De innesteling is het moment waarop een bevruchte eicel zich in de baarmoeder vasthecht. Vanaf dit moment maakt het embryo het zwangerschapshormoon hCG aan en ben je dus echt zwanger.

Vooraleer een bevruchte eicel zich innestelt, is er al heel wat gebeurd. Tijdens de eerste dagen van de menstruatiecyclus rijpt een eicel in een van je eierstokken. Deze eicel komt vrij en beweegt zich via de eileider naar de baarmoeder. Dit is de ovulatie of eisprong. Op dit moment kan een eicel bevrucht worden met een zaadcel van de man. De bevruchting is eigenlijk het versmelten van een zaadcel met de eicel van de vrouw. Dit zorgt voor een vorming van een nieuwe, bevruchte cel. Vervolgens gaat de bevruchte eicel in de richting van de baarmoeder om zich daar te ontwikkelen tot een embryo. Dit duurt ongeveer een week.

De baarmoeder bereidt zich voor op een zwangerschap

In de baarmoeder is er intussen ook al heel wat gebeurd. De baarmoeder bereidt zich elke maand immers voor op een eventuele zwangerschap. Elke maand wordt het slijmvlies van de baarmoeder dikker. Daarmee maakt het zich klaar voor een mogelijke innesteling van een bevruchte eicel. Is er geen eicel bevrucht? Dan gaat het baarmoederslijmvlies teniet. Dit start ongeveer halverwege een normale cyclus. Het resultaat is dat je terug ongesteld wordt. Was er wel een bevruchting? Dan komt de bevruchte eicel in de baarmoeder en gaat deze eicel zich vervolgens innestelen in de baarmoederwand. Als deze innesteling goed verloopt, dan ben je in verwachting.

Als onderdeel van je maandelijkse cyclus gaat je baarmoeder zich dus elke maand voorbereiden op een eventuele zwangerschap. Dit gebeurt allemaal via hormonen in je lichaam. Onder invloed van oestrogeen en progesteron zwelt de baarmoederwand. Zo maakt de baarmoeder zich letterlijk klaar voor het voeden van een embryo. Bij het embryo zijn er een aantal cellen die zich vasthechten aan het slijmvlies in de baarmoederwand. Het innestelen is gebeurd!

Hechtvlokken maken zichzelf vast aan het slijmvlies

Het baarmoederslijmvlies heet in het Latijn endometrium. Dit slijmvlies bestaat uit twee lagen.
1. Eerst is er een basale laag, die altijd in de baarmoeder aanwezig is.
2. Dan is er de functionele laag. Deze groeit elke maand aan en wordt afgestoten tijdens de menstruatie. De bevruchte eicel graaft zich in de functionele laag van het baarmoederslijmvlies in.

De functionele laag van het baarmoederslijmvlies bevat heel veel bloedvaatjes en slijmkliertjes. Het is dan ook een optimale omgeving voor een embryo. Na verloop van tijd zakt het bevruchte eitje trouwens helemaal weg in dit slijmvlies. Dit gebeurt door toedoen van de hechtvlokken van de bevruchte eicel. Dit kun je zien als kleine uitstulpingen die zich vasthaken aan het baarmoederslijmvlies. Zo wordt de bevruchte eicel helemaal één met de functionele laag van het baarmoederslijmvlies.

Vele rijke voedingsstoffen in het baarmoederslijmvlies

Via de bloedvaatjes in het baarmoederslijmvlies komen vele rijke voedingsstoffen tot bij de hechtvlokken De hechtvlokken nemen deze voedingsstoffen vervolgens op. Je kunt je dus al gaan voorstellen hoe belangrijk gezonde voeding ook al in dit stadium is. Als het proces van het innestelen helemaal voltooid is, begint de placenta zich ook vanuit het weefsel van het baarmoederslijmvlies te vormen.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen: een grote complicatie!

Het innestelen gebeurt niet altijd even vlot. De kansen hangen sterk samen met bijvoorbeeld de leeftijd van de vrouw. Maar ook bij jonge vrouwen lukt dit niet altijd direct. Volgens schattingen slagen ongeveer de helft van de bevruchte eitjes erin om zich vast te nestelen in de baarmoederwand.

Soms komt er een buitenbaarmoederlijke zwangerschap voor. Dit is een ernstige complicatie. Deze zwangerschap kan nooit worden voldragen en kan zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de moeder. We spreken over een buitenbaarmoederlijke zwangerschap als de bevruchte eicel zich niet in het baarmoederslijmvlies nestelt, maar bijvoorbeeld in de eileiders. Het eitje kan zich onmogelijk ontwikkelen, maar anderzijds is het resultaat van een zwangerschapstest wel positief.

