Gender reveal ideeën, tips voor de leukste gender reveal party

Organiseer een onvergetelijke gender reveal party en deel de magie van de onthulling van het geslacht! Een zwangerschap is sowieso speciaal, maar een gender reveal maakt het nog een beetje specialer. Je deelt dan namelijk iets met mensen die je liefhebben. Het...

Voorbereiden op de middelbare school, hoe doe je dat?

De basisschooltijd vliegt voorbij en het einde van de basisschool nadert. Het was toch nog maar gisteren dat je je kind afzette in de kleuterklas? Nu zwaai je haar of hem bijna uit naar de brugklas. Een grote verandering, van het vertrouwde klasje naar een nieuwe...

7 uitspraken wil een tweelingmoeder niet meer horen

Moeders van tweelingen krijgen soms opmerkingen die totaal ongepast zijn. Meestal komen zulke uitspraken voort uit onwetendheid, maar voor een tweelingmoeder kan het soms vervelend en soms ronduit kwetsend. Dus mocht je ooit eens een tweelingmoeder spreken, voorkom...

Logopedie bij kinderen; wanneer ga je naar de logopedist met je kind?

Logopedie bij kinderen: wanneer is dat nodig? Bij een taalachterstand is het verstandig om snel in te grijpen. Maar verder kan het lastig zijn om te bepalen of en wanneer het nodig is om met je kind naar een logopedist te gaan. Vroeger kwam er op elke basisschool...

De moederkoek (placenta), wat is het & de functie ervan

De moederkoek is een belangrijk orgaan. Het speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de baby tijdens de zwangerschap. Het verbindt het zich ontwikkelende kindje met de baarmoederwand en zorgt voor de uitwisseling van voedingsstoffen, zuurstof en afvalproducten....

Enkele keren per jaar organiseert de school een 10-minuten gesprek voor de ouders. Langs deze weg kan je je oor te luister leggen hoe je kind het op school doet. De meester of juf maakt een tussentijdse evaluatie van je kind. Hieronder lees je enkele tips voor een goed 10-minuten gesprek. En hoe je jezelf hierop kan voorbereiden.

Hoe kan je best als ouder een 10-minuten gesprek voorbereiden?

In de korte tijdspanne van tien minuten een spervuur van doelgerichte vragen stellen, is niet zo makkelijk als het lijkt. Als ezelsbruggetje kan je best enkele vragen op voorhand op papier zetten. Dat vergemakkelijkt de communicatie. Bekijk hier enkele voorbeelden van vragen waar je graag een antwoord op wil weten:

  • Hoe gedraagt mijn zoon of dochter zich op school?
  • Dringt hij of zij zich niet te vaak op als haantje de voorste in de klas?
  • Is mijn kind sociaal voelend en graag gezien bij de medeleerlingen?
  • Welke zijn de minpunten? De pluspunten?
  • Kan ik thuis ergens mee helpen?

Stel je niet te kritisch op bij een scherpe beoordeling

Twee tot drie keer per jaar wordt er een tien-minuten gesprek in een school voorzien tussen leerkrachten en ouders. Je kind staat in dit gesprek altijd centraal. Het is de ideale aangelegenheid om er achter te komen hoe je kind zich gedraagt op school. De juf of meester probeert in de juiste context te evalueren op een neutrale manier. Vergeet dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is. Min- en pluspunten horen nu éénmaal bij een evaluatie. Stel je vooral niet te kritisch of vijandig op als er een negatieve opmerking wordt gemaakt. Voer een open gesprek, ook al zit je niet op dezelfde golflengte. Laat het gesprek rustig tot je doordringen zonder zelf furieus in de tegenaanval te gaan. Olie op het vuur gieten, heeft geen enkel nut.

Start een gesprek op met een positieve ingesteldheid

Zorg er voor dat jij als ouder en de leerkracht bij het einde van het gesprek door dezelfde deur kunnen gaan. Die samenhorigheid zorgt er voor dat een opbouwend gesprek wordt aanzien als een soort bondgenootschap. Een gesprek op een positieve manier afronden geeft een voldoening.

Aanvaard kritische opmerkingen

Wanneer de leerkracht een negatieve opmerking maakt, voel je dan niet de pineut. Bekijk het niet vanuit het oogpunt dat er kritiek op je kind wordt gespuid. Zie het eerder als een soort werkpunt waar in de toekomst aan moet worden gewerkt. Werk samen aan een oplossing wat je in de nabije toekomst kan doen. Overleg met je kind kan soms ook voor een oplossing zorgen. Als je een langer gesprek wil met de leerkracht, vraag dan een nieuw gesprek aan zodat de ontstane problemen kunnen worden uitgeklaard.

Samengevat: hoe pak je een goed 10-minuten gesprek aan?

De bedoeling van een 10-minuten-gesprek op school is om te achterhalen hoe je kind het op school doet. Het reilen en zeilen wordt door de juf of meester uitgelegd. Lees hier drie tips hoe je dit korte gesprek het beste benadert:

1. Bereid je gesprek voor door directe vragen te stellen

Wat wil je zelf weten over je kind? Is je kind een speelvogel in de klas? Of eerder teruggetrokken? Wie zijn de vrienden en vriendinnetjes? Heeft de leerkracht moeite met het gezag over je kind. Deze kleine vragenlijst vermijdt eveneens dat het gesprek met de leerkracht meteen stopt.

2. Vermijd onenigheid over het opvoeden van je kind

Als de leerkracht aangeeft dat je kind zich rebels gedraagt door moeheid, kan je best het gespreksonderwerp over een andere boeg gooien. Vraag doortastend hoe zijn gedrag over het algemeen is en zeg dat je daar zelf een oplossing voor gaat zoeken. Besef dat de opvoeding van jouw kind nog altijd in de handen van een ouder ligt.

3. Ga het gesprek met open vizier aan

Wanneer de leerkracht aankaart dat je kind met een bepaald vak problemen heeft, zie dat niet als een persoonlijke aanval op je kind. Ga eerder de confrontatie aan wat je samen kan doen om het resultaat te verbeteren. Tracht in alle omstandigheden het 10-minuten-gesprek af te ronden met een positieve noot zodat je met een goed gevoel huiswaarts keert.