Een veilig medicijn tegen hoge bloeddruk helpt kinderen bij de prikkelverwerking bij kinderen met autisme. Dit medicijn helpt prikkels beter te verwerken; een studie van Amsterdam UMC bewijst dit. Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers een algoritme dat helpt voorspellen voor welke kinderen dit middel werkt. “Deze methode brengt een eerste behandeling op maat in de kinder- en jeugdpsychiatrie”, aldus hoofdonderzoeker Hilgo Bruining.

Autisme: aard en omvang

Uit ’s werelds eerste placebo-gecontroleerde autisme trial gecombineerd met hersenfilmpjes (EEG) blijkt dat een deel van de kinderen met een ontwikkelingsstoornis baat hebben bij dit medicijn. Bumetanide is een medicijn dat normaal gesproken wordt voorgeschreven bij mensen met een hoge bloeddruk. Nu blijkt dat het ook een werking heeft in hersenen van kinderen die moeite hebben informatie (prikkels) te verwerken. De prikkelverwerking bij kinderen is anders. Hun prikkelbalans niet optimaal, het brein kan zowel overprikkeld als onderprikkeld zijn. Bumetanide kan sommige kinderen met autisme helpen bij het verwerken van die prikkels.

prikkelverwerking bij kinderen met autisme - jongen doet een spel met een vrouw

De onderzoekers tonen nu aan dat bumetanide de prikkelbalans kan beïnvloeden door de chloorconcentratie in de hersencellen te verminderen. “Het was de grote vraag of het medicijn effect heeft op de prikkelverwerking bij kinderen met autisme en of en bij wie dat leidt tot verbetering van de symptomen”, zegt kinderpsychiater Hilgo Bruining. “Door de analyse van de breinactiviteit met een hersenfilmpje voor en na de behandeling met bumetanide, blijkt dat dit middel de prikkelbalans kan beïnvloeden.”

Model voorspelt bij wie het werkt

Met een EEG, het hersenfilmpje, ontwikkelden de onderzoekers een model dat kan voorspellen welke kinderen baat hebben bij het middel en welke niet. “Het moet gedaan zijn met zomaar iets voorschrijven voor deze kinderen met autisme symptomen”, aldus Bruining. “Wij hebben een methode gevonden waarbij we vrij precies kunnen zien voor welk kind dit middel zal werken. Dat doen we door te kijken naar de prikkelbalans in het brein met een nieuwe EEG-analyse. Door deze data met klinische gegevens te combineren, krijgen we een algoritme waarmee we kunnen voorspellen bij wie het middel zal werken. Dit middel heeft geen ernstige bijwerkingen in tegenstelling tot antipsychotica of ritalin.”

prikkelverwerking bij kinderen met autisme - jongen houdt handen over zijn oren

Prikkelverwerking bij kinderen met autisme

Hilgo Bruining pleit voor precisie psychiatrie. Via focus op prikkelverwerking bij kinderen met autisme en daarmee op de oorzaak van de symptomen, wil hij ieder kind een unieke behandeling geven. Bruining toonde eerder al aan dat kinderen in het autismespectrum zowel overprikkelde als onderprikkelde breinen kunnen hebben. Deze kinderen helpen bij het verwerken van prikkels is de kern van de aanpak in het nieuwe N=You Kenniscentrum voor ontwikkelingsstoornissen van Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam UMC.

Opzet studie

Deze studie die samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en UMC Utrecht is opgezet, is een analyse van de BAMBI-studie (het wetenschappelijk onderzoek Bumetanide in Autism Medication and Biomarker). Een dubbelblinde, door deelnemers gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase-2-superioriteitsstudie waarin bumetanide wordt getest (tweemaal daags tot 1,0 mg) bij overigens medicatievrije kinderen met ASS. De studie omvatte 92 kinderen van 7 tot 15 jaar met een door experts bevestigde diagnose van ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Exclusiecriteria waren een IQ < 55 en gebruik van psychoactieve medicatie. De kinderen kregen 91 dagen een behandeling met ofwel het medicijn ofwel het placebo. Middels een EEG werd gekeken naar de hersenactiviteit bij de kinderen voor en vervolgens na behandeling met het medicijn of het placebo.

Over Amsterdam UMC

Sinds juni 2018 zijn in Amsterdam UMC de krachten van AMC (Amsterdam Medisch Centrum) en VUmc (Vrije Universiteit Medisch Centrum) gebundeld. Ruim 16.000 professionals werken hier dagelijks aan goede en toegankelijke zorg. Samen werken ze aan een toekomst waarin ze ziekten kunnen voorkomen en de beste behandelingen beschikbaar kunnen maken voor alle patiënten. De nadruk ligt daarbij op complexe patiëntenzorg en de hooggespecialiseerde behandeling van zeldzame aandoeningen.

In Amsterdam UMC worden duizenden jonge mensen opgeleid tot arts, specialist of verpleegkundige. De onderzoekers van Amsterdam UMC zijn verenigd in acht onderzoeksinstituten zodat ze hun ambitie gestalte kunnen geven om internationaal toonaangevend onderzoek uit te voeren.

prikkelverwerking bij kinderen met autisme - beeld van hersenen en hersengolven