Kun je zelf weten wanneer de innesteling plaatsvindt?

Dit is een moeilijke vraag. Normaal situeert de datum van de innesteling zich een dag of vijf vooraleer het normale begin van de menstruatie. Dit kan echter heel sterk verschillen van persoon tot persoon. Een veelgebruikte rekentechniek bestaat erin om negen dagen bij de datum van je laatste eisprong bij te tellen. Zo weet je in theorie de datum van de innesteling.

Bij een berekening kun je ook nog de volgende data in je achterhoofd houden:
1. De eerste dag van de laatste ongesteldheid.
2. De eisprong. Dit is in principe 14 dagen na de eerste dag van de laatste ongesteldheid.
3. De bevruchting. Dit is in de meeste gevallen binnen de 12 uur na de eisprong.
4. De innesteling: dit is in theorie 9 dagen na de eisprong.
5. Overtijd ben je als je niet ongesteld bent op de dag dat je menstruatie normaal begint. Op dit moment kun je met een zwangerschapstest testen of je zwanger bent.

De innesteling herkennen of voelen

Zijn er bepaalde symptomen waaraan je de innesteling kunt herkennen? Heel dikwijls merk je hier als vrouw niets van.

In sommige gevallen kun je last hebben van een innestelingsbloeding. Dit is evenwel niet bij elke vrouw het geval. Een innestelingsbloeding kenmerkt zich door wat bloedverlies. Bij het innestelen, kan het zijn dat er een van de vele bloedvaatjes in het baarmoederslijmvlies geraakt wordt met een bloeding tot gevolg. Maar een dergelijke bloeding is dus eerder uitzonderlijk.

Sommige vrouwen zeggen dat ze het innestelen effectief voelen. Ze omschrijven dit als een krampachtige gewaarwording in de baarmoeder. Maar wetenschappelijk is er geen basis voor dit gevoel. Wat wél aangetoond is, is dat je een lichte daling van je temperatuur kunt opmerken tijdens de innesteling. Maar om dit daadwerkelijk te registreren, moet je elke dag op hetzelfde tijdstip je temperatuur bijhouden.

Wanneer gaat de innesteling over in een zwangerschap?

De datum waarop je zwanger geworden bent, is puur biologisch gezien de datum van de innesteling. Maar aangezien het tijdstip van de innesteling heel moeilijk te bepalen is, ben je volgens de telling al drie weken zwanger, dit wil zeggen bij de eerste dag van je laatste ongesteldheid. Dit is dus de datum die gynaecologen of artsen als de start van de zwangerschap zien.

Het innestelen lukt niet, waaraan is dit te wijten?

Soms lukt het keer op keer niet voor een bevruchte eicel om zich in te nestelen in het baarmoederslijmvlies. Dit kan een aantal oorzaken hebben, waarvan we de belangrijkste hier op een rij zetten:
1. Endometriose. Dit is een chronische aandoening aan het slijmvlies aan de baarmoeder, waardoor het niet aan de baarmoederwand vast blijft. Het slijmvlies maakt zich los en gaat op verschillende plekken in de buikholte zitten. De bevruchte eicel kan zich daardoor niet in de baarmoeder nestelen.
2. Endometritis is een ontsteking van het baarmoederslijmvlies. In tegenstelling tot endometriose is dit een bacteriële ontsteking. Dit kan het gevolg zijn van een operatie zoals een keizersnede of een curettage. Heel zelden is dit het gevolg van het slecht inbrengen van een spiraaltje.
3. Een poliep of vleesboom kan de innesteling ook verhinderen. Dit zijn beiden onschuldige gezwellen in de baarmoeder. Poliepen zijn slijmvliesweefsel, terwijl vleesbomen eigenlijk spierweefsel zijn.

Besluit

De innesteling is een wonderlijk gebeuren in je lichaam. Het is het moment waarop een bevruchte eicel zich in de baarmoeder vasthecht en zich vanaf dan in de baarmoeder tot baby ontwikkelt. Het moment van de innesteling kun je eventueel aan een kleine bloeding herkennen. Een daling in je temperatuur kan ook aantonen dat de innesteling een feit is. Aandoeningen aan het baarmoederslijmvlies kunnen de innesteling verhinderen.