Een kind wil natuurlijk het allerliefst dat z’n ouders samen zijn en samenblijven. Dat is alleen niet iedereen gegeven, hoe hard je er soms ook je best voor wilt doen. Dat de vader van jouw kind niet jouw metgezel blijft, wil natuurlijk niet zeggen dat jouw liefdesleven daarmee ook ophoudt. We willen allemaal immers graag een fijne relatie. Maar een nieuwe geliefde komt niet alleen in jouw leven, maar ook in dat van je kind. Dat kan goed uitpakken, maar het kan ook flink botsen. Dat levert een erg vervelende situatie op. Hoe ga je ermee om als jouw kind niet met zijn of haar stiefvader kan opschieten?

Wat is de oorzaak van de frictie tussen jouw kind en je nieuwe partner?

Verschillende zaken kunnen ten grondslag liggen aan het feit dat jouw kind zich afzet tegen jouw nieuwe partner. Allemaal vergen ze een aparte aanpak. We bespreken hieronder een aantal mogelijke oorzaken:

Je kind heeft verdriet dat papa en mama niet meer samen zijn

Een voorname reden voor je kind om jouw nieuwe partner af te wijzen, is omdat hij of zij wil dat papa en mama weer samenkomen. De nieuwe partner staat daarbij in de ogen van het kind in de weg. Het verdriet en onbegrip dat een kind heeft voor de scheiding van zijn ouders is vaak onvermijdelijk en begrijpelijk. Sta je kind dit terechte verdriet toe, maar wees ook op een subtiele manier duidelijk dat papa en mama simpelweg niet meer bij elkaar passen en gelukkiger worden zonder elkaar.

Er heeft zich iets voorgevallen tussen je kind en je nieuwe partner

Het is altijd belangrijk om boven water te krijgen of er zich iets heeft voorgevallen tussen je kind en jouw nieuwe partner. Vaak zit dit in het niet accepteren van de autoriteit van de stiefvader door het kind. Dat kan een botsing opleveren en er erg veel boosheid oproepen bij je kind, die jouw nieuwe partner mogelijk toch al ziet als een indringer. Het beste is om te proberen het gezamenlijk uit te praten. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om grenzen te stellen voor je nieuwe partner, die er niet vanuit moet gaan dat hij zomaar kan instappen als een nieuwe vader. Uiteindelijk wordt de relatie tussen jouw kind en zijn stiefvader er vooral beter van als je kind zich geholpen en gesteund voelt door diegene, en niet als hij of zij alleen maar terechtgewezen wordt.

Je kind wordt opgestookt door zijn vader

Als mensen uit elkaar gaan, worden er vaak nog lange tijd verwijten gemaakt over en weer. Helaas is het vaak zo dat kinderen hiermee lastiggevallen worden, omdat de ouders die verwijten niet direct aan het adres van de ander maken. De kans bestaat dus dat de vader van je kind het kind aan het opstoken is tegen jouw nieuwe partner en een soort speelbal wordt in de ruzie. Je kind denkt in dat geval een mening te hebben over zijn of haar stiefvader, maar het is vooral de mening van de eigen vader. In dit geval is het primair zaak om het gesprek met je kind aan te gaan en het beeld dat hij of zij meegekregen heeft te ontkrachten. Wees zelf in ieder geval niet een ouder die haar kind opstookt tegen diens vader of stiefmoeder, want je maakt het daarmee alleen maar moeilijk en vervelend voor je kind.

Je kind is aan het puberen

Gaat het om een tiener, dan kan het gedrag natuurlijk ook veroorzaakt worden door het puberen. Dat is niet een conclusie die je al te snel moet trekken. Probeer eerst vast te stellen of er niet iets anders aan de hand is, zoals één van de hierboven genoemde scenario’s. Als je deze met enige zekerheid kunt uitsluiten, dan is de kans groot dat het bij een tiener om een fase gaat waar je samen doorheen zult moeten, maar waar wel degelijk een einde aan kan komen.

Wat kun je doen om de situatie te verbeteren?

Met elkaar praten is uiteindelijk de beste manier om tot een wapenstilstand te komen. De toon die je daarbij aanslaat is van levensbelang. Sla je een verwijtende, boze of straffende toon aan, dan zal je kind zich onbegrepen en onheus bejegend voelen. Dit terwijl hij juist behoefte heeft aan begrip voor zijn gevoelens, die in een situatie als deze behoorlijk heftig kunnen zijn. Als je zelf redelijkheid wilt, moet je dat zelf ook geven. Geef je kind het gevoel dat hij nog steeds op de eerste plaats staat, maar vertel ook dat je nieuwe partner jou gelukkig maakt. Wees daarbij niet onnodig negatief over de vader van je kind, want daar is het kind helemaal niet mee geholpen.

