De schoolperiode van het gemiddelde kind is een dynamische periode. Als kind ga je namelijk veel klassen door en leer je in elke groep in de basisschool weer wat nieuws. De 8 jaren die je als kind meemaakt op de basisschool zijn dan ook zeer bepalend voor het gemiddelde kind. Het ene kind maakt echter meer ontwikkeling mee dan het andere kind. Veel ouders vragen zich dan ook af wanneer hun kind naar groep 3 kan. Wat is daar zoal voor nodig? In dit artikel wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed.

Verschil in het onderwijs

Door de jaren heen is het onderwijs onderhevig geweest aan veel soorten veranderingen. In de jaren 80 waren er bijvoorbeeld vaste richtlijnen wanneer je kind ging doorstromen naar groep 3. Dit had specifiek met de leeftijd te maken en niet per se met hun kunnen. In het huidige onderwijs wordt echter veel meer stilgestaan bij de ontwikkeling van je kind. Dus niet alleen de leeftijd is van belang om vast te stellen of je kind naar groep 3 kan. Het is ook van belang om rekening te houden met de ontwikkeling. Dit betekent echter niet dat een basisschool tot in het einde der tijden kan wachten om een kind naar groep 3 te sturen. Ze zijn namelijk wel aan regels gebonden van de onderwijsinspectie. In principe is de norm dat kinderen 8 jaar over hun basisschool-onderwijs mogen doen. Vaak wordt een basisschool er echter niet op afgerekend als een kind iets langer over de leerjaren 1 of 2 doen. Soms is het namelijk belangrijk dat groep 3 nog even wordt uitgesteld, omdat je kind er nog niet klaar voor is. Er zijn een aantal indicaties waar je dat aan kunt aflezen.

Je kind is nog te speels

Sommige kinderen blijven langer speels dan andere kinderen. In groep 1 en 2 is spelen een groot gedeelte van de leerjaren. In groep 3 verandert dat echter en moet er echt meer geleerd worden. In groep 3 leren kinderen bijvoorbeeld ook lezen en dergelijke. Heeft je kind weinig geduld? Kan je kind zich bijvoorbeeld heel slecht concentreren en heeft hij of zij moeite met stilzitten? In dat geval kan het soms verstandig zijn om je kind nog iets langer in groep 2 te laten zitten. Zeker wanneer deze anders een vroege leerling zal zijn. Probeer daar dus altijd rekening mee te houden. Het is dan echter niet altijd verstandig om je kind in groep 3 te laten zitten. Het is ook belangrijk dat je op andere zaken let.

Je moet bijvoorbeeld ook kijken naar de algemene ontwikkeling van het kind. Hoe ontwikkelt deze zich en misschien is het juist wel goed om hem of haar in groep 3 te zetten. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als je wel weet dat je kind de capaciteiten heeft, maar dat deze ze nog niet echt tot uiting durft te laten komen. Je kind kan bijvoorbeeld ook faalangst hebben.

Wat wil je kind zelf?

Niet geheel onbelangrijk is natuurlijk wat je kind zelf het liefst wil. Misschien heeft deze nog wel vriendjes en vriendinnetjes in klas 2 waar die nog mee wil spelen. Wanneer je kind dan een klas hoger gaat, zullen deze kinderen niet meer bij hem of haar in de klas zitten. Dat kan natuurlijk zeer jammer zijn, zeker wanneer je kind het heel erg naar zijn of haar zin heeft. En als hij of zij dan als klap op de vuurpijl ook nog eens een vroege leerling zal zijn, dan is het makkelijker om die keuze te maken. Ook voor je kind zelf. Probeer dit dus altijd goed met je kind te communiceren. Het is immers zijn leven en het belangrijkste is natuurlijk dat hij of zij gelukkig is en gelukkig zal blijven. De tijd op de basisschool is namelijk meer dan alleen leren, maar ook een sociaal proces. Een goed sociaal proces is minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling van je kind.

Probeer dus op een goede manier met je kind te overleggen wat hij of zij zelf wil. Een goed moment is bijvoorbeeld tijdens het eten wanneer je kind een beetje rustig is. Soms zeggen kinderen namelijk helemaal niet de waarheid, of concentreren ze zich nog niet goed op die vraag, waardoor ze een antwoord kunnen geven waar ze eigenlijk niet achter staan. Vraag het dus ook niet eenmaal, maar bijvoorbeeld meerdere keren. Op die manier weet je zeker dat je kind achter de antwoorden staat die hij of zij heeft gegeven.

