Bij een adoptie komt veel kijken, sommige zaken moet je echter verplicht regelen. Wat je verplicht moet regelen is verschillend voor Nederlandse kinderen en kinderen uit een ander land. In deze lijst behandelen we de verplichtingen voor verschillende situaties.

Een kind uit Nederland adopteren

1. Aanvraag beginselverklaring

Om een Nederlands kind te adopteren moet een beginselverklaring worden aangevraagd bij het ministerie van justitie en veiligheid. Deze kijkt of je in aanmerking komt om een kind te adopteren. Een van de eisen is dat je niet ouder mag zijn dan 42. Ook moet de gezondheid van jou en je eventuele partner geen bezwaar opleveren.

2. Naar de rechter

Het adopteren van een Nederlands kind kan enkel via de rechter. Je moet dit verplicht doen met een advocaat.

3. Meewerken aan gezinsonderzoek van de raad van de kinderbescherming

Een gezinsonderzoek van de raad van de kinderbescherming is verplicht bij adoptie van een Nederlands kind.

4. informatiebijeenkomst en voorlichtingsbijeenkomsten

Je bent verplicht de informatiebijeenkomst van Alles over adoptie te bezoeken. Ook moet je na de informatiebijeenkomst minimaal 5 voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken van de Stichting Adoptievoorzieningen. Dit moet je doen voor je beginseltoestemming krijgt.

5. Een jaar zorg dragen voor het kind en drie jaar met je partner samen zijn

Voor je een Nederlands kind kan adopteren moet je er minimaal een jaar voor zorgen. Ook is er de verplichting minimaal drie jaar samen te zijn met je partner.

6. Scholing van het kind

Je bent verplicht het kind vanaf de leeftijd van 5 jaar naar school te sturen. De schoolplicht geld tot de leeftijd van 18 jaar. Als je een kind adopteert wat in deze leeftijdsgroep valt ben je verplicht de scholing te regelen.

Een kind uit een ander land adopteren

1. Bemiddeling

Je bent verplicht een van de vijf vergunninghouders in Nederland (adoptiebureau) in te schakelen. De bemiddeling bepaald uit welk land je mag adopteren. Omdat sommige landen het niet toelaten te adopteren als u niet samen woont of een andere leeftijdsgrens hebben dan Nederland kan het zijn dat je niet uit bepaalde landen mag adopteren.

2. Aanvraag beginselverklaring

Na de bemiddeling moet je een beginselverklaring aanvragen. Het ministerie van justitie en veiligheid bekijkt of je in aanmerking komt om te adopteren. Een van de eisen is dat je niet ouder mag zijn dan 42.

3. Kind overbrengen naar Nederland

Je moet het kind zelf ophalen in het buitenland. Soms moet je een week in het land blijven maar dit kan langer zijn bijvoorbeeld een maand. De duur hangt af van de regels van het land van herkomst van het kind. Ook de rechtspraak speelt een rol.

4. Adoptie betalen

De vergunninghouder zal een betaling vragen voor de adoptie. Je bent verplicht deze te betalen. De prijs kan verschillen per vergunninghouder.

5. Meewerken aan gezinsonderzoek van de raad van de kinderbescherming.

Een gezinsonderzoek van de raad van de kinderbescherming is verplicht, ook moet je een medische verklaring van je gezondheid afgeven aan de raad.

6. Informatiebijeenkomst en voorlichtingsbijeenkomsten.

Je bent verplicht de informatiebijeenkomst van Stichting Adoptievoorzieningen te bezoeken. Ook moet je na de informatiebijeenkomst minimaal 5 voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken van de Stichting Adoptievoorzieningen. Dit moet je doen voor je beginseltoestemming krijgt.