Met al vier jaar basisschoolervaring en groep vijf in het vooruitzicht heeft jouw zoon of dochter al een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hoe kun je deze ontwikkeling verder stimuleren met educatief speelgoed, speciaal voor jouw 8 jarige? We hebben het dan over een gemiddelde basisschoolleerling startend aan groep 5.

Het is belangrijk te weten wat educatief speelgoed is. Vervolgens maak je kennis met verschillende ontwikkelingsgebieden van jouw (achtjarige) kind met bijbehorende kenmerken. Ten slotte geven we passende voorbeelden van leerzaam speelmateriaal voor thuis.

Wat is educatief speelgoed?

Educatief speelgoed is speelmateriaal waarbij spelen en leren samenkomen. Tijdens het spelen is er ruimte voor leren. Dat leren wil zeggen; je verder ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld denken, communiceren of fijne motoriek. Dit materiaal wordt vooral binnen het onderwijs gebruikt door leerkrachten en thuis door ouders. Educatief speelgoed is er dus eigenlijk voor iedereen die zich, zowel bewust als onderbewust, met of zonder ontwikkelingsachterstand, spelenderwijs verder wil ontwikkelen.

De cognitieve ontwikkeling.

De cognitieve ontwikkeling heeft te maken met het leren en verwerken van informatie in de hersenen. Het gaat dus niet alleen over intelligentie, maar ook over het denken, creativiteit en fantasie. Je kunt deze ontwikkeling opdelen in 4 fases die elk een eigen karakter hebben;

 • 0-2 jaar, het leren door zintuiglijke waarneming staat centraal.
 • 2-6 jaar, het leren door imitatie staat centraal.
 • 6-12 jaar, het leren door verbanden leggen staat centraal.
 • 12-18 jaar, het abstract leren staat centraal

De kenmerken.

Jouw 8 jarige zit in de derde fase van de cognitieve ontwikkeling. Dat wil zeggen dat hij of zij vooral leert door verbanden te leggen. Vanaf groep 5 worden dan ook de zaakvakken geïntroduceerd. Het leren leggen van verbanden bevorderd de cognitieve ontwikkeling. Dit is het begin van abstract denken, waarbij veel oefening nodig is.

Voorbeelden voor thuis.

Educatief speelgoed dat helpt bij de cognitieve ontwikkeling, en thuis in te zetten is, zijn bijvoorbeeld;

 • De kijkdoos, bevorderd het leggen van verbanden wanneer de kijkdoos thematisch ingericht wordt.
 • Lego, constructiemateriaal bevorderd de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht.
 • Memorie, gezelschapsspellen waarbij je moet onthouden bevorderen het geheugen.

De taalontwikkeling.

De taalontwikkeling heeft te maken met spraak en communicatie. Op school speelt (begrijpend) lezen en schrijven ook een enorme rol. Je kunt deze ontwikkeling opdelen in 4 fases die elk een eigen karakter hebben;

 • 0-1 jaar, het herkennen en maken van geluiden.
 • 1-2,5 jaar, het eerste woordje gevolgd door twee- en driewoords zinnen en woordenschatuitbreiding.
 • 2,5-5 jaar, verdere woordenschatuitbreiding en het zich uit kunnen drukken in gesproken taal.
 • 5-10 jaar, het leren lezen en schrijven, het uitbreiding van de woordenschat en leren te spelen met taal.

De kenmerken.

Jouw 8 jarige zit in de vierde fase van zijn of haar taalontwikkeling. Dat wil zeggen dat hij of zij de basis van lezen en schrijven heeft geleerd. De woordenschat wordt verder uitgebreid en hij of zij leert te spelen met taal. Door het introduceren van zaakvakken en creatief schrijven in groep 5 worden de woordenschat en het spelen met taal ontwikkeld.

Voorbeelden voor thuis.

Voorbeelden van educatief speelgoed, die de taalontwikkeling van jouw 8 jarige thuis kan bevorderen, zijn;

 • Scrabble, bevorderd de spelling van woorden en breidt de woordenschat uit.
 • Een dagboek, bevorderd het leren (creatief) schrijven.
 • Recepten, bevorderd het leren lezen en laat de mogelijkheid te 'spelen met taal' ontwikkelen.

De lichamelijke ontwikkeling.

De lichamelijke ontwikkeling maakt onderscheid tussen de fysieke en motorische ontwikkeling. De fysieke ontwikkeling gaat het over hoe het lichaam eruit ziet en veranderd. We bespreken de motorische ontwikkeling die wordt onderverdeeld in de grove en fijne motoriek met de volgende kenmerken;

 • Grove motoriek, het leren van de grotere lichamelijke bewegingen zoals lopen, rennen, vangen, gooien en het leren maken van een koprol.
 • Fijne motoriek, het leren van fijne lichamelijke bewegingen zoals tekenen, schrijven, bouwen, knutselen of handwerken.

De kenmerken.

Jouw 8 jarige ontwikkelt zich vooral verder op motorisch gebied. Dat wil zeggen dat hij of zij alles aangeleerd heeft gekregen en er vooral ruimte is voor het oefenen en verfijnen van de grove en fijne motoriek.

Voorbeelden voor thuis.

Voorbeelden van educatief speelgoed, wat de motorische ontwikkeling van jouw 8 jarige bevorderd en thuis in te zetten is, zijn;

 • Een muziekinstrument, het bespelen hiervan bevorderd de fijne motoriek.
 • Handgemaakte cadeautjes, knippen, tekenen en handwerken bevorderen de fijne motoriek.
 • De trampoline, het gericht op en neer springen en doen van kunstjes bevorderen de grove motoriek.

De sociaal-emotionele ontwikkeling.

De sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van identiteit, het aangaan en onderhouden van relaties en omgaan met de omgeving. Je kunt deze ontwikkeling opdelen in 5 fases die elk een eigen karakter hebben;

 • 0-0,5 jaar, adaptie en hechting staan centraal.
 • 0,5-1,5 jaar, de eerste socialisatie staat centraal, hechting is nog steeds van groot belang.
 • 1,5-3 jaar, de eerste individualisatie staat centraal waarbij het ontwikkelen van autonomie de hoofdrol speelt.
 • 3-7 jaar, identificatie staat centraal wat zich uit in de ontwikkeling van magisch denken en het ego.
 • 7-12 jaar, de ontwikkeling van realiteitsbewustwording staat centraal.

De kenmerken.

Jouw 8 jarige zit in de vijfde fase van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat wil zeggen dat zijn of haar realiteitsbewustwording ontwikkeld wordt. Er is ruimte voor het leren van logisch denken, moreel besef en de eigen behoeftes en wensen.

Voorbeelden voor thuis.

Educatief speelgoed helpt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en kun je thuis inzetten in de vorm van bijvoorbeeld;

 • Toneelspel, bevorderd het inlevingsvermogen en moreel besef door het spelen van een rol.
 • Kinderyoga, doe dit samen ter bevordering van jullie hechting, daarnaast is het bevorderlijk voor het stressniveau.
 • Monopoly, door het spelen van monopolie (gezelschapsspellen) wordt het logisch denken ontwikkeld, ook wordt omgaan met winst en verlies geleerd.

Door educatief speelgoed kun je dus de ontwikkeling van jouw 8 jarige stimuleren. Je hebt per ontwikkelingsgebied voorbeelden gekregen voor thuis. Waar wacht je nog op? Laat jouw kind zich spelenderwijs ontwikkelen.