Aan ieder zwangerschapsverlof komt een keer een einde, en veel moeders moeten (en willen) dan weer aan het werk. Je moet dan dus een vorm van kinderopvang kiezen. Met een beetje geluk heb je oppas gevonden in de vorm van opa’s en oma’s of een lieve buurvrouw, maar vaak zijn ouders ook aangewezen op (professionele) kinderopvang. Deze mensen nemen gedeeltelijk de zorg voor- en opvoeding van je kind/kinderen over, dus het is belangrijk om kinderopvang met zorg uit te kiezen. Maar waar let je dan op?

Hieronder 4 nuttige tips voor kinderopvang kiezen:

Gastouder of kinderdagverblijf? Welke kinderopvang past bij jou?

Bij een kinderopvang kiezen is het belangrijk om na te gaan wat voor type kinderopvang bij jou (en je partner) past. Allereerst is er dagopvang (‘het kinderdagverblijf’) en gastouderopvang, en als kinderen ouder worden komen daar als mogelijkheden ook nog de peuterspeelzaal, tussenschoolseopvang en buitenschoolseopvang (BSO) bij. Gastouderopvang is kleinschalig en bij iemand thuis, dagopvang over het algemeen grootschaliger en op een locatie met meerdere leidsters/pedagogische medewerkers. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Ga jij voor een gastouder of kinderdagverblijf?

Een gastouder is vaak flexibeler, over het algemeen iets goedkoper, en de kleinschaligheid en aandacht voor het kind spreekt veel mensen aan. Daartegenover staat dat je afhankelijk bent van één persoon, die ook weleens ziek of op vakantie is. Dagopvang is over het algemeen altijd open (ook tijdens vakantieperioden). Doordat er meerdere leidsters zijn kan je kind nog steeds komen als er een keer iemand ziek is, en er is sprake van het ‘vier-ogen-principe’. Nadelen van een kinderdagverblijf zijn dat het over het algemeen iets duurder is, en dat door de grotere groepen dit iets drukker is voor het kind. Het hangt er dus maar net vanaf waar jij en je partner het meeste waarde aan hechten.

kinderopvang-kinderdagverblijf-gastouder-kiezen-wat-past-bij-jou

Kwaliteit van de kinderopvang

Let er bij een kinderopvang kiezen op dat de dagopvang of gastouderopvang is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinder opvang en Peuterspeelzalen. Alleen bij een geregistreerde opvang kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Op de website van het Landelijk Register kun je ook het inspectierapport van de GGD vinden, waarin staat beschreven of de betreffende opvang voldoet aan wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Zelf ervaren

Belangrijk is om je te verdiepen in de mogelijke keuzes (bijvoorbeeld via de website) en – heel belangrijk – om er zelf te gaan kijken! En dan niet na sluitingstijd, maar juist als er kinderen aanwezig zijn, zodat je kunt zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Waar kun je op letten bij een bezoek en wat kun je vragen bij een kinderopvang kiezen?

  • Locatie en openingstijden van de kinderopvang (zijn beiden haalbaar met je werklocatie en werktijden?)
  • Prijs van de kinderopvang, en wat je daarvoor krijgt (zijn bijvoorbeeld luiers en voeding inbegrepen in de prijs?)
  • Hoe groot is de binnen- en buitenruimte, zijn deze ruimten veilig en ziet het er hygiënisch uit?
  • Wat is het pedagogisch beleid? Welk spelmateriaal wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de kinderen?
  • Wat is de (maximale) groepsgrootte, en wat is de verhouding tussen aantal kinderen en het aantal leidsters?
  • Hoe is het voedingsbeleid? Krijgen de kinderen bijvoorbeeld vers fruit, hoe wordt omgegaan met gezonde traktaties, wat krijgen de kinderen te drinken, welk broodbeleg wordt gegeven?
  • Hoe is het wen- en plaatsingsbeleid? Is er sprake van horizontale (kinderen van dezelfde leeftijd) of verticale (kinderen van verschillende leeftijden) groepen? Bij verticale groepen: kan een eventueel broertje of zusje dan in dezelfde groep worden geplaatst? En hoe vaak mag je kindje vooraf komen wennen?
  • En het allerbelangrijkste: hoe is de sfeer? Als je gaat kijken is dat natuurlijk maar een momentopname, maar geeft een goed beeld of de kinderen vrolijk zijn en hoe met de kinderen omgegaan wordt. Vertrouw op je eigen gevoel.

kinderopvang-kiezen-hoe-is-de-sfeer

Afsluiten van een kinderopvang contract

Let tot slot bij het kinderopvang kiezen op het contract dat je afsluit. Betaal je een vaste prijs, of enkel voor de uren die je daadwerkelijk afneemt? Als je onregelmatig werkt, is er de mogelijkheid tot flexibele opvang? En als je in het onderwijs werkt, is er dan de mogelijkheid om enkel in de ‘schoolweken’ opvang af te nemen? Indien je besluit om te stoppen met de opvang, welke opzegtermijn wordt dan gehanteerd? Een hoop zaken om over na te denken! Veel succes bij een kinderopvang kiezen! Kijk voor meer informatie eens op de website van BOinK – de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen.