Ben je op zoek naar educatief speelgoed voor een 8-jarige? Met al vier jaar basisschoolervaring en groep vijf in het vooruitzicht heeft jouw zoon of dochter al een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hoe kun je deze ontwikkeling verder stimuleren met educatief speelgoed dat is gericht op haar of zijn leeftijd?

Het is belangrijk te weten wat maakt dat speelgoed educatief is. Welke kenmerken heeft educatief speelgoed? Vervolgens maak je kennis met verschillende ontwikkelingsgebieden van jouw (8-jarige) kind met bijbehorende kenmerken. Ten slotte geven we passende voorbeelden van leerzaam speelmateriaal voor thuis.

Wat is educatief speelgoed?

Educatief speelgoed is speelmateriaal waarbij spelen en leren samenkomen. Tijdens het spelen is er ruimte voor leren. Dat leren wil zeggen; je verder ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld denken, communiceren of fijne motoriek. Maar bijvoorbeeld ook spellen die het samenwerken bevorderen vallen onder educatief speelgoed. Dit is niet per se altijd speelgoed dat wordt gebruikt binnen het onderwijs, maar het is speelgoed dat je in de winkel kunt kopen voor bij jullie thuis.

Cognitieve ontwikkeling van een kind

Cognitieve ontwikkeling heeft te maken met het leren en verwerken van informatie in de hersenen. Het gaat dus niet alleen over intelligentie, maar ook over denken, creativiteit en fantasie. Je kunt deze ontwikkeling opdelen in 4 fases die elk een eigen karakter hebben;

 • 0-2 jaar, het leren door zintuiglijke waarneming staat centraal;
 • 2-6 jaar, het leren door imitatie staat centraal;
 • 6-12 jaar, het leren door verbanden leggen staat centraal;
 • 12-18 jaar, het abstract leren staat centraal

Jouw 8-jarige kind zit in de derde fase van de cognitieve ontwikkeling. Dat wil zeggen dat hij of zij vooral leert door verbanden te leggen. Het leren leggen van verbanden bevordert de cognitieve ontwikkeling. Dit is het begin van abstract denken, waarbij veel oefening nodig is. Vanaf groep 5 worden dan ook de zaakvakken geïntroduceerd: geschiedenis, aardrijkskunde en biologie onder andere.

Educatief speelgoed voor cognitieve ontwikkeling

Educatief speelgoed voor een 8-jarige dat helpt bij de cognitieve ontwikkeling en thuis in te zetten is:

 • Een kijkdoos, bevordert het leggen van verbanden als je een kijkdoos in een thema gaat maken;
 • Lego, constructiemateriaal bevordert de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht;
 • Memory, Beverbende of andere gezelschapsspellen waarbij je moet onthouden bevorderen het geheugen.

educatief speelgoed voor een 8-jarige - meisje speelt gitaar

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling heeft te maken met spraak en communicatie. Op school speelt (begrijpend) lezen en schrijven ook een grote rol. Je kunt deze ontwikkeling opdelen in 4 fases die elk een eigen karakter hebben;

 • 0-1 jaar, het herkennen en maken van geluiden;
 • 1-2,5 jaar, het eerste woordje gevolgd door twee- en driewoords zinnen en woordenschatuitbreiding;
 • 2,5-5 jaar, verdere woordenschatuitbreiding en het zich uit kunnen drukken in gesproken taal;
 • 5-10 jaar, het leren lezen en schrijven, het uitbreiding van de woordenschat en leren te spelen met taal.

Jouw 8-jarige zit in de vierde fase van zijn of haar taalontwikkeling. Dat wil zeggen dat hij of zij de basis van lezen en schrijven heeft geleerd. De woordenschat wordt verder uitgebreid door te lezen maar ook voorlezen is hiervoor nog steeds belangrijk. Ook leert je kind te spelen met taal. Door het introduceren van zaakvakken en creatief schrijven in groep 5 worden de woordenschat en het spelen met taal ontwikkeld.