Daarnaast is het belangrijk om het met je partner te bespreken. Het is altijd belangrijk om met dergelijke kwesties op één lijn te zitten. Dat vergemakkelijkt de kwestie namelijk. Ook zorgt dat ervoor dat jullie later geen irritaties daarover krijgen en elkaar de schuld gaan geven. Soms kun je achteraf namelijk denken: hebben wij wel de goede beslissing gemaakt?

Overleg met de school

Degene die de beste beslissing kan maken over de kwestie of je kind wel of niet naar groep 3 wordt geplaatst, is natuurlijk de juffrouw of meester. Deze maakt namelijk het meest mee van de ontwikkeling en om die reden is het belangrijk om daar goed naar te luisteren. Het is belangrijk als ouders om een juffrouw of meester te hebben waar je duidelijk achterstaat. De juffrouw of meester zal op een aantal kwesties letten om te bepalen of je kind rijp is voor groep 3.

De leeftijd

Allereerst zal de juffrouw of meester naar de leeftijd van je kind kijken. Mocht deze een vroege leerling zijn, dan is het vaak gemakkelijker om de keuze te maken om je kind nog een jaartje in groep 2 te behouden. Wanneer deze dan naar groep 3 gaat zal deze gemiddeld ongeveer even oud zijn als de rest van de klas. Daar wordt dus rekening mee gehouden en dat is natuurlijk belangrijk. Op jonge leeftijd maakt een kind namelijk veel ontwikkelingen door. Daarom is een leeftijdsverschil op de basisschool veel belangrijker en relevanter dan een leeftijdsverschil op de de middelbare school, of bijvoorbeeld op de universiteit. Daar wordt er over het algemeen veel minder rekening mee gehouden.

De ontwikkeling

Hoe gedraagt je kind zich in de klas? Ook dit is belangrijk voor de juffrouw of meester om te concluderen of een kind nog een jaartje in groep 2 moet blijven. Kan je kind bijvoorbeeld makkelijk meekomen met de rest, of heeft hij of zij daar veel problemen mee. Of is het juist zo dat je kind zich slecht kan concentreren en over het algemeen nog heel speels overkomt. Mocht dat het geval zijn, dan kan het zijn dat je kind nog niet klaar is voor groep 3. In die gevallen kan een juffrouw of meester besluiten om je kind toch nog even in groep 2 te laten. Soms is er ook de mogelijkheid om het even te proberen. Dit is bijvoorbeeld zo bij twijfelgevallen. Je kind kan dan meedoen in groep 3. Mocht dan blijken dat je kind toch niet goed kan meekomen, dan is er nog geen enkele reden tot paniek. Je kind kan dan weer gemakkelijk worden teruggezet. Op die manier heb je het dan toch geprobeerd en dat is niet onbelangrijk te noemen. Bovendien heeft je kind dan al een idee van hoe het er in groep 3 aan toe gaat.

Een gezamenlijk gesprek

Een driehoeksgesprek kan verstandig zijn om te bepalen of je kind naar groep 3 gaat ja of nee. Je kunt dan samen praten met de juffrouw of meester. Jij als moeder, samen met je kind. Op die manier is er gelijk duidelijkheid en kan iedereen zijn mening geven. Het is dan ook belangrijk om een luisterend oor te bieden. Zowel aan je kind als aan de juffrouw. Aan de hand van die informatie, en het gesprek in het algemeen, kan dan een weloverwogen beslissing worden gemaakt.

Eindbeschouwing

In dit artikel is hopelijk duidelijk geworden hoe je kunt bepalen of je kind klaar is voor groep 3; ja of nee. Het is belangrijk om hier goed over na te denken en nauwe communicatie te hebben met de basisschool waar je kind op zit. Niet alleen om na te gaan wanneer je kind klaar is voor groep 3, maar ook in het algemeen is dat van groot belang. Op die manier kun je ook goede contacten leggen met andere moeders en dat is ook niet geheel onbelangrijk. Zij weten soms ook meer van je kind dan je denkt. Misschien wil je kind bepaalde dingen niet tegen je zeggen. Deze zaken kun je dan te horen krijgen van een andere moeder, wiens kind het aan haar heeft verteld. Hetzelfde geldt met juffrouwen en meesters. Op die manier kun je de situatie van je kind goed inschatten en altijd op een passende manier actie ondernemen.