Co-ouderschap regelen bij een echtscheiding waarin kinderen betrokken zijn, is een akkoord tussen beide ouders om de zorg voor de kinderen onderling te verdelen. Elke gescheiden moeder of vader heeft het recht om, in de mate van het mogelijke, op hun beurt de zorg over de kinderen te dragen.

Een dergelijke regeling geeft beide ouders ook de kans om op regelmatige basis de kinderen in de buurt te hebben en de waarden mee te geven die hij of zij belangrijk vindt. Wanneer de meningsverschillen met je partner zo hoog oplopen dat een scheiding onvermijdelijk is, is co-ouderschap één van de betere oplossingen bij een echtscheiding. Hoe maak je een goed ouderschapsplan? En wat zijn de voordelen en nadelen van co-ouderschap? Je leest het in dit blog.

scheidingspapieren-en-stel

Wat is een omgangsregeling of co-ouderschap?

De term ‘co-ouderschap’ bestaat juridisch gezien niet, hij is ontstaan in de volksmond. Co-ouderschap betekent dat scheidende ouders kiezen om duidelijke afspraken te maken over de relatie met de kinderen en, deze ook op papier zetten. In deze overeenkomst wordt alles opgenomen wat de woonplaats, de opvoeding en allerlei logistieke onderwerpen bevat. Wanneer dit alles duidelijk op papier staat, kan het een hoop misverstanden en ergernissen voorkomen.

Co-ouderschap regelen betekent dat je een omgangsregeling treft, een term die juridisch wél bestaat. In de omgangsregeling kunnen jullie, zo uitgebreid als beide ouders nodig vinden, alles opnemen wat ervoor gaat zorgen dat misverstanden uitgesloten zijn. De voornaamste bekommernis bij het opmaken van deze regeling moeten steeds de kinderen zijn. Er bestaat geen vastgelegde afspraken die moeten gevolgd worden door de wet. Hou steeds in het achterhoofd dat, de schikking die jullie op papier zetten, perfect bij jullie situatie past.

Co-ouderschap regelen: gedeelde zorg, gedeelde vreugd

Voor een optimale gedeelde zorg bij een omgangsregeling of co-ouderschap is het belangrijk dat jij en je ex-partner, niet te ver bij elkaar vandaan wonen. Jullie kinderen zullen, in deze overeenkomst dan ook geen hoofdverblijfplaats hebben. Ze verblijven om beurten bij één van de ouders en, indien de afstand tussen de twee woonplaatsen te ver is, wordt dit praktisch gezien een moeilijke opdracht.

Ook de afspraken die gemaakt worden moeten vaak afzonderlijk goed bekeken worden. Hoe gaan jullie het oplossen de verjaardag van de ene ouder die valt in de tijd van de andere ouder? En wat met de feestdagen en de schoolvakanties? Blijft het dan bijvoorbeeld week-om-week of is een soepele regeling iets wat jullie beiden zullen blijven ondersteunen? Om dit alles op een correcte manier in een contract te kunnen gieten én na te leven, is het vooral nodig dat een goede communicatie tussen jullie nog mogelijk is. Stellen die nog met moeite met elkaar overweg kunnen en waar overleg moeilijk is, kiezen beter niet voor deze vorm van zorgverdeling.

Waar je best ook rekening mee houdt, bij het opstellen van een omgangsregeling of co-ouderschap, is het feit dat je wellicht niet de rest van je leven single blijft. Een derde of misschien vierde partij, kan de overeenkomst die jullie hebben, in de war sturen. In het contract opnemen wat er gaat gebeuren wanneer bijvoorbeeld je kind niet kan opschieten met zijn stiefvader of -moeder is het overwegen waard.

Kun je een omgangsregeling of co-ouderschap eisen?

Wie kiest voor deze vorm van omgangsregeling, zal met de neus in dezelfde richting moeten staan als de ex partner. Omdat co-ouderschap niet opeisbaar is, moet de andere partij er steeds mee akkoord gaan. Komen jullie er niet uit of zijn er teveel precedenten waarom het voor één van jullie beiden niet mogelijk is, dan zullen jullie een andere regeling moeten treffen. Enkelzijdige aanvragen worden bij rechtbanken nu eenmaal altijd geweigerd.

co-ouderschap regelen maken-van-duidelijke-afspraken-co-ouderschap

Wat zijn de voor- en nadelen van co-ouderschap?

