Ouders ontsnappen er niet aan. Het toepassen van de verschillende methodes zindelijkheidstraining hangt een beetje van individu tot individu af. Sommige ouders geven er de voorkeur aan om heel jong te beginnen met hun kinderen, anderen wachten de tijd af totdat de kinderen zelf vingerwijzingen geven. Gelukkig bestaan er heel veel tips om die zindelijkheidstraining tot een goed einde te brengen. Hieronder lees je vijf verschillende methodes zindelijkheidstraining die in heel de wereld worden toegepast.

Wanneer is het tijd om zindelijk te worden?

De meningen hierover lopen nogal uiteen. Daar bestaan verschillende theorieën over. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat een kind tussen twee en drie jaar kan worden onderworpen aan een zindelijkheidstraining. Dit wordt soms ook in de hand gewerkt door basisscholen die het niet onder stoelen of banken steken dat de peuter die naar school gaat, zindelijk moet zijn. Sommige kinderen tonen belangstelling voor het wc of potje op heel jonge leeftijd, voor andere kinderen deert het niet als ze nog steeds in de luiers zitten. Niettemin zal deze laatste categorie na verloop van tijd eveneens een methode zindelijkheidstraining moeten ondergaan. Voor sommige ouders kan het behoorlijk stressvol zijn als nakomelingen van een vriendin, familie of van een kennis al een tijdje zindelijk is en je eigen oogappel nog niet. Denk eraan dat die zenuwachtigheid van de ouder invloed kan hebben op het kind zonder dat je daar zelf iets van merkt. Het kind kan een druk ervaren waardoor het aanleren van zindelijkheid hierdoor vaak wordt bemoeilijkt. Hou er rekening mee dat elk kind anders is. Ieder kind wil zich ontwikkelen in een eigen natuurlijk ritme.

Er bestaan heel veel methodes zindelijkheidstraining

Je kind naar het wc laten gaan of gehurkt op een potje laten zitten, kan worden aangeleerd met verschillende leertechnieken. Het is aan jou de keuze welke leerwijze het meest voor de hand ligt. Geijkte formules bestaan hier niet voor en hangt af van kind tot kind. Het gewoon geraken met het potje vergt geduld en oefening. Veel hangt af hoe je kind reageert op die situatie en hoeveel tijd dat je daar zelf aan kan besteden. In vogelvlucht lees je hieronder welke methodes het meest worden toegepast bij een zindelijkheidstraining. Zes tips die het overwegen waard zijn en worden hier elk apart besproken:

 • Communicatie baby zindelijkheid
 • Het weglaten van de luier
 • Vaste tijden op het potje
 • Driedaagse potjestraining
 • Het systeem door beloning
 • Kijken wanneer je kind het zelf aangeeft

1. Baby zindelijkheid communicatie

Met deze leerwijze kan je al starten als je boreling nog maar een paar maanden oud is. Deze methode is voor baby's bedoeld en wordt vooral in Afrika, Azië en Zuid-Amerika toegepast. Het zijn toevallig ook de plaatsen in de wereld waar geen luiers worden gebruikt zoals wij dat kennen in onze westerse contreien. De moeders zijn de hele dag bij hun baby. Als je heel veel tijd dagelijks spendeert aan je kind, ga je beginnen te observeren na verloop van tijd en inschatten wat precies het gedrag van de zuigeling is. Zo ga je ook de poep- en plasgewoontes leren ontdekken. De methode Baby Zindelijk Communicatie draait hier op. Wanneer je het gedrag kent speel je hier handig op in. Wanneer de tijd is aangebroken, zet je je kind op een potje. Wanneer je werkt en je brengt je kind naar de kinderopvang, heeft deze methode uiteraard geen enkele zin. Om de doodeenvoudige reden dat je je kind door en door moet leren kennen voor je je aan deze handelswijze waagt. Voor moeders die thuis zijn is deze methode een uitgelezen gelegenheid om te proberen.

