Huisdieren en kinderen zijn een goede combinatie. Wanneer je op YouTube kijkt, zie je de meest schattige filmpjes van de interactie tussen kinderen en huisdieren, waarbij menigeen zal smelten of die heel hilarisch zijn. Dat huisdieren een positieve invloed op kinderen hebben is algemeen bekend. Maar van zijn deze invloeden? Daarom 7 invloeden die een huisdier heeft op kinderen.

1. Sociale vaardigheden

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is er belangrijk voor kinderen. Als kinderen sociaal ontwikkeld zijn, kunnen ze op latere leeftijd succesvol aan de maatschappij deelnemen en gemakkelijker een eigen netwerk opbouwen. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken komt naar voren, dat kinderen die opgroeien met huisdieren, later veel sociaal vaardiger zijn dan kinderen die zonder huisdieren opgroeien. Op jonge leeftijd leren kinderen al communiceren met huisdieren en omgaan met het gedrag van huisdieren. Ook zijn dieren een gemakkelijk gespreksonderwerp in huis. Dit alles is van positieve invloed op de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

2. Emotionele ontwikkeling

Naast sociale vaardigheden, is de emotionele ontwikkeling van een kind ook erg belangrijk. Een emotioneel ontwikkeld kind heeft veel meer zelfvertrouwen en is weerbaarder. Huisdieren zijn ideale instrumenten om een kind een vertrouwde en veilige omgeving te geven. Een huisdier geeft onvoorwaardelijke liefde en zal nooit iemand om welke reden dan ook beoordelen. Een huisdier heeft dezelfde functie als bijvoorbeeld een teddybeer voor kinderen. Als een kind angstig is zal het een teddybeer pakken, omdat dit veilig aanvoelt. Dit is ook met huisdieren zo. Een kind kan zich terugtrekken met het huisdier en zo meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

3. Tieners in de pubertijd

Jonge tieners worden vooral in hun pubertijd getest op hun sociale vaardigheden en misschien nog wel meer op hun emotionele ontwikkeling. Menig tiener is tijdens de pubertijd erg onzeker over zichzelf. Een huisdier kan hierbij een belangrijke rol spelen. Als een tiener een moeilijke tijd heeft, zal een huisdier niet alleen voor troost zorgen, het huisdier zal ook voor steun zorgen, waardoor de tiener zich weer zekerder voelt. Ook zullen sommige tieners het lastig vinden om verantwoordelijkheid te leren dragen. Juist doordat tieners vaak meer verantwoordelijkheden voor huisdieren toegewezen krijgen, zullen ze leren hoe ze het beste met verantwoordelijkheid om moeten gaan.

4. Ontwikkelen van empathie

Empathie is een erg belangrijke eigenschap. Het is ook een eigenschap dat een kind zal moeten aanleren. Empathie is het waarnemen van emoties bij een ander. Hiermee kun je jezelf in een ander persoon inleven en ervaren hoe een ander persoon zich voelt. Hierdoor kun je bij jezelf afleiden hoe je gedrag of wijze van praten bij anderen overkomt. Huisdieren kunnen als geen ander empathie bij kinderen leren ontwikkelen. Immers een huisdier heeft bepaalde behoefte. Een huisdier moet eten, een huisdier moet uitgelaten worden en een huisdier vraagt soms om aandacht. Kinderen leren bij huisdieren het gedrag herkennen en kunnen dan afleiden waar het huisdier op dat moment om vraagt. Huisdieren spelen daarom een grote rol bij het ontwikkelen van empathie bij kinderen.

5. Leren hoe het leven in elkaar steekt

Voor kinderen bestaat het leven vooral uit spelen en naar school gaan. Maar het leven gaat niet altijd over rozen. In mensenlevens kan veel gebeuren en dit is ook het geval in dierenlevens. Alleen veel huisdieren leven korter en zullen alle facetten van het leven in kortere periode meemaken. Dit gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe leven, de geboorte van een nieuwe huisdier, maar ook ziekte, ongelukken en uiteindelijk ook de dood. Kinderen leren van huisdieren hoe het leven in elkaar zit. Ze leren hoe voortplanting werkt en hoe het is om een dierbaar iemand te verliezen. Hoe hard de dood van een huisdier ook is voor een kind, uiteindelijk leert het kind dat de dood bij het leven hoort en dat het verlies is iets waar je ook weer overheen komt.

6. Invloed op de gezondheid

Het is al langer bekend dat huisdieren een positieve invloed hebben op de gezondheid van de baasjes. Dit geldt dus ook voor kinderen die met huisdieren omgaan. Alleen het aaien van een huisdier kan er al voor zorgen dat de hartslag en bloeddruk dalen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen zich beter ontspannen, wat van positieve invloed is op het immuunsysteem. Het schijnt ook dat kinderen met huisdieren veel beter bestand zijn tegen allergieën voor dieren.

7. Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling van een kind, geeft aan hoe goed een kind kan leren. Dit is voor een gedeelte al genetisch bepaald, maar ook een huisdier kan hierin een rol spelen. Er bestaan zelfs speciale leerprogramma's, waarin een kind in contact komt met honden om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren. Een huisdier stimuleert het kind namelijk om een taal te spreken. Sommige kinderen praten met hun huisdier tijdens het spelen, maar kinderen kunnen een hond ook aanspreken op hun gedrag, zoals belonen, straffen en commando's geven.