“Beste ouders, voor het klassenuitje naar de kinderboerderij zijn wij op zoek naar ouders die met de auto een groepje van 4 kinderen willen brengen en halen. Je bent welkom om tijdens het uitje mee te kijken of kopje koffie te drinken, maar dit is niet verplicht. We vertrekken ‘s ochtends om 9:00 en rijden om 12:00 weer terug naar school. We hebben nog 3 ouders nodig om het klassenuitje door te kunnen laten gaan.”

Een voorbeeld hoe ouders onmisbaar zijn in het onderwijs. Als ouder krijg je geregeld de vraag om hulpouder op de basisschool van jouw zoon of dochter te worden, maar wat houdt het in om hulpouder te zijn? Ontmoet deze ouder, leer zijn of haar rollen kennen en kom erachter wat de voordelen zijn. Voor iedereen die al hulpouder is geven we een aantal tips die helpen bij de omgang met de leerkracht.

Ontmoet de hulpouder.

De term ‘hulpouder’ is een van de termen die je moet kennen als je kind naar de basisschool gaat. Door alle taken die de leerkracht er afgelopen jaren bij heeft gekregen is de vraag naar hulp ook toegenomen. Hierdoor is de basisschool vaak afhankelijk van vrijwillige hulp bij bijvoorbeeld buitenactiviteiten, vervoer en begeleiding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van hulpouders. Dit zijn vaders en moeders van leerlingen die actief iets willen bijdragen op de basisschool van hun zoon of dochter. Vaak wordt er van jou als ouder ook wel een beetje verwacht dat je participeert ook al is dit nooit een verplichting. Maak je dus geen zorgen als je fulltime werkt en niet altijd kan. Het zijn van hulpouder hoeft niet altijd om vaste dagen of tijden.

De hulpouder in zijn rol.

Je kunt als hulpouder verschillende rollen aannemen of toegewezen krijgen. Sommige hulpouders hebben veel tijd en willen graag wekelijks of maandelijks helpen waar anderen alleen incidenteel hulp kunnen bieden. Als hulpouder kun je de volgende rollen hebben;

De klassenouder.

Een klassenouder wordt vaak aan het begin van het jaar gekozen of aangesteld en blijft dit over het algemeen het gehele schooljaar. Ze helpen bijvoorbeeld bij het inzamelen van geld voor activiteiten of bij het helpen voorbereiden van feesten.

De overblijfouder.

Een overblijfouder begeleidt de leerlingen die tussen de middag overblijven en houden bij wie er aanwezig is. Vaak wordt dit gedaan voor een vast aantal hulpouders.

De oversteekouder.

Scholen die aan een drukke weg liggen waar veiligheid belangrijk is hebben vaak oversteekouders. Zij begeleiden vaak samen met een leerkracht een veilig en geordend vertrek van school.

De vervoerouder.

Voor het jaarlijkse schoolreisje, bezoek aan bijvoorbeeld musea of andere tripjes is vervoer nodig. Wanneer er vanuit school geen vervoer mogelijk is wordt hier de hulp van ouders ingezet. Als hulpouder kun je dus ook (incidenteel) als vervoerouder je steentje bijdragen.

De luizenouder.

Dit is misschien niet de meest favoriete rol van hulpouder, maar wel onmisbaar. Jaarlijks is er een nationale luizendag waarop de luizenouder de leerlingen controleert op luizen. Veel scholen doen dit meerdere keren per jaar. Dit zijn vaak dezelfde hulpouders omdat zij precies weten wat er moet gebeuren op luizendag.

De leesouder.

De leesouder biedt hulp bij bijvoorbeeld lezen in groepjes en het wisselen van leesboeken in de bibliotheek. Ook kun je als leesouder helpen bij het nationale voorleesontbijt. Je kunt hier als hulpouder op vaste momenten of incidenteel helpen.

De actief participerende hulpouder.

Wil je als hulpouder nog meer betrokken zijn bij het onderwijs van jouw kind of zijn/haar school dan kun je als hulpouder ook in de ouderraad of medezeggenschapsraad deelnemen.

De ouderraad.

Je kunt als vaste hulpouder onderdeel uitmaken van de ouderraad. Zij houden zich bezig met bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage of de organisatie van feesten. Daarnaast geven zij advies aan de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad.

Vaste hulpouders en onderwijzend personeel maken onderdeel uit van de medezeggenschapsraad. Elke basisschool is verplicht deze te hebben. Zij houden zich bezig met de organisatie van de school en de inrichting van hun onderwijs.

Hulpouder voordelen & tips.

Het zijn van hulpouder is vrijwillig (met uitzondering van de overblijfouder). Het zijn ook vaak dezelfde ouders die helpen en dat is erg jammer als je kijkt naar de voordelen die het zijn van hulpouder heeft zoals;

  • Je kan een toevoeging zijn voor het onderwijs door het hebben van andere kennis en vaardigheden.
  • De meeste kinderen vinden het leuk als hun ouder hulpouder wordt. Ze ervaren de aanwezigheid van een ouder binnen de school als positief en veilig.
  • Je bent actief betrokken bij jouw kind en zijn of haar school en onderwijs.

De volgende tips geven we aan elke hulpouder waardoor de omgang met de leerkracht makkelijk gemaakt kan worden en de verwachtingen duidelijk zijn;

  • Zorg dat je weet wat er van jou verwacht wordt.
  • Hou contact met de leerkracht over nieuwtjes of vragen.
  • Ken de regels die de school hanteert en volg deze op.
  • Als hulpouder ben je nooit invaller van een leerkracht.

Kortom, als hulpouder bied je hulp aan de school en leerkracht van jouw kind. Het is niet verplicht, maar wel hard nodig. Er zijn verschillende rollen of taken die je kunt hebben waardoor je met zowel veel als weinig tijd je steentje kan bijdragen als hulpouder. Wees een aanvulling op het onderwijs en een betrokken ouder.