Veel ouders gaan ervan uit dat ze instinctief weten hoe ze hun eigen kinderen het beste kunnen opvoeden met de wetenschap in het achterhoofd dat ouderschap van nature komt. Maar soms werken deze aangeboren opvoeding technieken gewoon niet. Hieronder vind je tien opvoedfouten bij je peuter die naar absolute mislukkingen leiden.

Fout 1: Overbeveiligen van je kinderen

Het is heel normaal dat peuters soms conflicten hebben met hun leeftijdgenoten. Het is niet de bedoeling dat ouders daar een mening over gaan hebben en de eigen kinderen gaan beschermen in zulke conflictsituaties. Als je het risico van het leven van een peuter de hele tijd probeert te beschermen en te beveiligen, zal je arrogantie en een laag zelfbeeld bevorderen.

Fout 2: Veel te vlug hulp aanbieden

Deze fout is een verlengstuk met de voorgaande bewering. Enkele decennia geleden hadden peuters essentiële vaardigheden, maar dat is niet meer het geval bij de huidige generatie. De kinderen worden tegenwoordig omringd met buitensporige zorg en wordt de mogelijkheid ontnomen om moeilijke situaties op te lossen waardoor vaardigheid naar de achtergrond schuift. Het trieste van dit alles is dat de peuters na een tijdje gaan denken dat papa en mama wel hulp zullen bieden.

Fout 3: Leer 'nee' te zeggen in plaats van 'ja'

Vermijd dat jouw kind je gaat manipuleren. In het leven zal een peuter veel obstakels moeten overwinnen en het verwennen kan schadelijk zijn in zijn of haar leefwereld. Leer daarom 'nee' te zeggen. Vervolgens moet jouw kind leren vechten voor wat hij nodig heeft. Als je meer dan één kind hebt, is het gebruikelijk en een ongeschreven regel om ze allemaal tegelijk te belonen en dat komt nogal verwarrend over.

Fout 4: Jouw kinderen geen risico laten nemen

Ongeacht je de kids wil beschermen tegen onheil, het leven is risicovol. Als ouders probeer je ervoor te zorgen dat de kinderen veilig zijn voor alles, maar het is eveneens ook belangrijk dat je toestaat om bepaalde risico's te nemen in het alledaagse leven.

Fout 5: Het egocentrisch gedrag van de generatie Z bevorderen

Als ouder is het niet jouw schuld dat je een deel bent van de generatie Z. De kinderen van deze generatie kunnen verantwoordelijke volwassenen worden met een enorme maatschappelijke waarde. Helaas bevorderen sommigen nu egocentrische en individualistische kinderen. Probeer één van deze 10 opvoedfouten bij je peuter te vermijden. Slechte communicatievaardigheden moet je proberen te verbeteren.

Fout 6: Door de vingers zien van verantwoordelijkheden

Wie alles door de vingers ziet en blind toekijkt als je kinderen bijvoorbeeld vals spelen of liegen, werkt afwijkend en ongeoorloofd gedrag in de hand. Het is heel belangrijk om negatief gedrag meteen te bestraffen. Hierdoor kunnen ze beter omgaan met hun verantwoordelijkheden. Het gaat de oorzaak en gevolg van een denkproces van een peuter aanmoedigen.

Fout 7: Verberg niet je eigen verleden

Het is belangrijk dat je met je kinderen de fouten deelt die je vroeger als peuter ook hebt gedaan zonder te overdrijven. Praat niet over jouw vroegere belevenissen als een overkomende preek. Het geeft je peuter een beetje meer inzicht wat kan en wat niet aanvaard wordt in de toekomst.

Fout 8: Geef zelf het slechte voorbeeld

Wat is het nut van les geven aan jouw kind als je zelf geen goed voorbeeld bent om te volgen. Er wordt verwacht van jou dat je een schoolvoorbeeld bent. Je moet de gedragsregels leren respecteren. Als je wilt dat jouw peuter empathie voelt voor jou, wees dan de eerste om mededogen te voelen voor anderen.

Fout 9: Verbod opleggen om in een supermarkt iets aan te raken

Als je als ouder op voorhand de les gaat spellen wat de peuter mag en niet mag als je bijvoorbeeld naar een supermarkt gaat, heeft dit vaak een tegendraads effect. Je kleine dreumes zal alles willen vastnemen omdat je dat hebt verboden. Lees hier meer over boodschappen doen met je kind

Fout 10: Maak geen ontgoochelende persoonlijke opmerkingen

Hoewel je soms in een vlaag van teleurstelling iets kan zeggen om een andere mama te vinden, verschieten de meeste peuters hiervan. Voor hun leefwereld duikt er dan een heel doemscenario op. Voor een peuter komt zo een opmerking heel kwetsend en beledigend over.