Er is bijna niets zo kostbaar als een kind dat giechelt van het lachen. Door de eeuwen heen wordt kietelen van een kind bekeken als een vorm van spel. Maar bepaalde wetenschappers staan kritisch tegenover deze spelvorm. Zij beweren bij hoog en bij laag dat achter het krijsend gelach van een kind, soms pijn schuilgaat en dat het niet zo onschadelijk is dan dat het op het eerste gezicht lijkt. In dit artikel 'Drie gevolgen van het kietelen van je kind' lees je waarom je voorzichtig moet zijn.

Mag je een baby kietelen of niet?

Een baby die hulpeloos zit te spartelen wanneer je kriebelt, is niet meteen de juiste vorm om te spelen. Dit heeft vooral te maken dat een baby of peuter je niet kan laten weten wanneer je kind het leuk vindt of niet. Dit gebrek aan communicatie kan zelfs kwalijke gevolgen hebben. Denk maar aan de ademnood terwijl kinderen een vals beeld creëren dat ze de tijd van hun leven doormaken. Een goede raad. Kietelen is niet zo onschuldig dan dat het op het eerste gezicht lijkt.

Wat is dan het probleem met kindjes die worden gekieteld?

Peuters en baby's die nog niet op een juiste manier kunnen communiceren, mogen in feite niet worden gekieteld totdat ze op een leeftijd zijn gekomen dat ze zelf aangeven of ze het leuk vinden. Het is een enge gedachte, maar ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen om hun nakomelingen van kindsbeen af – hoe jong je kind ook is – de controle over hun lichaam te geven. De achterliggende gedachte is dat niemand anders het recht heeft om iemand aan te raken zonder de toestemming. Verlies dit niet uit het oog zodat je negatieve gevolgen voor je kind vermijdt.

Recent uitgevoerd onderzoek verdedigt een meer ontspannen benadering

Uit een recent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer ouders hun telgen meer ontspannen benaderen en peuters zelf een meer actieve rol gaan spelen, hun hersenactiviteit vlugger wordt ontplooid en dat ze leren hoe ze zelf beslissingen kunnen nemen. Het is belangrijk dat je kind zelf het beste aangeeft wat kan en wat niet kan wanneer de communicatie geen struikelblok meer vormt. Ongecontroleerd iemand laten lachen kan leiden tot negatieve reacties.

Wat is het probleem met kietelende baby's?

Waarom is kriebelen met je baby niet aan te raden. Hieronder enkele minpunten die kunnen optreden bij het kietelen:

1. Kietelen kan ook pijn veroorzaken

Niet alle volwassen personen, houden ervan om te worden gekieteld. Hetzelfde geldt voor baby's met dit grote verschil dat een kindje niet bij machte is om iets te zeggen en verbaal onmondig is. Ongewenst kriebelen kan worden aanzien als een stukje dominant machogedrag. Het geeft de volwassenen een gevoel dat ze heel dominant kunnen optreden. Een kind dat het gevoel heeft dat ze geen controle heeft over haar of zijn eigen lichaam, kan later daar wel eens nachtmerries aan overhouden.

2. Kietelen werd in het verleden gebruikt als marteling

Enkele decennia geleden werd kietelen in China gebruikt als marteling omdat het ook pijn kan veroorzaken. Historisch gezien werd kietelen uitgevoerd bij daders die iets op hun kerfstok hadden en die dit als lijfstraf moesten ondergaan. Deze strafmaat werd uitgevoerd omdat het het aan de basis lag van heel veel pijnscheuten, zonder dat er op het lichaam zichtbare uiterlijke sporen werden aangetroffen.

3. Aanzien als een mishandeling op seksueel gebied

Hoewel de meningen hierover verdeeld zijn, wordt kietelen door sommige psychotherapeuten omschreven als een soort van seksuele mishandeling. De 'zogenaamde' misbruiker kan kijken tot waar de limiet is. Hoewel die gedachtegang door velen wordt beschouwd als te ver gezocht. Met kietelen op een speelse en vrolijke manier is uiteraard niets mis mee.

Dan maar niet meer kietelen als meest veilige manier…

Is kietelen absoluut verboden. Nee! Je zal alleen maar een gulden middenweg moeten vinden. Vergeet niet dat bepaalde kinderen wel kunnen genieten van kriebelen. Het antwoord op de vraagstelling luidt: doe het op een manier die verantwoord is. Als ouder kan je best volgende criteria hanteren om op een juiste manier om te gaan met je kind:

  • Als je kind nog niet kan communiceren, kan je best niet kietelen
  • Wanneer je de mogelijkheid is om te communiceren met je kind, vraag je op voorhand of het toegelaten is of niet
  • Spreek een bepaald teken af wanneer moet worden gestopt bij het spelend kriebelen