Wist je dat dagelijks voorlezen belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van je kind? Uit het onderzoek dat Meer Voor Mama’s deed in samenwerking met kinderboekenclub Kinderboekerij vroegen we onder andere of er dagelijks voorgelezen wordt. En het blijkt onder andere dat moeders het vaakst voorlezen, vaders lezen minder vaak voor. Ook vindt maar liefst 90 procent van de ouders met kinderen tussen nul en vier jaar oud voorlezen heel belangrijk. Bijna 70 procent van de respondenten leest hun kind dan ook elke dag voor. Dat zijn mooie cijfers, want voorlezen ís ook heel belangrijk voor een kind, en niet alleen voor de taalontwikkeling. Lees hier 10 redenen waarom voorlezen belangrijk is.

1. Sterke band met je kind

Kinderen willen graag spelen, rennen en hun omgeving verkennen, zeker als ze groter worden. Ze blijven dan minder vaak rustig stilzitten. Het kost je misschien iets meer moeite. Maar als je regelmatig een boek pakt en de tijd neemt om een verhaal voor te lezen zal het een soort dagelijks ritueel worden. Voorlezen geeft een moment van rust. Het zorgt ervoor dat je rustig samen kunt zitten en kunt knuffelen terwijl je een boek leest. In plaats van voorlezen te zien als een tijdrovende klus, wordt het een gezamenlijke activiteit die je als ouder en kind dichter bij elkaar brengt. Grijp je bij een vermoeid kind gauw naar tablet of tv? Pak voor de verandering eens een boek en neem de tijd voor elkaar.

2. Goed presteren op school

Voorlezen belangrijk voor ‘later’? Jazeker! Een van de belangrijkste voordelen van het voorlezen aan peuters en kleuters is dat het een positieve invloed heeft op latere schoolprestaties. Verschillende studies hebben aangetoond dat studenten die als kind regelmatig zijn voorgelezen meer kans hebben om goed te presteren in het voortgezet onderwijs. Een goede basis leg je dus met het zo vroeg mogelijk beginnen met voorlezen. Want dat heeft een positieve invloed op de woordenschat, begrip van context en het vergroten van de wereld van je kind.

voorlezen belangrijk voor schoolprestatie - juf leest groepje kinderen voor

3. Ontwikkeling van spreekvaardigheden

Gedurende de peuter- en kleutertijd leren kinderen allerlei verschillende taal- en communicatievaardigheden. Door te luisteren naar je voorleesverhalen leert jouw kind de basisgeluiden die onze taal vormen. Ook het ‘doen alsof’ ze zelf een boek lezen. Je weet wel: dat je peuter door een boek bladert en een eind weg brabbelt, is een heel belangrijke activiteit. Spelenderwijs leren!

4. Basiskennis over het lezen van een boek

Kinderen weten van nature niet hoe een boek moet worden gelezen. Dit moeten ze leren en dat leren ze doordat wij het voordoen. Ze hebben niet de aangeboren kennis dat tekst van links naar rechts wordt gelezen bijvoorbeeld. Dus volg soms met je vinger de tekst die je leest. Dit is een essentiële vaardigheid en één van de belangrijke lessen van het (voor)lezen.

5. Ontwikkeling van goede communicatieve vaardigheden

Als je tijd besteedt aan het voorlezen van boeken aan peuters en kleuters, zal de kans groter zijn dat ze zich op een gezonde manier weten te uiten en zullen ze anderen beter begrijpen. Door het zien en beleven van de interactie tussen de personages in de boeken die je voorleest. En door het contact met jou tijdens het voorlezen van een verhaal, ontwikkelt je kind waardevolle communicatieve vaardigheden.

voorlezen belangrijk voor de taalontwikkeling - meisje roept zwevende letters in de lucht

6. Beheersing van de taal

Op jonge leeftijd beginnen met voorlezen aan kinderen is direct gekoppeld aan een beter begrip van (de fundamenten van) onze taal. Kleuters en peuters die veel worden voorgelezen ontwikkelen een grotere woordenschat. Daarbij draagt het ook bij aan het taalgevoel. Hoe vaker je voorgelezen wordt en dus hoort hoe zinnen worden ontwikkeld, hoe beter het begrip van taal.

7. Voorlezen belangrijk voor begrijpend lezen

Kinderen die worden voorgelezen ontwikkelen het vermogen om sneller en beter abstracte concepten te begrijpen. Ze gaan oorzaak en gevolg herkennen en ze leren bovendien om gebruik te maken van hun gezond verstand. Op het moment dat je peuter of kleuter de scenario’s in de boeken begint te relateren aan wat er in zijn eigen wereld gebeurt, zal je zien dat hij steeds enthousiaster reageren op de verhalen die je voorleest.

8. Hulpmiddel bij nieuwe ervaringen

Het voorlezen van verhalen kan kinderen helpen met het begrijpen van nieuwe of moeilijke situaties. Bijvoorbeeld bij de eerste dag van de kleuterschool of een bezoek aan de tandarts of dokter. Het voorlezen van een verhaal dat te maken heeft met zo’n onderwerp geeft je de mogelijkheid om je kind te informeren. Maar ook om je kind gerust te stellen en te laten zien wat je kind kan verwachten.

9. Betere concentratie en discipline

Peuters kunnen in het begin nog makkelijk afgeleid zijn tijdens het voorlezen van een verhaal, maar uiteindelijk leren ze om stil te blijven zitten. Dit helpt om een zelfdiscipline te ontwikkelen, en zorgt voor een beter vermogen tot concentratie en een beter geheugen. Allemaal kwaliteiten die je kind goed kan gebruiken als hij met school begint.

voorlezen belangrijk om zelf te leren lezen

10. Kinderen leren dat lezen leuk is!

Voorlezen en zelf leren lezen helpt kinderen om boeken te zien als iets leuks. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen en die hun ouders ook regelmatig zien lezen hebben veel meer kans om boeken te verkiezen boven games, televisie, en andere vormen van entertainment als ze ouder worden. Kinderen die op jonge leeftijd al leren en ervaren dat lezen leuk is, zullen dit ook op oudere leeftijd blijven doen.

Starten met voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen

Ieder jaar in januari worden de Nationale Voorleesdagen gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Het startsein voor de Voorleesdagen wordt volgens traditie gegeven met het Nationale Voorleesontbijt. Dan lezen diverse bekende en minder bekende Nederlanders voor op scholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Dat doen ze om zo het voorlezen aan kinderen die nog niet kunnen lezen te stimuleren. Tijdens de Nationale Voorleesdagen zijn er diverse activiteiten door het hele land. Kijk voor meer informatie op www.nationalevoorleesdagen.nl

Onderzoek voorlezen

MeerVoorMamas.nl deed in 2019 samen met kinderboekenclub Kinderboekerij onderzoek naar het voorleesgedrag van jonge ouders (gezinnen met kinderen in de leeftijd nul tot en met vier jaar) en hoe belangrijk voorlezen gevonden wordt. Kinderboekerij is opgericht in 2016 door twee ondernemende vaders die vinden dat iedereen in Nederland moet leren lezen en schrijven. Meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Dat aantal wil de Kinderboekerij terugdringen en tegelijkertijd willen ze kinderen leren en laten ervaren hoe leuk het is om te lezen. Ze leveren maandelijks ongeveer 40.000 kinderboeken aan gezinnen met jonge kinderen.

voorlezen belangrijk vrouw leest voor aan lachende kinderen