Tijdens de zwangerschap en na bevalling word je geconfronteerd met allerlei verschillende kosten. Een deel van deze kosten wordt vergoed in de basisverzekering. Andere kosten kun je eventueel laten vergoeden door een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit is geen verplichting, maar het kan een bewuste keuze zijn.

Ben je zwanger, dan kan het goed zijn jouw ziektekosten verzekering eens goed onder de loep te nemen. Zo kom je er niet alleen achter welke kosten jouw verzekeringsmaatschappij precies vergoedt, maar zie je ook direct of het afsluiten van een aanvullende verzekering wel of niet interessant is. Op deze pagina gaan we wat dieper in op de ziektekosten verzekering tijdens de zwangerschap.

De basisverzekering

In Nederland ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. In de basisverzekering worden diverse kosten van jouw zwangerschap vergoed. Deze kosten worden hieronder kort beschreven.

Verloskundige hulp

De verloskundige hulp die je krijgt als je zwanger bent, brengt bepaalde kosten met zich mee. Deze kosten worden vergoed in de basisverzekering. Het gaat onder andere om de kosten van consulten tijdens de zwangerschap en de kosten van een gynaecoloog tijdens de bevalling.

De huisarts

Veel vrouwen krijgen tijdens de zwangerschap last van bepaalde zwangerschapskwaaltjes. Ga je naar de dokter om een of meerdere kwaaltjes te laten onderzoeken en eventueel te laten behandelen? Dan hoef je hier geen extra kosten voor te betalen. De huisartskosten waar je tijdens je zwangerschap mee te maken krijgt, vallen ook onder de basisverzekering.

Heb je last van urine-incontinentie tijdens je zwangerschap? Dan kun je bekkenfysiotherapie ondergaan om je klachten te verminderen. In de basisverzekeringen zijn de eerste negen behandelingen bij de fysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie meegenomen. Wel is het eigen risico van toepassing. Het is goed hier rekening mee te houden.

Voorgeschreven echo’s

De echo’s die je tijdens je zwangerschap voorgeschreven krijgt door je huisarts, verloskundige of gynaecoloog worden volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Krijg je een bepaalde echo niet voorgeschreven, maar wil je deze echo toch doen? Dan betaal je de kosten zelf. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de combinatietest zonder medische noodzaak. Deze test kost € 175. Ook de pret-echo betaal je zelf, aangezien je deze niet voorgeschreven krijgt door je huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

Prenatale testen

Heb je een combinatietest gehad en blijkt uit deze test dat jouw kindje een verhoogd risico heeft op een chromosoomafwijking? Dan krijg je ook een vergoeding voor andere prenatale testen, die in het kader van een vervolgonderzoek worden afgenomen. Het gaat om de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie.

Let op: soms vallen deze testen onder het eigen risico. Of dit ook bij jou het geval is, kun je checken bij je zorgverzekeraar.

De bevalling

Beval je thuis, dan worden de kosten van jouw bevalling volledig vergoed in je basisverzekering. Beval je in het ziekenhuis met medische noodzaak, dan worden je kosten ook volledig vergoed. Beval je in het ziekenhuis zonder medische noodzaak? Dan betaal je altijd een eigen bijdrage. Deze bijdrage is € 357,84 in 2019. Je kunt deze eigen bijdrage eventueel (deels) aanvullend verzekeren.

De kraamzorg

De kosten van de kraamzorg die je krijgt als je bevallen bent, worden in de basisverzekering vergoed. Wel betaal je ook hier een eigen bijdrage. Deze bijdrage is € 4,40 per uur kraamzorg in 2019. Ook deze kosten kun je eventueel (deels) aanvullend verzekeren.

Het eigen risico

Over het algemeen hoef je geen eigen risico te betalen over de verrichtingen die voorgeschreven en/of uitgevoerd worden door een verloskundige. Wel zijn er enkele andere kosten waar je eventueel een eigen risico over moet betalen, waaronder de kosten van gynaecologische hulp (met uitzondering van de verrichtingen van een verloskundige), bloedonderzoek, de NIPT-test, de vruchtwaterpunctie, de vlokkentest, het vervoer per ambulance en bepaalde geneesmiddelen. Ook de medische nazorg die je na de bevalling krijgt, betaal je deels met het eigen risico.

Het eigen risico van 2019 bedraagt 385 euro. Je kunt ervoor kiezen het eigen risico te verhogen, zodat je korting krijgt op je zorgverzekering. Toch raden wij je aan dit niet te doen. Tijdens de zwangerschap maak je namelijk meer medische kosten dan normaal, simpelweg omdat je meer medische hulp nodig hebt. Dit betekent dat je al snel hoge kosten moet betalen aan eigen risico, als je besloten hebt het eigen risico te verhogen voor korting.

