Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een onveilige of instabiele omgeving. Dat is gemiddeld gezien 1 kind per schoolklas. Bij 55.000 kinderen gaat het zo erg mis dat ze niet thuis kunnen wonen. De informatie van Het Vergeten Kind over hoeveel kinderen in Nederland onveilig opgroeien doet me altijd schrikken. Want een kind moet in een liefdevolle en veilige situatie kunnen opgroeien, spelen, ontdekken. Gewoon, kind zijn. Daarom vind ik het werk dat Het Vergeten Kind doet zo mooi. Zij zetten zich in voor deze kwetsbare kinderen in Nederland en ze hebben deze zomer een sympathieke actie bedacht om deze kinderen in het zonnetje te zetten.

Zomervakantie: een moeilijke tijd

Als kinderen opgroeien in een onveilige omgeving, verwaarloosd of mishandeld worden, dan tekent hen dit voor de rest van hun leven. Vooral in de zomervakantie ervaren kwetsbare kinderen dat hun leven anders verloopt en er voor hen minder mogelijkheden zijn. Ze voelen zich vaak 'opgesloten', geïsoleerd en raken gefrustreerd. Vaak gaan ze niet op vakantie zoals hun vriendjes en vriendinnetjes wel doen. Juist deze kinderen dromen van een leuke zomer, om gewoon te kunnen spelen met andere kinderen en zorgeloos kind te kunnen zijn.

Vergeet-me-nietjes voor 'vergeten' kinderen

Vandaar dat er een liefdevolle actie is bedacht om deze kwetsbare kinderen steunen deze zomer. Vraag gratis een zakje bloemzaadjes aan om in je tuin of op je balkon de Vergeet-mij-nietjes te planten. Of zaai ze in een perkje bij je in de buurt. Geef de bloemetjes deze zomer de zorg en aandacht die ze nodig hebben waardoor ze volgend jaar kunnen bloeien. Net zoals de kwetsbare kinderen zorg en aandacht nodig hebben om te kunnen bloeien. Door het planten van de Vergeet-mij-nietjes laat jij zien dat je kwetsbare kinderen in Nederland niet vergeet. Want ook zij hebben zorg en aandacht nodig zodat ze (weer) tot bloei kunnen komen.

Stichting Het Vergeten Kind

Sinds 2009 zet Het Vergeten Kind zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie. Door deze kinderen te horen, te zien en een stem te geven laat de stichting deze kinderen weer kind zijn. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige mensen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Ook vraagt Het Vergeten Kind aandacht voor de problematiek van deze kinderen bij het grote publiek en bij de politiek om de situatie te verbeteren. Ook zet de stichting zich in om te voorkomen dat kinderen in een onveilige situaties terechtkomen. Kijk voor meer informatie over Het Vergeten Kind en alle projecten die zij doen voor kwetsbare kinderen in Nederland op www.hetvergetenkind.nl