Niets is erger dan te moeten zien hoeveel verdriet en onzekerheid een kind voelt als het gepest wordt. Als ouder zou je het liefst de pester een pak voor de broek geven maar dat kan uiteraard niet. Er zijn gelukkig wel andere dingen die je kunt doen als ouder, wanneer jouw kind slachtoffer is van pesterijen. We geven jou graag een aantal bruikbare tips mee die je de mogelijkheid geven om je kind te helpen. Wat kan je als ouder doen als je kind gepest wordt? Meer dan je zou vermoeden dus lees vooral verder.

Slachtoffers aan beide kanten

Een kind wordt niet geboren met de gave om te pesten. Dit is iets wat je vooral best in je achterhoofd houdt. Kinderen of jongeren die anderen pesten hebben niet zelden een laag zelfbeeld. Dit zelfbeeld proberen ze op te krikken door anderen naar beneden te halen. Pesters kijken dan ook vaak op naar hun slachtoffers waardoor jaloezie de grootste reden is van hun pestgedrag. Onbewust voelen ze aan dat ze zelf een trapje lager op de sociale ladder staan en weten niet hoe ze zelf kunnen opklimmen. Het is makkelijker iemand naar beneden te halen en dat gebeurt dan ook.
Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen die de regel niet bevestigen en is jaloezie niet per definitie altijd de regel. Sommige kinderen, vooral uit gezinnen waar het aan fijne sociale contacten ontbreekt, vinden pesten een vanzelfsprekendheid. Een manier om zich te manifesteren in het ontredderd gezin.

Pluimpjes geven sterke vleugels

Een kind dat regelmatig geprezen wordt ontwikkelt een gezonde weerstand. Dit wil niet zeggen dat een kind nooit een standje mag krijgen of dat het voortdurend bejubelt moet worden. Een goede balans vinden en, er als ouder over waken dat je zoontje of dochter zich goed in zijn of haar velletje voelt, is hierbij heel belangrijk.

Met deuren slaan mag!

Van kleins af geven we aan kinderen mee dat emoties uiten even belangrijk is dan ademen. En toch berispen we nog veel te vaak wanneer een kind ook zijn negatieve gevoelens naar boven haalt. Lachen en blij zijn mag, boos zijn of gefrustreerd is niet toegelaten. Desalniettemin zijn deze uitlaatkleppen nodig en heeft jouw kind er behoefte aan om ze te uiten. Indien je als ouder niet kunt tolereren wanneer je kind eens met een deur slaat of op de tafel klopt, doe je er goed aan om bij jezelf te zoeken waarom je dit niet toestaat en hoe je hierop reageert. Welke boodschap kreeg jij als kind mee van je ouders als je boos was? Welke herinneringen heb je aan je eigen boosheid in je kindertijd? Wees trots op je kleintje dat het die gevoelens aan jou durft te tonen. Dit is een teken dat het jou volledig vertrouwt. Zorg ervoor dat je kind het recht op die uitlaatklep behoudt maar ga daarna wel in gesprek. Wellicht kom je al gauw te weten wat er schort en kun je het leren hoe het probleem kan opgelost worden.

Verdriet tonen en boosheid delen

Een kind dat gepest wordt heeft vooral nood aan begrip en steun. Wat je als ouder kan doen is niet het verdriet weglachen of zeggen dat het allemaal zo erg niet is. Dit brengt echt geen soelaas. Luister om te luisteren, niet om te antwoorden. Geef het de ruimte om de pijn naar buiten te brengen en ga het niet afwimpelen met adviezen als terugpesten en/of terugslaan. Hier heeft jouw kleintje helemaal geen boodschap aan. Integendeel, het knabbelt elke keer een klein stukje zelfvertrouwen weg en dat is net wat niet mag gebeuren.

Grenzen aangeven en verleggen

Wat je zeker ook kan doen als ouder, wanneer je kind gepest wordt, is het aanleren van zijn of haar eigen grenzen te bewaken. Indien het voor zichzelf durft op te komen en duidelijk aan kan geven waar voor haar of hem de maat vol is, zal hij sterker in zijn schoentjes staan. Vooral op school is dit heel belangrijk. Leer hen ook hoe ze pesters kunnen negeren zodat ze de Judassen geen voedingsbodem aanreiken om verder te gaan met hun praktijken.

Weerbaarheidstraining

Overal in het land kun je therapeuten vinden die zich vooral bezighouden met assertiviteits- of weerbaarheidstraining. Indien je zelf niet opgewassen bent tegen dit pestprobleem doe je er goed aan om professionele hulp in te roepen. Daar krijgen kinderen niet alleen tools aangereikt die ze kunnen gebruiken maar, er wordt ook geoefend via rollenspellen. Vooral hoogsensitieve kinderen hebben baat bij deze vorm van ondersteuning. En ook al worden deze trainingen vaak in kleine groepjes gegeven, toch zijn het vreemden voor elkaar en leren ze in een veilige omgeving, en onder deskundige begeleiding, om voor zichzelf op te komen.