Wel of geen vrije keuze van zorgverleners

Er zijn verschillende soorten ziektekosten verzekeringen. Heb je een ziektekosten verzekering met een restitutiepolis? Dan heb je volledig vrije zorgkeuze. Dit betekent dat je zelf mag kiezen door welke zorgverlener jij je laat behandelen. Heb je een ziektekosten verzekering met een budgetpolis of een naturapolis? Dan heb je geen vrije zorgkeuze. Dit betekent dat sommige zorgverleners geen contract hebben met jouw verzekeringsmaatschappij. Laat je je behandelen door een zorgverlener zonder contract met jouw verzekeraar, dan wordt dit niet volledig of zelfs helemaal niet vergoed.

Heb je een budget- of restitutiepolis? Controleer dan van tevoren bij welke zorgverleners je je kunt laten behandelen. Zo voorkom je dat je per ongeluk bij een zorgverlener langs gaat die geen contract heeft met jouw verzekeringsmaatschappij.

Aanvullende ziektekosten verzekeringen

Je kunt ervoor kiezen een aanvullende ziektekosten verzekering af te sluiten als je zwanger bent. Welke aanvullende dekking of dekkingen een aanvullende verzekering heeft, verschilt per verzekering. Wij zetten hieronder enkele aanvullende dekkingen voor je op een rijtje.

De combinatietest

Alleen als je een medische indicatie hebt om de combinatie test af te nemen, is deze test gratis. Zo niet, dan betaal je € 168 voor de test. Sluit je een aanvullende verzekering af met een dekking voor de combinatietest, dan hoef je deze kosten niet zelf te betalen. In dit geval vallen de kosten van de combinatietest onder jouw aanvullende verzekering.

De eigen bijdrage van een bevalling in het ziekenhuis

Wil je in het ziekenhuis bevallen, maar heb je geen medische noodzaak om dit te doen? Dan moet je € 357,80 euro betalen aan eigen bijdrage. Door een aanvullende verzekering met dekking voor de eigen bijdrage van een bevalling in het ziekenhuis af te sluiten, krijg je deze kosten (deels) vergoed. Hoeveel je precies vergoed krijgt als je deze dekking afsluit, verschilt per verzekering.

Het kraampakket

Je hebt een kraampakket nodig als je thuis gaat bevallen, maar ook voor de verzorging na de bevalling. Bij veel aanvullende zorgverzekeringen krijg je het kraampakket gratis.

Fysiotherapie

Alleen de eerste negen behandelingen voor bekkenfysiotherapie worden vergoed in de basisverzekering (met eigen risico). Wil je andere fysiotherapiebehandelingen ondergaan? Dan kun je hier een aanvullende verzekering voor afsluiten.

Lactatiedeskundige zorg

Wil je een borstvoedingscursus volgen? Dan betaal je de kosten van deze cursus altijd zelf. Door een aanvullende verzekering met lactatiedeskundige zorg af te sluiten, krijg je de kosten (deels) vergoed. Ook kun je met deze aanvullende verzekering lactatiedeskundige hulp krijgen, zonder hier de kosten voor te moeten betalen.

Overige aanvullende dekkingen

Verder zijn er ook aanvullende dekkingen voor zwangerschapscursussen, het gebruik van het TENS-apparaat (voor pijnbestrijding tijdens de bevalling) en de cursus babymassage. Per aanvullende verzekering kun je checken of deze dekkingen wel of niet worden aangeboden.

Overstappen of niet?

Wij raden je aan om je totale zorgkosten eens goed te berekenen. Controleer hierbij goed welke kosten je vergoed krijgt en welke kosten je zelf moet betalen. Moet je veel kosten toch zelf betalen? Check dan of een aanvullende verzekering mogelijk goedkoper is. Betaal je een paar tientjes extra per maand voor een aanvullende verzekering en worden jouw kosten hiermee volledig gedekt? Dan is het interessant om over te stappen. Is de aanvullende verzekering duurder dan de totale kosten die je zelf moet betalen tijdens en na de zwangerschap, dan is overstappen minder interessant.

Je kunt ook geld besparen door een goedkopere basisverzekering af te sluiten. Controleer wel goed of je nieuwe basisverzekering aan al je eisen, wensen en verwachtingen voldoet. Je wil namelijk wel een goede verzekering afsluiten als je een kindje verwacht. Let op: het overstappen naar een andere zorgverzekeraar doe je altijd uiterlijk op 31 december om 23.59 uur.