Zoals je wellicht wel weet is het ene kind een stuk populairder dan het andere. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld totaal niet populair, terwijl er ook veel kinderen zijn die heel erg populair zijn. Maar waar ligt dit nu precies aan? In dit artikel gaan we daar verder op in, zodat je als ouder wat meer begrip krijgt als het gaat om de mechaniek bij populaire kinderen en minder populaire kinderen.

Kenmerken van populaire kinderen

Als het gaat om kinderen, dan kan er natuurlijk gesteld worden dat elk kind wel wat anders in elkaar steekt. Maar er zijn wel bepaalde kenmerken die overeenkomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over populaire kinderen. Er zijn bepaalde momenten waarop kinderen hun populariteit kunnen vestigen. Meestal gebeurt dit bijvoorbeeld bij een nieuwe klas, alwaar dan de specifieke rangordes worden verdeeld. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een schoolkamp. Maar ook andere situaties kunnen daarvoor kenmerkend zijn. Nu gaan we eerst de belangrijkste kenmerken van populaire kinderen bespreken. Want wat zijn de precieze eigenschappen die een kind populair maken?

Zelfvertrouwen hebben

Een belangrijke eigenschap voor populaire kinderen is dat ze barsten van de zelfvertrouwen. Het punt is dat dit een kind dan ook al snel populair maakt, omdat er natuurlijk niet veel kinderen op de wereld zijn met een schat aan zelfvertrouwen, maar het is wel iets wat de meeste kinderen willen bereiken. Daarom kijken ze op tegen kinderen die al boordevol zelfvertrouwen zitten en dat is dan ook logisch te noemen. Maar naast zelfvertrouwen zijn er nog andere aspecten die de populariteit bij kinderen kunnen bepalen.

Verbaal sterk

Een ander punt van populaire kinderen is dat ze doorgaans verbaal heel sterk zijn. Dat wil zeggen: ze zijn types die niet op hun mondje zijn gevallen. Ze durven voor zichzelf op te komen en dat maakt ze ook zeer populair. In principe is het wel geestig om daar wat dieper op in te gaan. Dit zie je bijvoorbeeld niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Mensen die verbaal sterk zijn, hebben altijd een streepje voor op mensen bij wie dit niet het geval is. Omwille van die reden zorgt dit uiteraard ook voor de populariteit. Ze zorgen er namelijk voor dat ze zich beter kunnen verweren en dat is zeer mooi te noemen. Ook dat is dus zeer voordelig te noemen, maar er zijn nog meer aspecten die de populariteit van een kind bepalen.

Dominantie

Een ander punt wat kinderen populair maakt is een bepaalde vorm van dominantie. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld op een bevelende toon kunnen praten en bepaalde zaken kunnen aangeven. Deze dominantie kan er dus ook voor zorgen dat kinderen als populair worden gezien. Het kan dan namelijk zijn dat andere kinderen daar tegenop gaan kijken. En dat is misschien wel het punt bij populaire kinderen. Ze hebben bepaalde kenmerken die andere kinderen niet hebben, maar die de kinderen wel graag willen hebben. En dat is dus een belangrijk aspect aan de kinderen wat de populariteit gaat bepalen.

Goed zijn in een sport

Meestal zijn populaire kinderen ook wel goed in een sport. Dat is ook een beetje een stereotype dat klopt. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde kinderen die heel slecht zijn in een sport. Dat zijn doorgaans de kinderen die als laatste worden gekozen bij gym. De kinderen die niet bij andere kinderen in het team willen. Daarnaast zijn er zeer veel kinderen die wel heel goed zijn in een sport. Dat zijn de kinderen die juist als eerste worden gekozen. Het punt is dat die kinderen ook een stuk populairder zijn. Op zich is het echter wel jammer dat er bij bepaalde gymspelletjes de gymleraar de kinderen zelf laten kiezen wie bij wie in het team zit. Dit zorgt er namelijk voor dat bepaalde kinderen als laatste worden gekozen en dit kan zelfs zeer traumatisch zijn. Gelukkig zijn er tegenwoordig meerdere gymleraren die niet meer op die wijze te werk gaan, omdat ze bewust zijn van dit tragische aspect.

Je kunt namelijk zelf ook gewoon teams maken, zodat er geen mensen zijn die buiten de boot vallen. Dat zou natuurlijk zeer tragisch zijn en dat is helemaal niet de bedoeling. Maar al met al betekent goed zijn in een sport doorgaans dat je ook zeer populair bent. Hierbij geldt ook dat kinderen natuurlijk ook graag goed in een sport willen zijn. Dit maakt kinderen die echt goed zijn populair. Let wel: hier moet wel een kanttekening bij worden gemaakt. Het betekent namelijk niet dat kinderen die altijd populair zijn die excelleren in een sport.

