Een van de grootste zorgen van ouders: dat je kind gepest wordt. Pesten komt helaas nog steeds voor op school en kan zorgen voor levenslang effect op de gepeste. En niet alleen heeft het effect op het kind, maar ook op jou als ouder. Maar wat nou als jouw kind aan de andere kant staat? Als je kind een pester is of meeloopt met andere pesters? Minstens zo moeilijk om mee om te gaan, want ook dan geeft het jou als ouder zorgen, vragen en gepieker.

Wat kan je als ouder doen als je kind een pester is?

Als je kind iemand pest, hoor je dat waarschijnlijk van een leerkracht, een klasgenoot of een van de ouders. Je eerste reflex als je hoort dat je kind een pester is, is misschien: dat doet mijn kind niet. Maar zoals je kind thuis is, kan het zich op school vaak anders gedragen. Door het groepsproces in de klas en om zichzelf staande te houden in de groep. Neem degene die je vertelt dat je kind pest of meedoet met pesten daarom altijd serieus en ga met je kind in gesprek.

Hoe ga je in gesprek met je kind over het pesten?

als je kind een pester is - meisje wordt gepest voor groepje kinderen

Nadat je hebt gehoord wat er aan de hand is, ga je met je kind in gesprek. Kies een moment dat er rust en gelegenheid voor is. Soms kan het helpen om niet recht tegenover elkaar te gaan zitten, maar het gesprek te starten als je samen in de auto zit of een wandeling maakt. Dat voelt voor je kind wat minder confronterend en veiliger om eerlijk te vertellen wat er gebeurd is. Hoe ga je in gesprek?

 • Begin je gesprek open en niet oordelend. Probeer met je kind een gesprek te krijgen over wat er precies is gebeurd en waarom je kind zich zo heeft gedragen. Straf dus ook niet meteen.
 • Ga op zoek naar mogelijke redenen waarom je kind pest. Is je kind wel op zijn gemak in de klas? Is je kind ergens onzeker over? Is er thuis iets aan de hand? Misschien kan je er samen iets aan doen.
 • Leg het verschil uit tussen plagen en pesten, sommige kinderen weten het verschil niet en hebben soms niet door dat wat ze doen valt onder pestgedrag. Vertel je kind dat pesten echt niet kan. Maak je kind daarbij wel echt goed duidelijk dat je je kind als persoon niet afkeurt, maar wel het pestgedrag.
 • Vaak komt pesten voor uit onzekerheid. Help je kind om het eigen zelfbeeld te versterken. Leg uit dat pesten niet de manier is om vrienden te maken of vrienden te blijven, maar dat het juist averechts werkt.
 • Leer je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen. Je kunt en hoeft echt niet met iedereen de beste vrienden te zijn, maar bespreek wat normale omgangsvormen zijn.
 • Geef je kind ook eigen verantwoordelijkheid. Bespreek samen hoe hij of zij ervoor kan zorgen dat het pestgedrag stopt, dat het slachtoffer zich weer beter voelt en hoe ze jouw vertrouwen weer kan winnen. Maak afspraken en regels en verzin oplossingen om het pesten te stoppen.
 • Bespreek met je kind ook wat het moet doen als het ziet dat iemand anders uit de klas een ander pest. Wat kan je dan het beste doen?
 • Ga in gesprek met de ouder van het gepeste kind en bespreek het pesten ook op school met de leerkracht en/of leerlingenbegeleider. Vaak is er op school hulp voor jouw kind en is er een vertrouwenspersoon die kan helpen.

Verschil tussen plagen en pesten

Het grootste verschil tussen plagen en pesten is dat bij pesten er altijd een negatieve bedoeling is, dat het vaak structureel (dus vaker dan een enkele keer) tegen één persoon gebeurt en dat er sprake is van machtsongelijkheid. Dat laatste betekent dat de pester of pesters hoger staan in de sociale hiërarchie (een kind is bijvoorbeeld ouder of beter gebekt) en/of meer medestanders hebben dan de gepeste. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het is niet op te lossen in je eentje.

Plagen of ruzie is van een andere orde dan pesten. Meestal zijn dat eenmalige situaties. Bij plagen krijgt de ander de kans om terug te plagen en beide partijen vinden het grappig. Maar ook bij plagen moet je oppassen. Als iemand vaker wordt geplaagd en het niet meer leuk vindt, dan wordt het pesten. en bij een ruzie is het vaak tweezijdig in plaats van eenzijdig, zoals bij pesten.

De controlevraag of het nu om plagen of pesten gaat heeft maar één antwoord. De ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is. Vindt deze het niet leuk? Dan is het pesten, of de zender het nu wel of niet zo bedoeld heeft. Als je kind een pester is en het niet zo bedoeld heeft, ook dan is het belangrijk om duidelijk te maken dat zijn of haar gedrag niet okee is.

als je kind een pester is - meisjes praten over een klasgenoot in de klas

Over pesten

Een definitie van pesten (van Dan Olweus, psycholoog: ‘Iemand wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’. Deze definitie is door verschillende bronnen aangevuld met de volgende criteria:

 • er is sprake van een negatieve bedoeling;
 • de negatieve handelingen zijn structureel en tegen dezelfde persoon gericht;
 • er is sprake van machtsongelijkheid. Pesters staan hoger in de sociale groepshiërarchie en/of hebben meer medestanders dan de gepeste.

Pesten kan verbaal gebeuren (uitschelden, zogenaamde ‘bijnamen’ gebruiken), fysiek (duwen, slaan, dingen stuk maken) maar ook door sociaal gedrag (buitensluiten, negeren, roddelen, andere kinderen opzetten tegen de ander).

Volgens Stoppestennu.nl gebeurt 80 procent gebeurt buiten het zicht van de leerkracht. Op het schoolplein, op de toiletten, in de kleedkamer bij gym of

Stop Pesten Nu

Voor dit artikel hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de site van Stichting Stop Pesten. Nu. De stichting zet ziDe site van de stichting Stop Pesten Nu is een uitgebreide bron van informatie en tips als het gaat om (omgaan met) pesten.

Bron: www.stoppestennu.nl

als je kind een pester is - jongen pest een jongen ander kind filmt met smartphone