Alhoewel je op het eerste gezicht 'spijt' en 'bevalling' niet meteen met elkaar kan rijmen, toch zijn er een groot aantal vrouwen die na het krijgen van een baby worstelen met spijtgevoelens.

Emotioneel uit balans

Bij het krijgen van kinderen zijn zoveel elementen betrokken dat, wanneer je er goed over nadenkt, het niet eens verwonderlijk is dat die emotie je kan gaan tergen. Maar, hoe ga je om met spijt na de bevalling? Dat is de meest belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen eens het je zelf overkomt. Omgaan met je eigen emoties én het onbegrip waarop je zult stuiten is niet eenvoudig maar met een aantal tips overleef je deze nare periode zeker en vast. Het is een verwerkingsproces dat bij iedere vrouw op een andere manier verloopt en ook de lengte in tijd die je nodig hebt om alles weer op een rijtje te krijgen is afhankelijk van de ene persoon tot de andere.

Durf jezelf te uiten

Spijt na een bevalling is en blijft nog steeds een taboe en het is de hoogste tijd dat die doorbroken wordt. Wanneer je een kindje op de wereld gezet hebt vindt iedereen in jouw omgeving het heel normaal dat je overloopt van geluk, de hele dag door loopt te stralen en dat niemand jou dit geluk kan afpakken. Vrouwen die overmand worden door spijtgevoelens zullen daarom ook niet vaak met deze gewaarwording naar buiten treden.

Het is daarom cruciaal dat je even een moment de tijd neemt om jouw gevoelens te analyseren want spijt kan verschillende oorzaken hebben of het gevolg zijn van een postnatale depressie. In dit geval is het aangewezen om een therapeut te raadplegen, je huisarts of iemand van de kraamzorg. Zij kunnen jou helpen en de juiste ondersteuning bieden om deze ellendige periode door te komen.

Niets is voor eeuwig

Ook al heb je misschien het gevoel dat je je nooit meer beter zult voelen wanneer je spijt hebt na een bevalling, toch gaat dit gevoel weer voorbij. Op dit moment spelen je hormonen en je onderbewuste een gemeen spelletje met jouw emotiecentrum en meer dan het ondergaan zit er helaas niet op. Maar dit hoeft echt geen drama te zijn. Wanneer je voor jezelf de klaarheid verkregen hebt waar de oorzaak van jouw spijtgevoelens ligt is het belangrijk om deze oorzaak aan te pakken. Indien je kunt uitsluiten dat het gaat om een postnatale depressie en je ongeveer weet wat de trigger is voor jouw negatieve emoties dan kun je er dieper op ingaan want meestal is een emotioneel geladen herinnering uit je verleden hier de boosdoener.

Nare oorzaken, nare gevolgen

Vrouwen die bijvoorbeeld op jonge leeftijd ter adoptie werden aangeboden, seksueel misbruikt werden tijdens hun kindertijd, terecht kwamen in een gezinsvervangend tehuis of op een andere manier emotioneel in de steek gelaten werden hebben meer risico op spijtgevoelens na de geboorte dan iemand die uit een warm nest komt.

Wat uiteraard niet wil zeggen dat elke vrouw die niet in een stabiel gezin werd grootgebracht getraumatiseerd is of, het omgekeerde, dat uitsluit dat een meisje uit een warm nest geen trauma's kan hebben uit haar jeugd. Wanneer een jeugdtrauma aan de oorzaak ligt van jouw ellendige gevoel is het aangewezen om een therapeut te zoeken die gespecialiseerd is in traumaverwerking.

Heel wat mensen, zowel mannen als vrouwen, beseffen pas dat ze getraumatiseerd zijn als zich plots iets voordoet in hun leven wat ingrijpend is op gevoelsvlak. De symptomen werden genegeerd of voor lief genomen. Hoe vaak denken we niet 'ik ben wie ik ben en een mens leert er mee te leven'? Tot je je eerste kind baart en de draagriemen van jouw levensrugzak het begeven door de hormonenoorlog die in jouw lichaam woedt. Dan gaan alle belletjes rinkelen en leer je het donkere stukje van jezelf kennen wat al jaren opgeborgen zat in je onderbewuste. Naarmate je er aan gaat werken en het trauma heelt zullen ook de gevoelens van spijt verdwijnen en zul je eindelijk ten volle kunnen genieten van het mooie wezentje dat je op de wereld zette.