Wat kun je naast praten nog meer doen?

moeder-bespreekt-met-kind

Wanneer je een nieuw gezin probeert te smeden met je nieuwe partner en je kind, moet je daarin investeren. Dat kan onder andere door samen nieuwe, fijne herinneringen op te bouwen. Ga als gezin samen leuke dingen ondernemen, en wellicht ontdooit je kind hierdoor omdat hij of zij merkt dat het ook fijn kan zijn samen. Ga samen op een fijne vakantie of onderneem leuke uitjes waarbij vooral ook de behoefte van je kind centraal staat. Zo laat je zien dat hij of zij ook in dit gezin belangrijk gevonden wordt.

Wat kan de stiefvader doen?

kind-en-stiefvader-spelen-met-blokken

Niet alleen jouw kind, maar ook jouw nieuwe partner moet investeren in de onderlinge band. Dat gaat niet door zich autoritair op te stellen en zich op te werpen als een nieuwe vader. Hij schikt zich, zeker in eerste instantie, beter in de rol van vriend voor je kind. Dat betekent dat hij interesse moet uiten in je kind, hulp en ondersteuning moet aanbieden en leuke dingen samen moet gaan ondernemen met je zoon of dochter. Zie het als een sollicitatieperiode waarin jouw nieuwe partner aan je kind bewijst dat hij een goed mens is die de beste bedoelingen heeft met zowel je kind als met jou.

Wat moet je in ieder geval niet doen?

Onvrede bij jouw kind over jouw nieuwe relatie kun je niet afkopen met cadeaus. Doe je dit wel, dan krijg je een verwend kind dat krijgt wat hij wil als hij maar even vervelend doet. Dit neemt de onvrede over de relatie ook niet weg. Straffen is ook geen oplossing en zal de onvrede alleen maar verder versterken. Dat wil overigens niet zeggen dat straf nooit meer op zijn plaats is, maar in ieder geval niet als wraak voor het niet kunnen opschieten met zijn stiefvader. Wat zeker ook niet constructief is, is afgeven op de vader van je kind om deze in een slecht(er) daglicht te zetten. Daarvan gaat je kind ook een hekel aan jou krijgen, en bovendien moet je kind hier ook niet mee willen opzadelen. Kies bij onenigheid ook niet automatisch de kant van je partner, want dan voelt jouw kind zich niet alleen onheus bejegend, maar krijgt hij ook het gevoel dat hij niet meer op de eerste plaats staat bij jou. Heb jij regelmatig ruzie of spanning met je partner, dan zal je kind hem daarop afkeuren. Het is aan jullie beiden om voor een veilig en prettig woon- en leefklimaat voor het kind te zorgen.

Welke rol kan de vader van je kind spelen in het oplossen van het probleem?

Zoals we eerder al stelden, kan de vader van je kind een negatieve rol hebben in de houding van jouw kind ten opzichte van zijn stiefvader. Hij kan zich voortdurend negatief uiten over jouw nieuwe partner in het bijzijn van jullie kind. Maar als dit niet de oorzaak van het probleem is, zou de vader van jouw kind ook een positieve rol kunnen spelen. Als hij zich verzoent met jouw nieuwe partner en een prettige band kan onderhouden met jou en je nieuwe partner, zal je kind zich ook gaan realiseren dat zijn stiefvader geen ongewenste duivel is, maar een goed mens die op de juiste plek is. Die verzoening komt in de meeste gevallen niet vanzelf. Daarom is het verstandig om je ex ervan te overtuigen dat het in het belang van jullie kind is als er zo min mogelijk spanning in de onderlinge relatie is. Dat moet natuurlijk wederkerig zijn, want het kan ook dat jouw ex een nieuwe partner vindt en er een stiefmoeder in het spel komt. Zorg je voor een gezonde relatie, dan zet je je kind pas echt op de eerste plaats.

Hoe ga je ermee om als je kind niet met zijn stiefvader kan opschieten?

Lijkt het alsof er geen oplossing komt voor het probleem? Dan heb je geen andere keuze dan ermee te leren leven. Dat is heel vervelend, want je wilt natuurlijk dat je kind jou je nieuwe geluk gunt. Het is niet ondenkbaar dat dit een struikelblok gaat opleveren voor je nieuwe relatie. In het slechtste geval word je tot een keuze tussen je partner of je kind gedwongen. Daarbij is het verstandig om mee te nemen dat partners kunnen komen en gaan, maar je kinderen altijd jouw kinderen blijven.