‘Wat leert mijn kind op de basisschool?’ is een vraag die veel ouders hebben. In dit artikel proberen we deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Lees snel verder als ook jij je afvraagt wat jouw kind leert op de basisschool. We vertellen je er graag meer over! In dit artikel zal verder worden ingegaan op wat het doel is van de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en welke vakken kinderen op de basisschool krijgen.

Wat leert mijn kind op de basisschool?

Elke basisschool is anders. In Nederland mogen scholen zelf de lesmethodes kiezen waar zij gebruik van willen maken. Het is echter wel de bedoeling dat alle kinderen aan het eind van de basisschool ongeveer hetzelfde weten en kunnen. Alle basisscholen moeten daarom voldoen aan de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voorgeschreven. Zo is het mogelijk dat ondanks de verscheidene lesmethodes van scholen, alle kinderen in Nederland in principe hetzelfde leren.

Dezelfde kerndoelen

In Nederland mag je als ouder zijnde zelf kiezen naar welke basisschool je je kinderen wilt sturen. De keuze is ruim, want er zijn vele soorten basisscholen. Iedere basisschool heeft zijn eigen methode van lesgeven. Toch willen wij dat ieder kind uiteindelijk hetzelfde kan en weet. Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kerndoelen voorgeschreven. Deze kerndoelen moeten dus op iedere basisschool nageleefd worden.

Les op de vrije school

Doel van kerndoelen

Het doel van het instellen van de kerndoelen is om te zorgen dat alle kinderen op de basisscholen in Nederland hetzelfde leren. Met de kerndoelen kan bovendien doelgerichter en beter basisonderwijs gegeven worden. Op deze manier kunnen de kinderen beter voorbereid worden voor het voortgezet onderwijs. In totaal zijn er 58 kerndoelen.

Verplichte vakken

De vakken waarvoor een kerndoel geldt, zijn verplicht bij de wet. Dit houdt in dat alle kinderen op de basisschool dit vak moeten krijgen. Het maakt dus niet uit of het een vrije school, Montessori school of een normale school is: de kerndoelen zijn verplicht voor alle basisscholen. De scholen hebben wel de mogelijkheid om de lessen van deze verplichte vakken in te vullen op de manier die zij graag willen. De kerndoelen geven scholen dus wel genoeg ruimte om zelf te kiezen van welke lesmethodes zij gebruik willen maken.

Er zijn veel vakken verplicht in Nederland. De kernvakken zijn de Nederlandse taal, de Engelse taal en rekenen. Ook vakken waarbij wordt georiënteerd op het kind zelf en op de wereld, zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde zijn verplicht. Verder geven scholen ook verplicht gymles, muziek en seksuele voorlichting. Doordat de wetenschap en techniek steeds belangrijker wordt, zie je dat hier ook steeds meer les over wordt gegeven.

Leerdoelen

Het ministerie heeft leerdoelen opgesteld om het makkelijker te maken voor de scholen om de kerndoelen om te zetten naar goed onderwijs. Op deze manier is het voor een basisschool duidelijk op welke leeftijd of in welke klas een kind bepaalde dingen moet weten of kunnen.

Kind is ijverig aan het schrijven

Vakgebieden

Alle scholen mogen zelf bepalen hoe en met welke lesmethodes ze kinderen willen onderwijzen om de kerndoelen te bereiken. Dit zorgt ervoor dat de vakken op scholen verschillen. Niet elke school geeft namelijk dezelfde vakken. Ook morgen de scholen zelf kiezen in welke groep ze kinderen wat willen leren. Er zijn meerdere vakgebieden te onderscheiden waarmee je kind te maken krijgt.

Het eerste vakgebied heeft te maken met lezen, spelling, grammatica en schrijven. De voorbereiding op het leren schrijven en lezen start in groep 1 en 2. Daadwerkelijk leren lezen doen kinderen pas in groep 3 en 4. In groep 3 wordt begonnen met het lezen van één zin en in groep 4 kunnen kinderen al doorlopende zinnen lezen. Scholen maken vaak gebruik van leesniveaus, ook wel AVI genoemd. In groep 3 wordt ook gestart met het leren schrijven. De methodes voor het leren lezen en schrijven gaan vaak samen, waardoor ze goed op elkaar aansluiten. In groep 5 maken kinderen zich het lezen van langere zinnen (meer dan negen woorden) eigen.

Ook krijgen de kinderen les in rekenen. Dit begint allemaal met een rustige voorbereiding in groep 1 en 2 met kleine verhaaltjes die herkenbaar zijn en blijven hangen. In groep 3 wordt gestart met het optellen en aftrekken van getallen tot de 20. Het leren van de tafels en vermenigvuldigen leert je kind in groep 4. Delen wordt geleerd in groep 5 en in groep 6 komen tot slot breuken aan bod.

Ten derde krijgen kinderen op de basisschool vanaf steeds jongere leeftijd te maken met Engels. Dit kan al vanaf groep 1 starten door hele makkelijke woordjes of cijfers uit te leggen en dit breidt zich steeds verder uit. In groep 7 krijgen kinderen pas echt les over de Engelse taal.

Daarnaast worden kinderen onderwezen op het gebied van wereldoriëntatie. Dit is ook wel een verzamelterm voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Kinderen krijgen hier de gehele basisschooltijd mee te maken. Leraren maken vaak gebruik van thema’s om dingen uit te leggen, zoals bijvoorbeeld het klimaat.

Tot slot is er nog het vakgebied beweging en kunstzinnige vorming. In elke groep van de basisschool krijgt je kind gymles. Ook met kunstzinnige vorming krijgen kinderen van groep 1 tot en met 8 te maken door creatief bezig te zijn met materialen. Daarnaast leren ze over verschillende culturen en de omgeving waarin ze leven.

Naar de basisschool

Niet-verplichte vakken

Basisscholen hebben de keuze om naast verplichte vakken ook niet-verplichte vakken aan te bieden. Hierbij valt te denken aan zwemles of les over het verkeer. Scholen mogen ook zelf kiezen of ze les willen geven over godsdienst en levensbeschouwing of niet. Daarnaast zijn er scholen die extra talen aanbieden, zoals bijvoorbeeld Duits of Spaans.