Het gaat dan vooral om de meer populaire mainstreamsporten die de populariteit bij kinderen kunnen bewerkstelligen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan voetbal, tennis en ga zo maar verder. Dat zijn typische sporten alwaar heel veel kinderen tegenop kijken als het gaat om de populariteit. Maar er zijn ook sporten die juist weer averechts kunnen werken als het gaat om de populariteit. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een sport als schaken of darten. Dat is doorgaans niet zo populair onder kinderen.

Positieve populariteit en negatieve populariteit

Als het gaat om populariteit van kinderen, dan kan dit enerzijds goed uitpakken, maar ook slecht. Met andere woorden: je hebt bijvoorbeeld zoiets als kinderen met positieve populariteit, maar ook kinderen met negatieve populariteit. We zullen nu ingaan op de verschillen tussen deze twee.

Negatieve populariteit

Laten we eerst beginnen met het fenomeen van negatieve populariteit. Een negatief aspect van kinderen die negatief populair zijn, is dat ze vervelend zijn en op een negatieve manier stoer doen. Ze kunnen bijvoorbeeld zeer vervelend zijn in de klas en de docent helemaal gek maken. Daar kunnen ze dan flinke voldoening uit halen en dat is natuurlijk een vorm van negatieve populariteit. Maar er zijn andere aspecten aan negatieve populariteit. Ze kunnen bijvoorbeeld ook andere kinderen pesten uit de groep. Dit doen ze dan om hun eigen status omhoog te brengen, maar het is natuurlijk zeer kwalijk. Daarbij kan het zijn dat populaire kinderen andere kinderen gaan kleineren. Dit geeft ze dan een gevoel van macht en dat is dan de reden dat ze ermee door gaan. Het is dus wel zo dat deze kinderen populair zijn, maar doorgaans niet op de juiste manier. Het is eerder dat men bang voor ze is, in plaats van dat ze populair zijn omdat ze zo leuk zijn. Dit in tegenstelling tot positieve populariteit, alwaar we nu even wat verder op in zullen gaan.

Positieve populariteit

Er zijn ook kinderen die juist op een zeer positieve manier populair zijn. Dat is natuurlijk veel voordeliger, maar wat zijn de precieze kenmerken van kinderen die op een positieve manier heel erg populair zijn. Daar gaan we nu dieper op in, zodat je dit ook kunt herkennen. Misschien bij je eigen kind, maar het kan ook een vriendje van je kind zijn die zo populair is op een positieve manier. Kinderen met een positieve populariteit zijn verbaal wel sterk, maar gebruiken dit op een positieve manier. Ze komen bijvoorbeeld op voor mensen die worden gepest en zijn op die manier verbaal sterk. Maar het kan ook zijn dat ze heel erg slim zijn, maar tegelijkertijd ook nog eens heel erg behulpzaam. Dat zijn natuurlijk belangrijke aspecten van positieve populariteit en dat moet ook gekoesterd worden. Het zou mooi zijn als populaire kinderen op deze manier te werk gaan, want dat zorgt er ook voor dat er veel minder kinderen worden gepest.

Uiterlijk

Als het gaat om populariteit dan speelt uiterlijk in veel gevallen ook een zeer belangrijke rol. Ook dat is natuurlijk zeer logisch te noemen, want uiterlijke kenmerken zijn zeer belangrijk, zeker in de jeugd. Maar ook later in het leven zal dit zo zijn. Veel mensen zullen dit ontkennen, maar het is helaas een harde waarheid. Als het gaat om het uiterlijk, dan kan gesteld worden dat dit altijd belangrijk is. Mensen die er goed uit zien hebben altijd een streepje voor op mensen die er een stuk minder goed uit zien.

Conclusie

In dit artikel hebben we populariteit bij kinderen besproken. We hebben besproken wat belangrijke aspecten zijn als het gaat om de populariteit bij kinderen, maar ook nog veel meer andere aspecten. Het is altijd goed om na te gaan of jouw kind een volger of populair is. Maar het punt is dat dit allemaal ook weer zeer snel kan veranderen. Daarom hoef je ook niet bang te zijn als je kind bijvoorbeeld nog niet populair is. Dit kan best later zo komen. Het belangrijkste is wanneer je kind zich gelukkig voelt en niet wordt gepest.