Tot slot is het voor kinderen met het syndroom van Down leuk én belangrijk voor hun sociale ontwikkeling om samen te spelen met andere kinderen. Bovendien krijgen de kinderen vaak extra zelfvertrouwen als ze geaccepteerd worden en kunnen meekomen op een reguliere school.

Speciaal onderwijs

Soms is een reguliere school geen optie voor een kind met het syndroom van Down. Zo blijkt het in de praktijk misschien te onrustig in de klas, kan het kind lastig meekomen met de groep of heeft het kind meer ondersteuning nodig. In deze gevallen kan een speciale school een uitkomst bieden. In principe heeft een reguliere basisschool een zorgplicht, wat inhoudt dat de basisschool op zoek moet naar speciaal onderwijs voor het kind. Uiteraard kun je zelf ook altijd advies inwinnen bij een speciale school. Soms is het een optie om een kind op een reguliere school te laten beginnen, en later te laten doorstromen naar speciaal onderwijs. Op een speciale school leert het kind vaak praktische en nuttige zaken die op een reguliere school niet aan bod komen. Denk hierbij aan koken, schoonmaken en zelfstandig worden. Bovendien zijn bij speciaal onderwijs de klassen vaak kleiner, waardoor het kind meer individuele aandacht en ondersteuning krijgt.

Passend onderwijs en een passende hobby

Passend onderwijs voor een kind met het syndroom van Down vinden doe je door goed te kijken naar het kind, zijn behoeftes en ontwikkeling. Het allerbelangrijkste is namelijk dat het kind een fijne tijd heeft op school, optimaal kan leren en in contact komt met leeftijdsgenootjes. Tot slot is het voor kinderen met Down misschien wel extra belangrijk om aandacht te besteden aan hun talenten en hobby’s. Naast dat kinderen hun ei kwijt kunnen door bijvoorbeeld te zingen, dansen of te schilderen, is het de perfecte manier om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen.