Na zes weken vakantie was mijn zoon er wel weer aan toe om naar school te gaan, en wij ook. O wacht, we beginnen met studiedagen, waardoor mijn zoon eerst nog een dag vrij heeft op de eerste maandag van het schooljaar. We besloten er een leuke dag van te maken en zijn naar het grootste attractiepark van Nederland geweest, maar: het schooljaar is net begonnen, moet er nu al gestudeerd worden?

Zodra je kind naar de basisschool gaat krijg je te maken met studiedagen door het schooljaar heen. Waarvoor zijn die studiedagen nodig? En wat doen leerkrachten eigenlijk op studiedagen?

Wat is een studiedag?

Een studiedag is een vrije dag voor leerlingen, maar het is oprecht een studiedag voor leerkrachten. Op een studiedag bespreken leerkrachten belangrijke zaken omtrent het onderwijs op school, de planning en ook vaak de algehele visie van de school.

Naar aanleiding van een column in De Telegraaf waarin de schrijver opriep ‘Weg met de studiedagen!’ reageerde een leerkracht van de basisschool met een uitleg waarom studiedagen echt nodig zijn. We kunnen dat niet in een uurtje na school plannen, want dan zijn er wel andere zaken. Als docent werk je van acht tot vijf, maar je bent daarna niet klaar. Je zet geen computer uit en dat is het,” schrijft Marleen Hamoen van der Maas, toen al 10 jaar werkzaam in het onderwijs.

studiedagen

Wat doen leerkrachten eigenlijk op een studiedag?

Op een studiedag op haar school schrijven ze bijvoorbeeld iedere vier jaar een visie waaraan doelen zijn verbonden. “Ieder jaar bekijken we deze doelen en gaan we na wat dat jaar bereikt moet worden. Is er bijvoorbeeld nieuw materiaal nodig in de klas?” Ze bespreken hoe ze kinderen kunnen leren om te reflecteren en hoe ze kunnen bereiken dat kinderen zelfstandiger worden. Maar ook hoe ze als leerkracht omgaan met leerlingen waarbij er bijvoorbeeld in de thuissituatie is speelt. “Allemaal belangrijke zaken.”

Op zo’n studiedag worden dus belangrijke zaken besproken en gepland ten behoeve van alle leerlingen, dus ook jouw kind. Wel goed om te beseffen, denk ik. En ook goed om je te realiseren dat veel leerkrachten ook zelf ouder zijn en dus soms ook worstelen met opvang van hun eigen kind(eren) als een studiedag op hun vrije dag valt.

Studiedagen per school of landelijk?

Veel vakanties en vrije dagen zijn landelijk of per regio, maar een school bepaalt zelf wanneer het een studiedag inplant. Vaak worden studiedagen gepland op een maandag of een vrijdag, zodat er een lang weekend ontstaat. Of op een woensdag, zodat er minder lestijd verloren gaat. Maar soms valt een studiedag ook op een dinsdag of donderdag omdat het niet anders kan. Hoe dan ook kan het lastig zijn voor ouders om voor die dagen kinderopvang te regelen of weer een vrije dag op te nemen.

studiedagen-plannen-opvang-regelen-leuke-dagjes-uit

Hoeveel studiedagen heeft een school per jaar?

Ook het aantal studiedagen mag een school zelf bepalen, maar er zit een grens aan het aantal studiedagen dat een school . Het mogen er maximaal zeven zijn, want basisscholen mogen maximaal zeven keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn vanwege een algemene feestdag zoals Pasen of Kerstmis, bijvoorbeeld. Scholen moeten wel de 4-daagse lesweken goed verdelen over het schooljaar.

Plannen, opvang regelen, leuke dagjes uit

Wat prettig is, vind ik, is dat je aan het begin van het schooljaar al een planning krijgt wanneer de studiedagen zijn. Zo ben je in principe op tijd om opvang te regelen of om zelf een vrije dag aan te vragen. Als je in de knoei komt met vrije dagen kan het handig zijn om een soort roulatiesysteem op te zetten met een of een paar ouders. Dat je onderling regelt dat de ene studiedag de vriendjes bij jou zijn, de andere studiedag bij de vader/moeder van dat vriendje.

En soms is het gewoon een mooie aanleiding om er een dag op uit te gaan met het gezin. Naar een pretpark of een museum, waar het op een doordeweekse dag altijd een stuk rustiger is dan in het weekend of in een vakantie.

Meer informatie over studiedagen, lesuren en vakanties vind je op rijksoverheid.nl