Kinderen kosten veel geld. Niet alleen aan eten, drinken en dergelijke, maar ook aan kleding en ga zo maar door. Je moet het grootste deel van de kosten van je kind(eren) zelf dragen, maar de overheid helpt je wel een handje. Dit doet de overheid door kinderbijslag te geven.

Op deze pagina lees je meer over de kinderbijslag, één van de zaken die je moet regelen als je zwanger bent. Zo lees je wat deze financiële tegemoetkoming inhoudt, maar ook wanneer je deze krijgt en hoe je deze krijgt. Tot slot lees je op deze pagina wat de kinderbijslag van 2018 is. 

Wat is de kinderbijslag?

De kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke financiële tegemoetkoming die je van de overheid krijgt. Het feit dat het bedrag inkomensonafhankelijk is, maakt de financiële tegemoetkoming uniek. Het maakt namelijk niet uit hoeveel je verdient: je krijgt altijd kinderbijslag als je kinderen hebt.

Het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van de leeftijd van je kind. De kinderbijslag wordt ieder kwartaal uitbetaald. Dit wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank, ook wel SVB genoemd. Je krijgt het bedrag automatisch op je rekening gestort als er weer een kwartaal voorbij is.

Wanneer krijg je kinderbijslag?

Je krijgt kinderbijslag voor je eigen kind, maar ook voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen en een ander kind dat je opvoedt of verzorgt (zoals je ook je eigen kinderen opvoedt of verzorgt). Dit betekent dat je niet alleen kinderbijslag kunt krijgen als je zelf kinderen hebt, maar ook als je voor het kind of de kinderen van een ander zorgt. De meeste mensen die kinderbijslag ontvangen, krijgen deze financiële tegemoetkoming echter voor hun eigen kind.

Wanneer wordt het uitbetaald?

Je krijgt de kinderbijslag vier keer per jaar op je rekening, altijd aan het einde van het kwartaal. In de maanden januari, april, juli en oktober wordt de kinderbijslag overgemaakt.

Hoe krijg je kinderbijslag?

Als je een kindje hebt gekregen, ga je naar het gemeentehuis om hem of haar in te schrijven bij de gemeente. Ben je bij het gemeentehuis geweest, dan krijgt de Sociale Verzekeringsbank hier automatisch bericht van. Vervolgens ontvang je een brief van de Sociale Verzekeringsbank. In deze brief lees je hoe je de kinderbijslag voor jouw kind kunt aanvragen.

Je hoeft niets te doen om de brief van de SVB te krijgen. Ben je naar het gemeentehuis geweest, dan wordt automatisch voor jou geregeld dat je deze brief toegestuurd krijgt. Let op: ben je net verhuisd? Dan moet je wel onder het juiste adres ingeschreven staan bij de gemeente. De adresgegevens die de gemeente heeft, worden namelijk gebruikt bij het versturen van de brief van de SVB.

Bijslag voor je tweede of derde kind

Heb je al een kind en krijg je een tweede kind? Dan hoef je niets meer te doen. Als je jouw kindje hebt ingeschreven bij de gemeente, krijgt de SVB automatisch te horen dat je voor nog een kind bijslag mag ontvangen. Je hoeft het aanvragen van de kinderbijslag dan ook niet meer te regelen. Hetzelfde geldt voor de kinderbijslag van het derde kind, het vierde kind en ga zo maar door.

Als je een tweede kind hebt ingeschreven bij de gemeente, stuurt de SVB je een brief. In deze brief kun je lezen hoeveel je nu krijgt. Je krijgt voor je tweede kind nooit meer of minder kinderbijslag dan voor je eerste kind.

Wijzigingen doorgeven aan de SVB

Heb je al kinderbijslag aangevraagd en ga je verhuizen? Dan geef je dit door aan de SVB. Dit doe je via de website van de Sociale Verzekeringsbank. Ook als je gaat werken in het buitenland, moet je dit doorgeven.

Als er iets verandert in de kinderbijslag, geeft de SVB dit ook weer netjes aan jou door. Dit doet de Sociale Verzekeringsbank altijd per brief. Zorg er daarom altijd voor dat je onder het juiste adres in het systeem staat van de Sociale Verzekeringsbank, zodat je eventuele post van de SVB kunt ontvangen.

De kinderbijslag van 2018

Het bedrag wordt ieder jaar bepaald. De bedragen per 1 juli 2017 zijn vastgesteld op € 200,59 voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar oud, € 243,57 voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud en € 286,55 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud.

Let op: deze bedragen kunnen in 2018 weer veranderen. Overigens is deze wijziging nooit erg ingrijpend. Verandert de kinderbijslag inderdaad, dan krijg je hier per brief bericht over.

Als jouw kind 18 jaar is geworden, krijg je geen bijslag meer voor hem of haar. Wel krijg je voor eventuele jongere kinderen in dit geval nog wel kinderbijslag. Heb je bijvoorbeeld nog een kind van 15, dan krijg je hier nog gewoon kinderbijslag voor.

De kinderbijslag die je ontvangt: een rekenvoorbeeld

Stel, je hebt drie kinderen. Eén kind is 3 jaar, één kind is 5 jaar en één kind is 7 jaar. Voor de kinderen van 3 en 5 jaar krijg je € 200,59 per kwartaal. Voor het kind van 7 jaar krijg je € 243,57 per kwartaal. Dit betekent dat je per kwartaal € 644,75 ontvangt.

Een hogere bijslag na een verjaardag

Als je kind 6 of 12 jaar oud wordt, krijg je meer kinderbijslag. Hier krijg je verder geen bericht over. De verhoging wordt automatisch geregeld. Is je kind op de eerste dag van een kwartaal 6 of 12 jaar oud? Dan wordt de verhoging van de kinderbijslag in dat kwartaal direct meegenomen. Wordt je kind later in het kwartaal 6 of 12 jaar? Dan wordt de verhoging niet direct meegenomen. Dit betekent dat je vanaf het eerstvolgende kwartaal een hogere kinderbijslag krijgt. Het is goed hier rekening mee te houden als je kind verjaart en je een hogere kinderbijslag verwacht.