Trouwen tijdens je zwangerschap

Trouwen is natuurlijk bijzonder, voor iedereen. En trouwen tijdens je zwangerschap is misschien nog wel extra bijzonder. Een groeiende buik maakt die dag nog net een tikkeltje specialer, en geeft de dag nog meer liefde. Je moet dan natuurlijk wel met een aantal zaken...

Berend Botje: Het mysterie van het ei

Vanaf 19 januari 2022 is de avontuurlijke film Berend Botje thuis te bewonderen op DVD of via Video on Demand. Deze familiefilm wil je echt zien, want de avonturen van de Botjes zijn zó bijzonder, dat niemand gelooft dat ze echt zijn gebeurd. Maar Berend Botje weet...

Vijfde ziekte bij mijn baby, wat is het?

Erythema infectiosum, ofwel de vijfde ziekte bij mijn baby, wat is het? Het gaat hier om een besmettelijke vlekjesziekte, die vooral bij kinderen voorkomt. Het kind krijgt over het hele lichaam rode vlekjes en vaak voelen ze zich ook niet zo lekker. Veel kinderen...

Leuke luisterboeken voor kinderen

Behalve dat het heel leuk is, is het ook belangrijk om aan kinderen voor te lezen. Voorlezen (en zelf leren lezen) draagt bij aan de taalontwikkeling van je kind en het is een moment van verbinding met je kind. Geen zin of tijd om voor te lezen? Of op zoek naar een...

Wat is hoogsensitiviteit en wat betekent het voor mijn kind?

Hoogsensitiviteit is tegenwoordig geen onbekende term meer. De meeste mensen weten wel ongeveer wat het betekent, steeds meer volwassenen herkennen zich erin en herkennen het soms ook bij hun kinderen. In de jaren '90 introduceerde Elaine Aron, klinisch...

Jij en je partner gaan uit elkaar. Afgezien van alle emoties die hierbij komen kijken, moet er veel geregeld worden. Zeker als je kinderen hebt, moet je goede afspraken maken. Ook over alimentatie moet je afspraken maken, maar hoe zit dat eigenlijk? Wij geven antwoord op al je vragen.

Wat is alimentatie

Wat is alimentatie?

Als jullie uit elkaar gaan, heb je nog wel tijdelijk de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen, dat noemen we de alimentatieplicht of onderhoudsverplichting. In Nederland kennen we partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Je hebt recht op partneralimentatie als je getrouwd was of als er sprake was van een geregistreerd partnerschap. Als je hebt samengewoond en afspraken over partneralimentatie hebt vastgelegd in een samenlevingscontract kan je hier ook aanspraak op maken. Bij partneralimentatie draait het om behoefte en draagkracht. Hoeveel heeft de ene partner nodig en hoeveel kan de andere partner betalen?

Als jullie een behoorlijke luxe leven leidden, omdat je partner een hoog inkomen had, kan je een hogere vergoeding voor levensonderhoud eisen dan als jullie een lager inkomen hadden. De rechter kijkt bij het bepalen van de hoogte ook of je zelf in staat bent deze inkomsten te verwerven. Je hebt maximaal vijf jaar recht op partneralimentatie. Als je kinderen hebt, dan eindigt dit recht op het moment dat je jongste kind 12 jaar is.

Kinderalimentatie

De verplichting om samen voor jullie kinderen te zorgen is er altijd. Ook als jullie niet getrouwd waren en geen samenlevingscontract hadden of zelfs niet bij elkaar woonden. Je bent onderhoudsplichtig als je kinderen meer bij de andere partner wonen dan bij jou. Tot je kinderen 21 jaar zijn, geldt het recht op kinderalimentatie.

Ook bij co-ouderschap moet kinderalimentatie betaald worden door de ouder met het hoogste inkomen, zodat de financiële situatie van beide ouders zo min mogelijk verschilt. Dit moet altijd betaald worden als inkomens van elkaar verschillen. De hoogte is afhankelijk van jullie vaste lasten en inkomens, maar ook van de omgangsregeling. Hoe meer jullie de opvoeding van de kinderen met elkaar delen, hoe lager het alimentatiebedrag. Partneralimentatie is ondergeschikt aan kinderalimentatie. Eerst wordt gekeken hoe hoog de kinderalimentatie moet zijn. Afhankelijk van de financiële ruimte die er nog is, wordt daarna de hoogte van de partneralimentatie berekend.

Kinderalimentatie

Procedure

De rechter doet uitspraak over het vaststellen en stopzetten van de onderhoudsverplichting. Ook veranderingen in de regeling worden door de rechter vastgesteld. Als jij en je partner het eens zijn over de hoogte van het bedrag dan kunnen jullie een convenant opstellen bij de advocaat of een notaris.

Het alimentatieverzoek wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank. Zo’n verzoek moet onderbouwd worden met een berekening. Je laat hierin zien hoeveel de ene partner nodig heeft en hoeveel de andere kan betalen. Hier zijn landelijke normen en berekeningen voor vastgesteld. Ben je het niet met elkaar eens, dan kan je een tegenverzoek indienen of een verweerschrift schrijven. Ook kan je ervoor kiezen de beslissing aan de rechter over te laten. Uiteindelijk doet de rechter uitspraak over de hoogte van het bedrag.

Ouderschapsplan

Als je uit elkaar gaat en je kinderen zijn nog minderjarig dan ben je verplicht om samen een ouderschapsplan te maken als je samen het gezag hebt over je kinderen. Hierin staat beschreven hoe je de opvoeding en de zorg van de kinderen regelt. Naast afspraken over de opvoeding, verdeling van vakanties en afspraken rondom halen en brengen leg je hierin ook de kinderalimentatie vast. De rechter toetst het ouderschapsplan en kijkt daarbij ook naar de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter kan tot een ander besluit komen over de hoogte van het bedrag.

Misverstanden

Als de kinderalimentatie is vastgesteld blijven er soms nog een aantal misverstanden bestaan. Die ruimen wij voor je uit de weg. Kinderalimentatie staat los van het contact met je kind. Ook als je geen contact hebt met je kind, moet je betalen. Je hoeft geen verantwoording af te leggen over de besteding van het bedrag. Dat betekent dat je geen toestemming hoeft te vragen aan je ex en ook geen bankafschriften hoeft te tonen.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Stel samen een goed ouderschapsplan op. Zo voorkom je problemen in de toekomst.