2. Het weglaten van de luier

Het weglaten van de luier is iets wat je het beste kan doen bij kinderen die al een beetje ouder zijn. Er wordt verondersteld dat de peuters na een week zindelijk worden, hoewel dat in de praktijk niet altijd meevalt. Niet alle kinderen hebben het meteen dadelijk in de gaten wat de bedoeling van dat leerproces is. De ene volgt de instructies probleemloos op, de andere heeft er meer moeite mee en moet je de nodige tijd gunnen. De aanpak en benadering is eenvoudig. De luier wordt weggenomen. Je schakelt over naar een onderbroek of laat het kind rondlopen met de billen bloot. Je legt je kind uitvoerig uit wat moet worden gedaan tijdens de grote drang bij plassen of poepen. Het voordeel van deze methode is dat de baby meteen weet wat er aan de hand is na het plassen of poepen. De link naar het potje wordt immers meteen gelegd.

Om deze methode toe te passen, kan je best hiermee in de zomer beginnen. Met de billen bloot in de tuin lopen tijdens de zomerdagen is niet alleen aangenamer, maar wanneer er een ongelukje zou gebeuren buitenshuis is er nauwelijks iets aan de hand. Je kan het meteen probleemloos opschonen.

3. Vaste tijden op het potje

Het merendeel van de kinderen moeten na het eten of drinken, poepen of een plasje doen. Op vaste tijdstippen zet je je kind op de wc of op een pot. Je kan ook de keuze maken om je kind om de twee uren of een uur bijvoorbeeld een tijdje te laten zitten. Wat heel belangrijk is tijdens deze methode is dat je het gedrag van je kind uitvoerig gaat observeren. Veel kinderen sturen volgende signaaltekens uit die je in het oog moet houden:

 • Het kind wil zich een beetje afzonderen
 • De baby begint aan de luier te trekken
 • Zit de hele tijd te schommelen in een stoel
 • Baby begint te krabben in het kruis

Het opzet is uiteindelijk dat je kind intuïtief zelf gaat aanvoelen wanneer het tijd is om te moeten gaan plassen of poepen. Stel dat je kind daar wat moeite mee heeft, probeer je er achter te komen door enkele rechtstreekse vragen te stellen.

4. Driedaagse potjestraining

Deze trainingsmethode beweert dat je je kind binnen de drie dagen zindelijkheid kan aanleren. De enige voorwaarde is dat je drie dagen, samen met je kind, onophoudelijk thuis blijft. Deze topprioriteiten mogen niet ontgaan aan jouw aandacht met volgend stappenplan:

 • bij het ontwaken gooi je de natte luier weg
 • neem een oud t-shirt van jou en leg uit dat er geen luier meer is
 • laat je kind drinken na het ontbijt
 • plaats hem of zij meteen op het potje
 • hou de hele tijd drank in de nabijheid van je kind
 • drie dagen lang ga je om het kwartier naar het potje
 • na het avondeten geef je geen eten of drank meer
 • in het holst van de nacht wek je je kind om te gaan plassen
 • die hoger vernoemde stappen herhaal je twee dagen lang
 • hou er rekening mee dat er ongelukken kunnen gebeuren

Wanneer het door uiteenlopende omstandigheden toch fout loopt, mag je zeker niet je ongenoegen laten blijken. Blijf geduldig en por je kind aan om de volgende keer op het potje te gaan. Dit zijn een van de tips over hoe je moet reageren op een ongelukje van je kind

5. Wacht geduldig af totdat je kind zelf een signaal uitstuurt

In plaats van eigenhandig het ogenblik uit te kiezen wanneer je de zindelijkheidstraining wil opstarten, kan je ook wachten tot wanneer je kind zelf een vingerwijzing geeft om geen luier meer aan te trekken. Je steekt je dreumes nog een handje toe door één van de voorgaande methodes als ruggensteun te gebruiken.

Welke methode past bij jullie?

Welke richtlijn je nu moet volgen, kan je best zelf bepalen. Voor sommige kinderen is een bepaalde methode stukken beter dan een andere leerervaring. Alles staat of valt een beetje met het karakter van je kind, maar ook de leeftijd en het seizoen spelen een grote rol. Een handjevol moeders in Nederland en België brengen een heel etmaal met hun baby door. De Baby Zindelijkheid Communicatie is dan ook niet voor hun besteed en bijgevolg ontoepasselijk. Het is belangrijk dat je je kind gaat bespieden om er achter te komen wat het beste zou passen bij de toepassing van de methodes zindelijkheidstraining. En uiteraard ook wat het beste als gezin bij jullie van toepassing is.