Educatief ‘spelen’ voor taalontwikkeling

Voorbeelden van educatief speelgoed die de taalontwikkeling van jouw 8-jarige thuis kan bevorderen:

 • Scrabble, bevordert de spelling van woorden en breidt de woordenschat uit;
 • Een dagboek, bevordert het leren (creatief) schrijven;
 • Puzzelboekjes, om te leren ‘spelen met taal’ en het ontwikkelen van woordenschat en begrippen.

educatief speelgoed voor een 8-jarige - jongen schrijft in dagboek

Lichamelijke ontwikkeling en motoriek

De lichamelijke ontwikkeling maakt onderscheid tussen de fysieke en motorische ontwikkeling. De fysieke ontwikkeling gaat het over hoe het lichaam eruit ziet en verandert. We bespreken de motorische ontwikkeling die wordt onderverdeeld in de grove en fijne motoriek:

 • Grove motoriek, het leren van de grotere lichamelijke bewegingen zoals lopen, rennen, vangen, gooien en het leren maken van een koprol;
 • Fijne motoriek, het leren van fijne lichamelijke bewegingen zoals tekenen, schrijven, bouwen, knutselen of handwerken. Maar ook bijvoorbeeld veters strikken.

Educatief spel voor verbeteren van de motoriek

Jouw 8-jarige ontwikkelt zich vooral verder op motorisch gebied. Dat wil zeggen dat hij of zij alles aangeleerd heeft gekregen en er vooral ruimte is voor het oefenen en verfijnen van de grove en fijne motoriek.

Voorbeelden van educatief speelgoed die de motorische ontwikkeling van jouw 8-jarige bevordert en thuis in te zetten is, zijn;

 • Muziek: een muziekinstrument bespelen bevordert de fijne motoriek;
 • Handgemaakte cadeautjes maken zoals een geknutselde kaart, een tekening, een borduurwerkje bijvoorbeeld. Want knippen, tekenen en handwerken bevorderen de fijne motoriek;
 • Trampoline, het gericht op en neer springen en doen van kunstjes bevorderen de grove motoriek.

Sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind

De sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van identiteit, het aangaan en onderhouden van relaties en omgaan met de mensen in je omgeving. Je kunt deze ontwikkeling opdelen in 5 fases die elk een eigen karakter hebben:

 • 0-0,5 jaar, adaptie en hechting staan centraal;
 • 0,5-1,5 jaar, de eerste socialisatie staat centraal, hechting is nog steeds van groot belang;
 • 1,5-3 jaar, de eerste individualisatie staat centraal waarbij het ontwikkelen van autonomie de hoofdrol speelt;
 • 3-7 jaar, identificatie staat centraal en uit zich in de ontwikkeling van magisch denken en het ego;
 • 7-12 jaar, de ontwikkeling van realiteitsbewustwording staat centraal.

Jouw 8-jarige zit in de vijfde fase van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat wil zeggen dat zijn of haar realiteitsbewustwording ontwikkeld wordt. Er is ruimte voor het leren van logisch denken, moreel besef en de eigen behoeftes en wensen.

educatief speelgoed voor een 8-jarige - kind speelt memory

Educatief speelgoed voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Educatief speelgoed voor een 8-jarige helpt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en kun je thuis inzetten in de vorm van bijvoorbeeld;

 • Toneelspel, bevordert het inlevingsvermogen en moreel besef door het spelen van een rol;
 • Kinderyoga, doe dit samen ter bevordering van jullie hechting, daarnaast is het bevorderlijk voor het stressniveau;
 • Monopoly, door het spelen van monopolie (gezelschapsspellen) wordt het logisch denken ontwikkeld, ook wordt omgaan met winst en verlies geleerd. Bijkomend voordeel is dat je kind oefent met hoofdrekenen.

Educatief speelgoed voor een 8-jarige: aan de slag

Door educatief speelgoed kun je dus de ontwikkeling van jouw 8-jarige stimuleren op spelende wijze. In alle voorbeelden heb je kunnen zien dat educatief speelgoed voor een 8-jarige niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn. Het meeste educatieve ‘speelgoed’ voor die leeftijd heb je vaak al in huis. Ook leuk is dat je veel spelvormen samen kunt doen, waardoor het jullie band ook versterkt. Heel veel plezier!