Spijt komt niet altijd te laat

Iedereen kent het spreekwoord wel 'spijt komt altijd te laat' maar dat is niet zo. Op het moment dat je wist dat je zwanger was had je, als het goed ging, helemaal geen spijt. Misschien was je zelfs net heel blij! Misschien had je heel lang naar dit moment uitgekeken en kreeg je nu de bevestiging van de liefde tussen jou en jouw partner. Of misschien voelde je intuïtief aan dat je leven nooit compleet zou zijn zonder kinderen. En toch, het gevoel van spijt valt niet te ontkennen en vraag je je inderdaad af, hoe ga je om met spijt na de bevalling?

Denk niet in termen van een onoverkomelijk probleem maar in oplossingen. Hoe ga ik dit zelf aanpakken, met wie kan ik in vertrouwen mijn spijt delen, welke therapie is geschikt voor mijn probleem als ik zelf mijn gevoelens niet de baas kan en wat doe ik als mensen in mijn omgeving me niet begrijpen. Maak er geen rampscenario over maar bekijk de mogelijkheden en de eventuele oplossingen die je kunt gebruiken. Welke raad of advies zou jij geven mocht jouw vriendin in hetzelfde schuitje zitten? Voel je weerstand bij jezelf indien je die raad zou moeten opvolgen? Hoe verwacht je dat jouw vriendin zou reageren en strookt dat met de manier waarop jij nu reageert? Sta daar even bij stil en ga op zoek naar de antwoorden want ze zitten in jezelf. Misschien is meditatie een goed hulpmiddel en krijg je de oplossingen wanneer je rust in jezelf creëert.

Bedankt voor je onbegrip

Helaas zijn niet alle mensen even empathisch en zul je geconfronteerd worden met mensen die jouw gevoelens van schuld niet kunnen begrijpen. Sterker nog, wanneer je hen de vraag zou stellen 'Hoe ga je om met spijt na de bevalling?' zouden ze verbouwereerd kijken omdat ze niet eens kunnen vatten dat zoiets kan. Je kunt niemand kwalijk nemen dat gevoelens voor iedereen anders zijn en dat hormonen ook geen vaste maat hebben. Wat je wél kunt doen is je vooral niet schuldig gaan voelen voor de emoties die de bevalling bij jou hebben opgewekt.

Schuldgevoelens zijn nutteloze emoties waar je niets maar dan ook helemaal niets mee kunt. Ze weerhouden je van je helingsproces en ze dragen vooral niet bij aan jouw welzijn. Zijn er mensen in jouw omgeving die niet overweg kunnen met jouw schuldgevoelens dan is dat alleen maar een teken dat die personen nooit leerden omgaan met de emotionele toestand van anderen. Ga jezelf vooral niet verdedigen want het gaat je toch zelden of nooit lukken om hen uit te leggen waarom je deze gevoelens hebt.

Spijt na de bevalling: voor elk probleem bestaat een oplossing

Hoe je omgaat met spijt na de bevalling ligt uiteraard ook aan de aard van jouw droefheid. Niet alles hoeft emotioneel geladen te zijn en dat is maar goed ook. Wanneer je bijvoorbeeld spijt hebt dat je een meisje kreeg in plaats van het jonge voetballertje wat je voor ogen had, weet dan dat meiden zich ook best kunnen uitleven bij een voetbalteam en dat de kans groot is dat jullie volgende kindje een broertje wordt. Heb je spijt omdat je de verkeerde kleur koos voor de kinderkamer? Overschilderen lost dit probleem in één dag op. Of bedenk je plots dat de naam die jullie kozen niet echt past bij het wezentje wat je nu in je armen draagt? Geef het gewoon een andere roepnaam en weet dat een naam op het legitimatiebewijs niet dezelfde hoeft te zijn dan jij gebruikt voor je hummeltje. Weet dat de oplossing vaak eenvoudiger is dan je denkt.