Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders die werken in loondienst betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en het is mogelijk om hiervoor een uitkering van UWV te krijgen. Deze nieuwe regeling moet het met name voor vaders en partners aantrekkelijker maken om verlof op te nemen. Als nieuwe ouder krijg je hierdoor extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en krijg je meer ruimte om je werk te combineren met de zorg voor een pasgeboren kind.

Wat is betaald ouderschapsverlof?

Kersverse ouders hebben recht op ouderschapsverlof tot een kind 8 jaar is. Dit is een onbetaald verlof van maximaal 26 werkweken. Vanaf 2 augustus 2022 kun je hiervan 9 weken als betaald ouderschapsverlof opnemen. Deze nieuwe regeling is alleen geldig voor ouders in loondienst. De uitkering die je ontvangt is 70 procent van het dagloon, met een maximum van 232,90 euro.

Je kunt het verlof in één keer achter elkaar opnemen of flexibel. Wanneer je het verlof flexibel opneemt, kun je bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken opnemen. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Bekijk hieronder de video over betaald ouderschapsverlof:

Waarom deze nieuwe regeling?

Met deze nieuwe regeling rondom het ouderschap hoopt het kabinet het voor vaders en partners, en voor mensen met lagere inkomens aantrekkelijker te maken om ouderschapsverlof op te nemen. De nieuwe regeling moet ook tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen leiden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen na de geboorte van een kind vaak minder gaan werken dan mannen. Door het ouderschapsverlof met deze nieuwe regeling aantrekkelijker te maken, hoopt het kabinet dat de partner langer voor het pasgeboren kind kan zorgen. Dit moet er op de langere termijn voor zorgen dat vrouwen minder vaak onbetaald werken en juist vaker voor een betaalde baan kiezen.

Hoe werkt het aanvragen?

Aanvragen voor het betaald ouderschapsverlof gaan via het UWV. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit kan wel pas nadat het verlof is opgenomen.

Online aanvragen betaald ouderschapsverlof bij UWV

Betaald ouderschapsverlof voor kinderen die geboren zijn voor 2 augustus 2022

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet bij de invoering van de wet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn. Uiteraard moeten ouders op dat moment in loondienst zijn en nog niet het onbetaalde ouderschapsverlof van 26 weken hebben opgenomen. Wanneer dit het geval is, geldt dat alleen betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Een voorbeeld
Je bent op 2 augustus 2022 ouder van een kind van 7 maanden. Je bent werkzaam in loondienst en hebt al 16 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Het maximum is 26 weken, dus je hebt nog 10 weken over. Voordat je kind 1 jaar is, heb je in dit geval nog 5 maanden om 10 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap

Ook voor adoptiekinderen of pleegouderschap is het mogelijk om 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Dit is mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar en geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Andere regelingen rondom de geboorte

Het betaalde ouderschapsverlof komt boven op verschillende andere regelingen rondom de zwangerschap en geboorte. Zo is er natuurlijk zwangerschapsverlof en bevallingsverlof van minstens zestien weken voor zwangere vrouwen. Ook is er geboorte- of partnerverlof, waarbij partners na de bevalling vijf werkdagen volledig doorbetaald verlof krijgen. En dan is er nog aanvullend partnerverlof, waarbij een partner tot zes maanden na de geboorte vijf weken kan opnemen.

regelingen voor kersverse ouders