Meer dan 95% van de moeders vindt het duurzaam opvoeden van hun kinderen belangrijk. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van MeerVoorMamas.nl.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in de hedendaagse maatschappij. Zelfs tijdens de coronacrisis blijft bijvoorbeeld de stikstofcrisis een belangrijk thema op de politieke agenda. Vaak wordt verduurzaming gekoppeld aan bedrijven. Maar hoe zit dat met de kleine stapjes die wij als individu of als gezin kunnen zetten? Naar aanleiding van deze vragen, heeft MeerVoorMamas.nl onafhankelijk onderzoek laten doen onder gezinnen in Nederland naar het thema duurzaam opvoeden.

Bijna 150 moeders vulden de afgelopen dagen de enquête over duurzaam opvoeden in. Meer dan 95% van de moeders gaf aan het belangrijk te vinden om hun kind duurzaam op te voeden. De belangrijkste drijfveren van moeders hiervoor zijn dat ze willen dat er een planeet overblijft om op te kunnen leven voor de kinderen (48%) en dat het op een positieve manier kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kind (32%).

Tijd en financiële middelen

Voor meer dan 80% van de respondenten betekent duurzaam opvoeden dat je je kinderen leert wat het effect is van onze daden en gebruiken op mens en milieu. Ongeveer 10% van de ondervraagde moeders voedt hun kind altijd duurzaam op en ongeveer 52% van de moeders geeft aan dat ze meestal wel duurzaam opvoeden. De meest gekozen onderwerpen die worden aangepakt in een duurzame opvoeding zijn afval scheiden en/of recyclen (89%), het zuinig omgaan met energie (76%) en het beperken het aantal vliegreizen met kinderen (68%).

De belangrijkste redenen om niet duurzaam op te voeden, zijn tijd en geld. Ruim 40% van de respondenten geeft aan geen tijd of geen geld te hebben om haar kind duurzaam op te voeden.

Meer voorlichting over duurzaamheid

Veel moeders vinden een duurzame opvoeding belangrijk. Maar tegelijk zien veel moeders het duurzaam opvoeden ook nog steeds als een tijdrovende en dure optie. Dat is zonde denk ik, en daar ligt nog een grote uitdaging voor betere voorlichting.” aldus Margot Wit, hoofdredacteur van MeerVoorMamas.nl. “Er zijn verschillende mogelijkheden die je relatief makkelijk kunt inpassen in je dagelijkse leven. Denk eens aan het eten van minder vlees gedurende de week. Eet om te beginnen bijvoorbeeld één dag per week vegetarisch. Dit kost geen extra tijd of geld, en het kan een groot verschil maken op lange termijn qua duurzaamheid.