Als ouder wil je alleen maar het beste voor je kind. Je wilt dat je kind zowel gezond als gelukkig is en vriendjes spelen daar een belangrijke rol in. Heb je zelf al gemerkt dat je kind weinig vriendjes heeft? Dan zijn daar gelukkig enkele oplossingen voor. Hieronder ontdek je ze!

Waarom vriendjes zo belangrijk zijn

Als je kind weinig vriendjes heeft, dan zal jij je als ouder waarschijnlijk zorgen maken. Je weet namelijk dat het belangrijk is voor het kind om vriendjes te hebben, net zoals jij zelf veel waarde hecht aan vriendschappen. Vriendjes maken is niet voor elk kind even makkelijk. Er zijn heel wat kinderen die soms moeilijkheden ondervinden om nieuwe vriendschapsrelaties aan te gaan. Toch is het belangrijk dat je kind vriendjes heeft. Door vriendjes te hebben leert je kind zichzelf beter kennen. Het kind zal ook meer zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast leert je kind omgaan met anderen en kritiek, het kind leert ook voor zichzelf opkomen, hulp vragen, omgaan met negatieve emoties zoals angst en verdriet enzovoort. Kortom: door vrienden te maken leert je kind tal van sociale vaardigheden die later goed van pas komen!

Waarom heeft je kind weinig vriendjes?

Er zijn verschillende redenen waarom je kind niet veel vriendjes kan hebben. Sommige kinderen zijn angstig om contact te leggen met anderen of hebben weinig zelfvertrouwen. Het kan ook zijn dat je kind erg verlegen of introvert is. Het is dan de bedoeling om je kind zijn zelfvertrouwen te vergroten, zodat het contact met anderen zal durven leggen.

Alle kinderen zijn anders. Het is helemaal niet erg als je kind verlegen of introvert is, want dat brengt ook voordelen met zich mee. Als het gaat over vriendjes maken, dan kan een verlegen karakter wel juist voor een probleem zorgen. Je kunt dit aanpakken door je kind een duwtje in de rug te geven bij het maken van vriendjes. Je kunt je kind natuurlijk niet zomaar achtervolgen op school, maar na schooltijd kan je hem wel bijstaan. Zo kan je bijvoorbeeld samen met andere ouders afspreken om kinderen bij elkaar te laten spelen, met toestemming van je kind natuurlijk.

In sommige gevallen kan het zijn dat je kind niet introvert is, maar eerder té extravert op een bazige manier. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het altijd als eerste aan de beurt wilt of dat het de baas wilt spelen. Wat doe je in dat geval? Het is belangrijk dat je je kind erop wijst, dat andere kinderen deze eigenschap niet zo leuk vinden. Benadruk hoe belangrijk het is om alles eerlijk met elkaar te delen en elk kind op zijn beurt te laten spelen!

Extra tips: zo help jij je kind vriendjes maken

Er zijn verschillende manieren waarop je je kind kunt helpen om vriendjes te maken. Hoe je dat het best aanpakt, ontdek je hieronder!

Gebruik hulpmiddelen

Omdat het maken van vriendjes bij vele kinderen een probleem is, zijn er reeds ontelbare boeken over vriendschap die je kind kan lezen. Deze boeken zetten je kind aan tot denken en tonen je kind waarom het belangrijk is om vriendjes te hebben. Ze kunnen jou tevens helpen om het onderwerp aan te kaarten.

Praat erover met je kind

Als je merkt dat je kind niet veel vriendjes heeft, dan is het een goed idee om hier met je kind over te praten. Vraag hoe hij het gesteld heeft op school en ga zo dieper in op het onderwerp van vriendschap. Op die manier kom je misschien ook te weten wat de reden daarvoor juist is. Het kan ook zijn dat je kind helemaal geen behoefte heeft om vriendjes te maken. In dat geval kan je hem aanmoedigen, maar hou er rekening mee dat je hem niet mag forceren!

Forceer niets

Je vindt het heel erg jammer dat je kind zo weinig vriendjes heeft en het liefst zou je dit zo snel mogelijk anders zien. Het is dan goed om je kindje aan te moedigen en hem een duwtje in de rug te geven, maar het is wel belangrijk dat je hem niet forceert. Heeft je kind wel behoefte aan vele vriendjes of wil hij misschien liever alleen zijn? Probeer je steeds in je kind te verplaatsen.

De hulp inschakelen van een leerkracht

De leerkracht heeft een goed beeld van hoe je kind zich gedraagt op school. Als ouder kan je daar alleen maar naar gissen, want een kind kan zich heel anders gedragen in een andere omgeving. Praat dus met de leerkracht van je kind en zie of je kunt ontdekken waarom je kind geen vriendjes maakt en misschien kan hij/zij je helpen met een oplossing te vinden!