Een koortslip kan voor een baby heel gevaarlijk zijn. Het zogenoemde herpes simplex virus kan immers de voorbode zijn van een hersenvliesontsteking of het kan zelfs fatale gevolgen hebben. Baby's zijn nu eenmaal veel zwakker, waardoor de symptomen van een koortslip in zo'n geval genadeloos hard toeslaan. Maar wat is een koortslip nu net? Hoe ontstaat een koortslip? En wat zijn de gevaren van een koortslip voor je baby? Het antwoord op deze vragen lees je in dit artikel.

Wat is een koortslip?

Wij volwassenen kennen een koortslip voornamelijk van de blaasjes op of om de mond. In feite gaat het om een infectie ten gevolge van het herpes simplex virus. Het herpes simplex virus is niet zo ongewoon. Ongeveer de helft van de volwassenen zou volgens onderzoek besmet zijn met het virus, terwijl het slechts zelden in een koortslip resulteert. De koortslip ontstaat immers bij een verzwakte weerstand. Stress, koorts of een zwak immuunsysteem kan de koortslip doen ontstaan. Bij vrouwen komt een koortslip bijvoorbeeld vaker voor tijdens de menstruatieperiode.

Bij baby's, die automatisch al veel zwakker zijn, kan een koortslip dan ook veel eenvoudiger in complicaties resulteren. In principe krijgen ze via de moedermelk wel heel wat antistoffen mee, maar eenmaal er een koortslip ontstaat treden er eenvoudiger verregaande complicaties op. Dit terwijl hun lichaampje veel minder bestendig is tegen de gevolgen van zo'n complicaties.

Hoe loopt een baby een besmetting op?

De baby kan op verschillende manieren besmet raken met het herpes simplex virus. In de eerste plaats kan het de besmetting al oplopen tijdens de vaginale bevalling, zo de mama te kampen heeft met herpes genitalis. Herpes genitalis blijft na besmetting immers levenslang in het lichaam aanwezig en is zelfs zonder symptomen besmettelijk.

Hiernaast kan het virus ook opgelopen worden door contact met een drager ervan. Zelfs zonder dat de drager een koortslip heeft, kan zijn besmet speeksel al voldoende zijn om het virus over te dragen. Een zoentje, even de fopspeen in de mond steken of ander speekselcontact volstaat al.

Hoe herken je een besmetting bij een baby?

Een besmetting met het herpes simplex virus herken je uiteraard meteen aan de ontwikkeling van de koortslip, zijnde de blaasjes op of om de mond. Er zijn echter ook een aantal andere symptomen waar de baby last van kan hebben. Het gaat onder andere om pijn in de mond (waardoor de baby moeilijk kan drinken), sufheid, koorts en gezwollen lymfeklieren.

De gevaren van een koortslip voor je baby

Dat de gevaren van een koortslip voor je baby niet min zijn, benadrukten we eerder al. Maar wat zijn de gevaren van een koortslip voor je baby nu net? Hieronder doen we de voornaamste gevaren van een koortslip voor je baby uit de doeken.

Risico op hersen(vlies)ontsteking

Vooral bij jonge baby's (< 3 maanden) zijn de risico's niet klein. Het virus kan zich door de beperkte weerstand immers snel verspreiden. Vervolgens kan het de organen en de hersenen aantasten. Hierdoor kan er permanente schade optreden. Vooral hersenontstekingen en hersenvliesontstekingen worden genoemd, met epilepsie en ontwikkelingsstoornissen tot gevolg. Zelfs fatale gevolgen zijn niet onmogelijk.

Risico op een ooginfectie

Baby's die pijn voelen zullen onvermijdelijk de open blaasjes aanraken. Indien zij vervolgens in de ogen wrijven, is er een risico op het ontstaan van een ooginfectie. Dit is niet zonder risico, want een ooginfectie kan de oorzaak zijn van littekens op het hoornvlies. Blijvende slechtziendheid of (gedeeltelijke) blindheid zijn geen onbelangrijke gevaren van een koortslip voor je baby.

Voorkomen is beter dan genezen!

Omdat een koortslip verregaande gevolgen kan hebben, doe je maar beter een en ander om het ontstaan ervan te voorkomen. Vraag familieleden dan ook om het kind niet te zoenen, was de handen grondig vooraleer je de baby verzorgt en was spulletjes zoals spenen en flessen vooraf goed af. Een grondige hygiëne in de omgang met de baby is dan ook broodnodig. Niet alleen om een koortslip te voorkomen.

Indien jij of iemand anders te kampen heeft met een koortslip, moet je hoe dan ook de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Sowieso dien je de koortslip met een antiviruscrème te behandelen. Vaak wordt Zovirax, een crème met het actief bestanddeel aciclovir, aangeraden. Jouw arts zal jou hierover informeren.

In principe kan je als mama blijven borstvoeding geven indien je zelf een koortsblaas hebt. Meer nog: de antistoffen in het moedermelk zouden het afweersysteem van de baby net ten goede komen waardoor de kans op een koortslip en eventuele complicaties kleiner wordt. Reinig vooraf wel de tepelomgeving heel goed en inspecteer of er geen ontstoken plek of blaasjes op of rond de tepel zitten. Verschillende medische bronnen adviseren eveneens om een mondmasker te dragen. Het RIVM adviseert echter altijd het dragen van een mondkapje indien je last hebt van een koortslip.

Indien er blaasjes op of rond jouw tepel zitten, geef je uiteraard geen borstvoeding meer!

Wat doen als je een koortslip bij jouw baby ontdekt?

Het is raadzaam om steeds contact op te nemen met jouw arts, ook indien jij een koortslip hebt en twijfelt over wat je nu moet doen. Indien de baby jonger is dan drie maanden is het zelfs een must, net zoals wanneer een baby door de pijn niet of minder eet. De arts zal jou adviseren.

Over het algemeen zal de arts aanraden om koele natte doekjes zachtjes op het zweertje aan te brengen (let bij ijs steeds op voor brandwonden) en/of hij zal een milde pijnstiller voorschrijven. Soms zal de arts ook een speciale zalf voorschrijven. Hiernaast is het belangrijk om de handjes van de baby steeds grondig te wassen en eventueel wanten aan te doen tijdens het slapen. Over het algemeen zal de koortslip vervolgens vanzelf genezen. Veertien dagen na de eerste symptomen zouden de laatste korstjes al helemaal verdwenen moeten zijn.