Vriendjes kun je niet voor je kind uitkiezen. Dit kan soms nog wel eens lastig zijn met foute vriendjes. Wanneer je kind een vriendje heeft die je niet zo ziet zitten, heb je als ouder de neiging om in te grijpen. Maar, is dit wel een goed idee? Het hebben van vriendschappen is namelijk voor ieder kind erg van belang. Zo leert je kind veel van een vriendschap, zoals sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, et cetera.

Wanneer je kind ouder wordt, wordt het hebben van vriendschappen steeds belangrijker. Een vriendschap tussen kinderen op de lagere school heeft namelijk een andere betekenis dan een vriendschap tussen kleuters. Veel ouders zijn zich hiervan bewust en zullen hun kind daarom ook zelf vriendschappen laten maken. Maar, wat doe je dan met foute vriendjes? Kan dit een slechte invloed hebben op de ontwikkeling van mijn kind?

Het belang van vriendschappen voor kinderen

Het hebben van vriendschappen is erg van belang voor kinderen. De functie van een vriendje scheelt daarentegen wel per leeftijdscategorie. Een kleuter ziet een vriendje voornamelijk als iemand om mee te spelen, maar een wat ouder kind ziet een vriendje als iemand om nieuwe ervaringen mee te delen, elkaar te helpen, samen sterk te kunnen staan en nog veel meer. Het verschil tussen deze vriendschappen is dat op een jongere leeftijd een vriendschap nog veel minder voor een kind betekent dan op een wat oudere leeftijd. Het hebben van een vriendschap brengt vele voordelen met zich mee voor de ontwikkeling van je kind. Denk hierbij aan het opdoen van mensenkennis, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, emotionele vaardigheden, et cetera.

Foutje vriendjes

Ouders stimuleren vaak de vriendschappen van hun kinderen. Hoewel zij vaak achter het vormen van vriendschappen staan, is dat bij ‘foute’ vriendjes anders. Een vriendschap kan als ‘fout’ worden gezien, wanneer ouders het gedrag van het vriendje als ongepast of onwenselijk beschouwt. Foute vriendjes worden dus als ‘fout’ gezien, omdat zij verkeerde eigenschappen hebben. Zij gedragen zich bijvoorbeeld brutaal, te druk of agressief. Het gevolg hiervan is dat ouders niet willen dat hun kind deze foute eigenschappen over gaat nemen. Bovendien willen zij niet dat het kind het slechte pad opgaat of dat de ontwikkeling van het kind negatief wordt beïnvloed.

Waarom heeft een kind ‘foute’ vrienden?

Een kind weet vaak niet dat het foute vrienden heeft. Het kind denk hier niet over na bij het sluiten van een vriendschap. Zo ontstaat er een vriendschap tussen twee kinderen en naarmate de vriendschap vordert, ontstaan er steeds meer situaties die als ongepast of onwenselijk worden gezien door de ouders.

Daarnaast ligt het aan de persoonlijkheid van het kind. Een kind dat onzeker is over zichzelf en weinig zelfvertrouwen heeft, wordt aangetrokken tot een kind dat juist wel veel zelfvertrouwen heeft. Dit komt doordat het onzekere kind het zelfverzekerde kind als stoer ziet. Bovendien wordt het zelfverzekerde kind aangetrokken tot het onzekere kind, omdat het kind dan invloed uit kan oefenen op het kind. Denk hierbij aan sturen van het andere kind, het kind dingen laten doen. Een onzeker kind is erg gevoelig voor de druk die anderen op hem of haar leggen, daardoor wordt het snel overgehaald om dingen te doen ook al staat het kind hier niet helemaal achter. Zo handelt het kind wellicht anders dan de ouders van het kind gewend zijn en wordt het vriendje als een slechte invloed gezien.

Bovendien is het mogelijk dat een kind zich zelfstandig wil maken van de ouders. Het kind vindt het foute vriendje interessant, omdat het andere normen en waarden heeft dan de ouders. Wellicht is het foute vriendje anders opgevoed of kiest het bewust voor dingen die de ouders eigenlijk niet goedkeuren. Op deze manier ontstaat er een foute vriendschap. Het kind wil namelijk een vriendschap sluiten met iemand om zich tegen de ouders te keren of zelfstandig te worden. Omdat andere kinderen dit als stoer beschouwen, wordt het kind alleen maar meer gestimuleerd om dit gedrag te blijven vertonen. Dit heeft weer met groepsdruk te maken, iets waardoor kinderen erg gevoelig zijn.

Wat je als ouder met een ‘foute’ vriendschap kan doen

Als ouder kun je verschillende dingen doen wanneer je kind een verkeerde vriendschap heeft gesloten. Het liefst zou je de vriendschap afkappen, zodat het foute vriendje geen invloed meer op je kind kan uitoefenen. Hoewel dit de perfecte oplossing lijkt, is dit niet de beste oplossing. Wanneer je de vriendschap verbiedt, wordt het kind alleen maar meer tot het foute vriendje aangetrokken. Het foute vriendje wordt namelijk erg interessant. Zo krijg je als ouder minder mee over de vriendschap, omdat je kind er minder over zal vertellen. Dit wil je als ouder helemaal niet, daarom kun je het verbieden van een vriendschap beter vermijden. Hieronder worden enkele opties besproken om als ouder om te gaan met foute vriendjes.

1. Vraag je kind over wat er speelt in zijn of haar leven

Je bouwt zo als ouder vertrouwen op met je kind. Je kind zal naar je toe komen wanneer het hulp of advies nodig heeft. Dit helpt je kind om betere keuzes te maken in een vriendschap.

2. Neem contact op met de ouders van het foute vriendje

Door contact te leggen met de ouders van het foute vriendje, leer je de ouders beter kennen. Wanneer er iets voorvalt waar je het niet mee eens bent of erg mee zit, kan het helpen om de ouders van het vriendje hierover in te lichten.

3. Vaker thuis afspreken

Door het foute vriendje bij je thuis af te laten spreken met je kind, kun je eventueel nog wat invloed uitoefenen op je kind. Hoewel het wat moeite kost, heb je op deze manier wel de mogelijkheid om je kind goed gedrag aan te leren. Dit zou je niet hebben als je kind bij het foute vriendje gaat spelen.