Om tot een sluitend akkoord te komen is het nodig dat je de voor- en nadelen afweegt van een contract omtrent de omgangsregeling of co-ouderschap. Er zijn een aantal belangrijke voordelen die kunnen meespelen in jullie beslissing om voor deze schikking te kiezen. Maar ook de nadelen dienen uiteraard bekeken te worden en kunnen doorslaggevend zijn.

Voordelen

  • Kiezen tussen de ouders hoeft niet: Bij co-ouderschap hoeven kinderen niet de moeilijke keuze te maken bij wie ze willen wonen. Indien de kindjes nog heel klein zijn hebben zij juridisch gezien nog niet het recht om te kiezen maar dit wil niet zeggen dat ze er niet onder kunnen lijden.
  • Je eigen leven weer op de rit krijgen: Als nieuwe single is het vaak moeilijk om voor jezelf te zorgen, laat staan andere mensen te ontmoeten als je voortdurend de zorg van de kinderen op je hebt. Met een omgangsregeling weet je precies wanneer de kinderen bij jou zijn, of bij je ex-partner. Je kunt de plannen die je maakt hier perfect op afstemmen; zijn de kinderen bij jou dan blijf je lekker thuis, zijn de kinderen bij je ex dan ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt want je kroost is in goede handen.
  • Werkregeling: Werk je buitenshuis, dan kun je bij je werkgever bespreekbaar maken  om meer uren te werken in de week dat je de kinderen niet hebt en ze te compenseren als de kinderen bij jou zijn. Dus de ene week meer uren werken dan de andere en zo op het gemiddelde komen dat in je contract staat.
  • Het missen is minder: Omdat bij een echtscheiding met bezoekrecht om de twee weken meestal een van de ouders de kinderen het meest moet missen, is een omgangsregeling of co-ouderschap ‘eerlijker’. De tijd dat jij en je ex-partner samen kan zijn met de kinderen is meer evenredig verdeeld in plaats van ‘slechts’ een ‘weekend-ouder’ te zijn.

Nadelen

  • Twee verblijfplaatsen: In plaats van één plek voor een veilig thuis met je eigen bed en spulletjes, is het leven van je kind nu ‘verdeeld’ over twee huizen. Dat kan voor kinderen heel moeilijk zijn, ook het telkens ‘verhuizen’ van de ene naar de andere woning. Je kunt, in samenspraak met je ex én de kinderen, hun pijn verzachten door bijvoorbeeld hun nieuwe slaapkamer zoveel mogelijk te kopiëren van de ‘oude’. Indien dit niet mogelijk is en hun leeftijd het toelaat, kun je hen inspraak geven bij het inrichten ervan.
  • Meer contact met elkaar: Gescheiden ouders met gezamenlijke kinderen, blijven na de echtscheiding sowieso in elkaars leven. Bij een omgangsregeling of co-ouderschap is er meer communicatie en contact nodig dan wanneer de kinderen elke twee weken op weekendbezoek gaan bij de ex-partner. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden.
  • De ouders zullen allebei ruimte moeten geven aan de ex-partner en wennen aan het feit dat de kinderen niet meer continu bij zich zijn. Dat kan bij een bezoekregeling voor de ene ouder soms beter uitpakken, aangezien de kinderen dan ‘maar’ eens in de twee weken een weekend weg zijn.

Co-ouderschap regelen met een mediator

Willen jullie wel een co-ouderschap regelen, maar gaan de gesprekken stroef of emotioneel, dan kan mediation een oplossing zijn. Bijgestaan door een professioneel mediator, kun je samen met je ex belangrijke zaken bespreken en ruzies of irritaties voorkomen. Jullie komen met een mediator tot afspraken waar jullie beiden achter staan.

co-ouderschap regelen bezoek-aan-mediator

Wil je jullie co-ouderschap regelen en weten wat er allemaal afgesproken moet worden onderling? Kijk op de site van Rijksoverheid om te weten wat er in een ouderschapsplan moet staan.