Matrasbeschermer: Zo bescherm je het matras van je kind tegen bedplassen

Bij veel jonge kinderen komt het een ongelukje in bed wel eens voor. Helaas heeft het matras van je kind er soms behoorlijk wat door te lijden. Ook zit je er waarschijnlijk niet op te wachten om het matras elke keer professioneel schoon te laten maken of zelfs te...

De overgang naar de zomertijd

Ieder jaar in het laatste weekend van maart vindt de overgang naar de zomertijd plaats. Dit betekent dat midden in de nacht de klok een uur vooruit wordt gezet; om 02:00 uur gaat de klok dan naar 03:00 uur. Dit betekent in theorie dat je een uur 'mist' op zondag, máár...

Zwangerschapsjeuk: oorzaken en oplossingen

Jeuk tijdens de zwangerschap wordt vaak veroorzaakt door de verhoogde bloedtoevoer naar de huid. Naarmate je zwangerschap vordert, zijn er ook andere dingen die een oorzaak kunnen zijn voor zwangerschapsjeuk. Voor sommige oorzaken is het verstanding om een arts te...

8 veelgestelde vragen over YouTube Kids

YouTube Kids is een app met filmpjes die bedoeld zijn voor kinderen. Deze app is ontwikkeld om veilige en verantwoorde content aan (jonge) kinderen te kunnen bieden. YouTube geeft aan dat kinderen zelf veilig de app kunnen gebruiken om filmpjes te kijken. Tegelijk...

8 tips voor een zwangerschapsshoot

Als je zwanger bent is het mooi om dit vast te leggen en een speciale zwangerschapsshoot te doen. Het wordt een waardevolle herinnering aan je zwangerschap. Wanneer is de beste tijd om een fotoshoot te plannen? En wat kun je het beste aan doen? Dit zijn 8  tips voor...

Elke basisschool is anders. In Nederland mogen scholen zelf de lesmethodes kiezen waar zij gebruik van willen maken. Het is echter wel de bedoeling dat alle kinderen aan het eind van de basisschool ongeveer hetzelfde weten en kunnen. Alle basisscholen moeten daarom voldoen aan de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft voorgeschreven. Zo is het mogelijk dat ondanks de verscheidene lesmethodes van scholen, alle kinderen in Nederland in principe hetzelfde leren.In dit artikel zal verder worden ingegaan op wat het doel is van deze kerndoelen en welke vakken kinderen op de basisschool krijgen.

Dezelfde kerndoelen

In Nederland mag je als ouder zijnde zelf kiezen naar welke basisschool je je kinderen wilt sturen. De keuze is ruim, want er zijn vele soorten basisscholen. Iedere basisschool heeft zijn eigen methode van lesgeven. Toch willen wij dat ieder kind uiteindelijk hetzelfde kan en weet. Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs kerndoelen voorgeschreven. Deze kerndoelen moeten dus op iedere basisschool nageleefd worden.

Doel van kerndoelen

Het doel van het instellen van de kerndoelen is om te zorgen dat alle kinderen op de basisscholen in Nederland hetzelfde leren. Met de kerndoelen kan bovendien doelgerichter en beter basisonderwijs gegeven worden. Op deze manier kunnen de kinderen beter voorbereid worden voor het voortgezet onderwijs. In totaal zijn er 58 kerndoelen.

Verplichte vakken

De vakken waarvoor een kerndoel geldt, zijn verplicht bij de wet. Dit houdt in dat alle kinderen op de basisschool dit vak moeten krijgen. Het maakt dus niet uit of het een vrije school is of een christelijke school: de kerndoelen zijn verplicht voor alle basisscholen. De scholen hebben wel de mogelijkheid om de lessen van deze verplichte vakken in te vullen op de manier die zij graag willen. De kerndoelen geven scholen dus wel genoeg ruimte om zelf te kiezen van welke lesmethodes zij gebruik willen maken.

Er zijn veel vakken verplicht in Nederland. De kernvakken zijn de Nederlandse taal, de Engelse taal en rekenen. Ook vakken waarbij wordt georiënteerd op het kind zelf en op de wereld, zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde zijn verplicht. Verder geven scholen ook verplicht gymles, muziek en seksuele voorlichting. Doordat de wetenschap en techniek steeds belangrijker wordt, zie je dat hier ook steeds meer les over wordt gegeven.

Leerdoelen

Het ministerie heeft leerdoelen opgesteld om het makkelijker te maken voor de scholen om de kerndoelen om te zetten naar goed onderwijs. Op deze manier is het voor een basisschool duidelijk op welke leeftijd of in welke klas een kind bepaalde dingen moet weten of kunnen.

Vakgebieden

kleuter-maakt-toets

Alle scholen mogen zelf bepalen hoe en met welke lesmethodes ze kinderen willen onderwijzen om de kerndoelen te bereiken. Dit zorgt ervoor dat de vakken op scholen verschillen. Niet elke school geeft namelijk dezelfde vakken. Ook morgen de scholen zelf kiezen in welke groep ze kinderen wat willen leren. Er zijn meerdere vakgebieden te onderscheiden waarmee je kind te maken krijgt.

Het eerste vakgebied heeft te maken met lezen, spelling, grammatica en schrijven. De voorbereiding op het leren schrijven en lezen start in groep 1 en 2. Daadwerkelijk leren lezen doen kinderen pas in groep 3 en 4. In groep 3 wordt begonnen met het lezen van één zin en in groep 4 kunnen kinderen al doorlopende zinnen lezen. Scholen maken vaak gebruik van leesniveaus, ook wel AVI genoemd. In groep 3 wordt ook gestart met het leren schrijven. De methodes voor het leren lezen en schrijven gaan vaak samen, waardoor ze goed op elkaar aansluiten. In groep 5 maken kinderen zich het lezen van langere zinnen (meer dan negen woorden) eigen.

Ook krijgen de kinderen les in rekenen. Dit begint allemaal met een rustige voorbereiding in groep 1 en 2 met kleine verhaaltjes die herkenbaar zijn en blijven hangen. In groep 3 wordt gestart met het optellen en aftrekken van getallen tot de 20. Het leren van de tafels en vermenigvuldigen leert je kind in groep 4. Delen wordt geleerd in groep 5 en in groep 6 komen tot slot breuken aan bod.

Ten derde krijgen kinderen op de basisschool vanaf steeds jongere leeftijd te maken met Engels. Dit kan al vanaf groep 1 starten door hele makkelijke woordjes of cijfers uit te leggen en dit breidt zich steeds verder uit. In groep 7 krijgen kinderen pas echt les over de Engelse taal.

Daarnaast worden kinderen onderwezen op het gebied van wereldoriëntatie. Dit is ook wel een verzamelterm voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Kinderen krijgen hier de gehele basisschooltijd mee te maken. Leraren maken vaak gebruik van thema’s om dingen uit te leggen, zoals bijvoorbeeld het klimaat.

Tot slot is er nog het vakgebied beweging en kunstzinnige vorming. In elke groep van de basisschool krijgt je kind gymles. Ook met kunstzinnige vorming krijgen kinderen van groep 1 tot en met 8 te maken door creatief bezig te zijn met materialen. Daarnaast leren ze over verschillende culturen en de omgeving waarin ze leven.

Niet-verplichte vakken

Basisscholen hebben de keuze om naast verplichte vakken ook niet-verplichte vakken aan te bieden. Hierbij valt te denken aan zwemles of les over het verkeer. Scholen mogen ook zelf kiezen of ze les willen geven over godsdienst en levensbeschouwing of niet. Daarnaast zijn er scholen die extra talen aanbieden, zoals bijvoorbeeld Duits of Spaans.