Een vrolijke kletskous, dat was ik. Een expressief, eigenzinnig, slim, gevoelig en lief kind. En onbezorgd. Tot ik gepest werd.

Buitengesloten

Iedere dag liep ik met vriendinnetjes naar school, maar die ene dag renden ze plots van me weg toen ik kwam aanlopen. Telkens als ik ze wilde inhalen, renden zij weer verder weg. Het was absoluut geen spelletje, geen geintje. Dat bleek later toen ze overduidelijk mij niet meer in hun vriendinnengroepje wilden, mijn kleren raar vonden, me uitlachten om wat ik zei en me buitensloten. Ineens. Zonder reden. Ik begreep er niets van.

Toen eind van de basisschool een nieuw meisje in onze klas kwam raakte ik met haar bevriend. We kwamen veel bij elkaar over de vloer, tot vervolgens hetzelfde gebeurde: zij en een andere vriendin keerden zich plotseling tegen mij. Weer werd ik buitengesloten door iemand die ik als vriendin zag.

Vaak als mensen aan pesten denken, denken ze aan schelden of fysiek geweld. Hoewel ik net als iedereen wel eens iets naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen, was voor mij het allerergst de uitsluiting door meiden die ik als vriendinnen beschouwde.

Impact van pesten

De impact van pesten is groot en kan nog tot heel lang (40 jaar volgens Brits onderzoek) effect hebben. Mensen die als kind werden gepest hebben onder andere een verhoogde kans op depressies, eenzaamheid en ondervinden een lagere levenskwaliteit. (Bron: www.stoppestennu.nl)

Heel vaak heb ik gedacht: het is al zo lang geleden, dat heb ik allang een plek gegeven. Tot ik na de geboorte van mijn zoon in een depressie belandde. Met trauma- en schematherapie leerde ik oude patronen herkennen en de herkomst ervan. Door onder andere het pesten op de basisschool had ik een laag zelfbeeld en zat de overtuiging diepgeworteld dat vriendinnen niet lang zullen blijven en op den duur mij zullen verlaten.

Pesten had wel degelijk nog steeds impact op mij, zelfs 30 jaar later.

Pesten aanpakken

pesten

Pesten betreft niet alleen de pester en de gepeste, het is een groepsproces en moet aangepakt worden als zodanig. Dus als iemand op school gepest wordt, moet de hele klas worden betrokken. Op de werkvloer idem. Alleen dan kun je zorgen voor een veilige groepsdynamiek en een veilige omgeving om dingen te bespreken en voor elkaar op te komen.

Merk je dat je kind gepest wordt? Of is jouw kind juist de pester of de ‘meeloper’? Praten is in alle opties het allereerste dat je moet doen met je kind. Zorg dat er een veilige omgeving is voor je kind om te vertellen wat er gebeurt is, zonder dat je boos wordt of oordeelt over zijn of haar gedrag. Neem altijd contact op met de leerkracht en kijk wat jullie samen kunnen doen. Niets doen of negeren helpt niet, je moet áltijd iets doen.

Kijk op www.stoppestennu.nl voor informatie en tips over pesten voor kinderen, ouders en (gratis) lesmateriaal voor school.