Hoe voelen weeën?

Als je zwanger bent heb je vast al vragen gesteld aan andere moeders, bijvoorbeeld: Hoe weet ik dat de de bevalling begonnen is? Of, hoe voelen weeën? De antwoorden op deze vragen kunnen erg van elkaar verschillen: ‘Ik had een ikea kastje in elkaar gezet. De volgende...

‘Mijn vrouw is blijvend ziek door sepsis tijdens de bevalling’

Dario en zijn vrouw Carli (37) hebben samen een zoontje van drie, maar door een veel te laat herkende sepsis (een ernstige reactie van het lichaam op een infectie, die kan leiden tot orgaanfalen, weefselschade en sterfte) brengt Carli nu al ruim drie jaar 99% van haar...

Eisprong symptomen: Zo herken je de lichamelijke symptomen van je eisprong

Elke vrouw met een regelmatige cyclus ervaart elke maand een eisprong. Dat betekent dat er elke maand een eicel via een eierstok richting je baarmoeder gaat. Dit is het moment dat de eicel bevrucht kan worden door een zaadcel. Gebeurt dit niet, dan wordt de eicel...

Studiedagen op de basisschool

Na zes weken vakantie was mijn zoon er wel weer aan toe om naar school te gaan, en wij ook. O wacht, we beginnen met studiedagen, waardoor mijn zoon eerst nog een dag vrij heeft op de eerste maandag van het schooljaar. We besloten er een leuke dag van te maken en zijn...

Spruw bij je baby

Spruw kan iedereen treffen, maar komt het meest voor bij baby's jonger dan 6 maanden en bij oudere volwassenen. Meestal treft het baby’s en peuters onder de twee jaar. Het komt heel vaak voor in het eerste levensjaar en bij relatief veel kinderen: ongeveer één op de...

Hoe je kind zich gedraagt op kinderfeestjes is afhankelijk van zijn of haar sociale vaardigheden en het begrijpen van goed gedrag. Je kind sturen, doe je beter door het constructief en positief aan te pakken. Voor sociale vaardigheden heeft je kind mogelijk hulp of begeleiding nodig om op de juiste manier met anderen te communiceren, verlegenheid te overwinnen, een reactie te beheren en ware gevoelens te uiten. In dit artikel delen we tips om je kind te ondersteunen in zijn sociale vaardigheden en het tonen van goed gedrag.

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden zijn de vaardigheden die we dagelijks gebruiken om met anderen contact te maken en te communiceren. Deze vaardigheden omvatten zowel verbale als non-verbale communicatie, zoals onze spraak, gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Iemand heeft sterke sociale vaardigheden als hij of zij de kennis bezit van hoe hij of zij zich moet gedragen in sociale situaties en zowel alle regels begrijpt wanneer hij met anderen communiceert. Kinderfeestjes zijn ideale gelegenheden om de sociale vaardigheden van jonge kinderen te stimuleren en bij te sturen.

Waarom zijn sociale vaardigheden belangrijk?

Sociale vaardigheden zijn van vitaal belang om een __individu in staat te stellen positieve interacties met anderen te hebben en te behouden. Veel van deze vaardigheden zijn cruciaal voor het maken en onderhouden van vriendschappen. Sociale interacties verlopen niet altijd soepel en een individu moet in staat zijn om geschikte strategieën te implementeren, zoals conflictoplossing wanneer zich moeilijkheden voordoen in interacties. Het is ook belangrijk voor individuen om empathie te hebben (d.w.z. jezelf in andermans schoenen te plaatsen en hun gevoelens te herkennen) omdat het hen in staat stelt op een begripvolle en zorgzame manier te reageren op hoe anderen zich voelen. Als volwassene heb jij de weg al afgelegd, maar je kind heeft nog zoveel te leren en te begrijpen. Hieronder geven we je enkele tips om je kind te motiveren goed gedrag te vertonen, zodat kinderfeestjes perfect verlopen en je kind volop aan zijn of haar sociale vaardigheden kan werken.

Welke bouwstenen zijn nodig om sociale vaardigheden te ontwikkelen?

  • Aandacht en concentratie: aanhoudende inspanning, activiteiten doen zonder afleiding en in staat zijn om die inspanning lang genoeg te volhouden om de taak te voltooien
  • Begrip van taal
  • Expressieve taal begrijpen, wat wil zeggen het gebruik van gebaren of alternatieve vormen van communicatie begrijpen om wensen, behoeften, gedachten en ideeën te delen
  • Speelvaardigheden: vrijwillige betrokkenheid bij activiteiten
  • Zelfregulatie: het vermogen om op een sociaal aanvaardbare manier emotie, gedrag en aandacht te verkrijgen, te behouden en te veranderen
  • Het vermogen om te redeneren en te denken

Onthoud dat je kind leert om sociale vaardigheden en goed gedrag te ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat je je kind aandacht geeft als hij of zij zich goed gedraagt en dus niet alleen consequenties toepast wanneer je kind dingen doet die je minder leuk vindt. In plaats van je kind te berispen voor sociale vaardigheden die nog niet helemaal ontwikkeld zijn, is het beter om je kind bij te sturen en uit te leggen waarom hij of zij het beter anders aanpakt. Hier zijn enkele praktische tips voor het omzetten van een negatieve naar een positieve aanpak, zodat die kinderfeestjes een succes worden voor zowel je kind als jezelf.

Hoe de sociale vaardigheden van je kind verbeteren?

  • Speel met je kind om gezamenlijke aandacht, gedeelde interesses, samenwerking en passend spelen met speelgoed te helpen ontwikkelen
  • Emoties: help het kind zijn eigen emoties te begrijpen en te tonen en deze emoties bij andere mensen te herkennen
  • Empathie: help je kind te begrijpen en te herkennen hoe andere mensen zich voelen in bepaalde situaties
  • Sociale verhalen: dit zijn verhalen die worden gebruikt om kinderen specifieke sociale vaardigheden bij te brengen die ze moeilijk begrijpen of verwarrend vinden. Het doel van het verhaal is het begrip van het kind te vergroten door een specifieke situatie in detail te beschrijven en een passende sociale reactie voor te stellen

Hoe goed gedrag aanmoedigen bij je kind?

Wees een rolmodel

Gebruik je eigen gedrag om je kind te begeleiden. Vergeet niet dat je kind naar je kijkt om aanwijzingen te krijgen over hoe je je moet gedragen. Hierbij is wat je doet vaak veel belangrijker dan wat je zegt. Als je bijvoorbeeld wilt dat je kind 'alsjeblieft' zegt, zeg het dan ook zelf. Als je niet wilt dat je kind zijn stem verheft, praat dan zachtjes.

Laat je kind zien hoe je je voelt

Door je kind eerlijk te vertellen hoe zijn of haar gedrag jou beïnvloedt, kan je kind zijn eigen gevoelens in de jouwe zien. En als je je zinnen begint met ‘ik’, krijgt je kind de kans om dingen vanuit jouw perspectief te bekijken. Bijvoorbeeld: “Ik raak overstuur omdat er zoveel lawaai waardoor ik niet aan de telefoon met je oma kan praten”.

Merk goed gedrag van je kind op

Wanneer je kind zich gedraagt __zoals je wilt, geef hem of haar dan positieve feedback. Bijvoorbeeld: “Wauw, je speelt fantastisch! Ik hou echt van de manier waarop je alle blokken op tafel houdt”. Dit werkt beter dan wachten tot de blokken op de grond vallen en zegt: “Hé, stop daarmee!”.

Kom je beloftes na

Wanneer je je beloften nakomt, goed of slecht, leert je kind je te vertrouwen en te respecteren. Hij of zij leert dat je haar niet in de steek zult laten als je iets leuks hebt beloofd, en je kind leert ook om niet te proberen van gedachten te veranderen wanneer je een gevolg hebt uitgelegd. Dus, als je bijvoorbeeld belooft om een leuke activiteit met je kind te doen nadat al het speelgoed is opgeruimd, zorg er dan voor dat je klaarstaat. En als je zegt dat je de winkel verlaat als je kind niet stopt met rondrennen, wees dan voorbereid om meteen te vertrekken.