Wat moet je regelen allemaal regelen na de geboorte van je kind? De geboorte van je kind hoort een feestje te zijn, en hopelijk zit jij dan lekker op je roze wolk! Toch zijn er ook praktische zaken die je moet regelen na de geboorte van je kind. We zetten 8 zaken op een rij die je moet regelen met misschien wat tips waar je nog niet aan had gedacht. Voor op je to-do lijstje!

1. Aangifte van geboorte

Een inkoppertje: na de geboorte van je kindje moet hiervan aangifte worden gedaan. Het is verplicht om dit binnen drie dagen na de geboortedag van je kind te doen in de gemeente waar het kind geboren is (dit hoeft dus niet je woonplaats te zijn!). Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag dan moet je aangifte doen op de eerste werkdag na het weekend of die feestdag. Aangifte mag gedaan worden door de vader of moeder, of, indien de ouders geen aangifte kunnen doen, door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Vergeet niet een geldig paspoort of identiteitsbewijs van zowel de persoon die aangifte doet als van de moeder mee te nemen!

2. Kinderbijslag aanvragen

De Sociale Verzekeringsbank krijgt van de gemeente automatisch bericht van de geboorte van je kindje. Als moeder ontvang je binnen twee tot vier weken na de aangifte bericht van de Sociale Verzekeringsbank en dan kun je kinderbijslag aanvragen (let op: hiervoor heb je een DigiD nodig – mocht je die niet hebben, dan is ook dit één van de praktische zaken die je moet regelen na de geboorte van je kind). Wordt er een tweede of volgend kind geboren dan hoef je niets te doen, de Sociale Verzekeringsbank past de hoogte van de kinderbijslag automatisch aan. Ook voor een adoptie- of pleegkind kun je kinderbijslag aanvragen.

praktische zaken die je moet regelen na de geboorte

3. Verzekeringen voor je kind en je gezin

Het is belangrijk om ook je verzekeringen onder de loep te nemen. Sommige verzekeringen voor je kind zijn verplicht, zoals de zorgverzekering. Belangrijk is om je kindje binnen vier maanden na de geboorte aan te melden bij je zorgverzekeraar. Doe je dit niet dan loop je het risico dat je zorgverzekeraar de medische kosten niet vergoedt, en tijdens en na een bevalling kunnen de kosten aardig oplopen. Belangrijk dus!

Je mag je kind aanmelden bij jouw zorgverzekeraar of bij die van je partner. Je kind krijgt dezelfde (aanvullende) verzekering als die persoon. Heeft je partner een uitgebreidere zorgverzekering dan jij? Meld je kind dan aan bij zijn of haar zorgverzekeraar. Je betaalt tot je kind achttien jaar is geen premie voor hun zorgverzekering. Verder is het handig om na te gaan welke verzekeringen je nog meer hebt en of die aangepast moeten worden nu de samenstelling van je gezin verandert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Aansprakelijkheidsverzekering: met een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking zijn meestal alle ongelukjes verzekerd. Let op: nadat je kind 14 jaar is geworden, neemt de aansprakelijkheid van de ouder af en worden opzettelijke schades minder makkelijk meer vergoed.
  • Reis- en annuleringsverzekering: je kind is niet automatisch meeverzekerd. Meld aan je verzekering dat je een kindje verwacht en deze wilt bijschrijven op de polis. – inboedelverzekering: met de komst van een kind breidt je meestal je inboedel uit, dus het kan goed zijn om deze verzekering opnieuw te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan die nieuwe camera die je hebt aangeschaft, en natuurlijk de kinderwagen en kindermeubels. – uitvaartverzekering: vaak kun je je kind bijschrijven op de polis zodat zij tot hun 18e jaar gratis zijn meeverzekerd.
  • Inzittendenverzekering: alle passagiers die je meeneemt in je auto zijn meeverzekerd met de (verplichte) WA-dekking van je auto. Een inzittendenverzekering is dus niet nodig voor je kind, maar wel voor jezelf. Kijk voor meer informatie op de site van je verzekering.

4. Identiteitsbewijs voor je kind

Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Bijschrijven bij de ouders is niet meer mogelijk. Je zult de eerste niet zijn die kort voor haar vakantie er achter komt dat je kind nog geen geldig identiteitsbewijs heeft. Beter dus om dit gewoon te regelen, ook als er nog geen vakantie gepland is.

Voor je het weet zit je lekker een weekendje in Antwerpen (ja ja, België!). Een pasfoto laten maken van een baby kan ook de nodige tijd kosten (denk: baby slaapt, baby kijkt niet in de camera, baby heeft een huilbui), dus hou ook hier rekening mee. Het paspoort en de identiteitskaart voor personen onder de 18 jaar zijn vijf jaar geldig. Leuk weetje: bij het volgende paspoort mag je kindje zijn of haar eigen handtekening zetten!

5. Praktische zaken die je moet regelen na de geboorte van je kind: Voogdij en testament

Kort na de geboorte van onze dochter vroeg onze accountant: ‘Hebben jullie iets geregeld voor het geval jullie beiden komen te overlijden voordat zij meerderjarig is?’. Niet bepaald de leukste vraag om over na te denken als je op je roze wolk en nog enigszins in je kraamtranen zit, maar wel een belangrijke! In ieder geval om samen te bepalen aan wie je de voogdij wilt geven en om je wensen kenbaar te maken. Jullie wensen over de voogdij kun je vastleggen bij de notaris in een testament. Ook andere zaken over nalatenschap kun je hierin vastleggen. Niet de leukste, maar wel één van de belangrijke praktische zaken die je moet regelen na de geboorte van je kind.

praktische zaken die je moet regelen na de geboorte spaarrekening openen.

6. Eerste spaarrekening openen

Dit is natuurlijk niet iets wat geregeld moet worden, maar veel ouders openen een spaarrekening voor hun kind. Wel zo handig als je toch bezig bent met alle praktische zaken die je moet regelen na de geboorte van je kind. Als je geluk hebt krijg je er van je bank nog een leuk cadeautje bij ook!

7. Kinderopvang toeslag

Voor veel moeders komt er een moment dat hun zwangerschapsverlof over is en zij weer aan het werk moeten. Vaak wordt voor de oppas gebruik gemaakt van een kinderdagverblijf of gastouder, of (als je kind ouder is) buitenschoolse opvang. Hiervoor kun je kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Of en hoeveel toeslag je krijgt hangt van een aantal zaken af, waaronder het inkomen van jou en je eventuele partner. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken, die geeft een goede indicatie voor de toeslag die je krijgt als je kindje daadwerkelijk naar de opvang gaat.

Op de site van de belastingdienst kan je ook zien of je in aanmerking komt voor Kindgebonden budget. Dit is een bijdrage boven op de kinderbijslag, bedoeld voor lage- en middeninkomens. Op de site van de Belastingdienst lees je meer over, onder andere of je in aanmerking komt. Je kan daar ook gelijk berekenen hoeveel je kunt krijgen.

8. Praktische zaken die je moet regelen na de geboorte van je kind: Ouderschapsverlof

Veel ouders vinden het fijn om na de geboorte van hun kind iets minder te gaan werken. Of nemen na hun zwangerschapsverlof aansluitend een periode volledig ouderschapsverlof op, zodat ze iets langer thuis kunnen blijven. Ook dit is een van de praktische zaken die je moet regelen na de geboorte van je kind. Qua uren ouderschapsverlof heb je recht op 26 keer het aantal uur dat je per week werkt. Bijvoorbeeld 26 maal 32 werkuren is 832 uur ouderschapsverlof. Het verlof is in principe onbetaald, maar sommige werkgevers betalen je salaris (gedeeltelijk) door.

Ouderschapsverlof mag besteed worden aan de zorg voor een kind tot acht jaar. Voor ieder kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen, en in geval van een tweeling heb je recht op twee keer ouderschapsverlof. Ook kun je ouderschapsverlof krijgen voor een stief-, pleeg- of adoptiekind als het kind bij je woont.

Bronnen voor het schrijven van dit artikel met praktische zaken die je moet regelen na de geboorte van je kind: Belastingdienst, Monuta, Rijksoverheid en Svb.