We hebben allemaal weleens vragen als het gaat om ons kind, toch? Over kinderziektes, voeding, opvoeding, opgroeien.. Ik wel. Meestal doe ik dan een rondje google, of ik gooi een vraag in de Whatsappgroep van de zwangerschapsyogamoeders of ik bespreek het met een bevriende moeder. Nu surf ik ook vaak naar Opvoeden.nl voor betrouwbare informatie én ik ben al een tijdje lid van het Landelijk Ouderpanel.

Wat is het Landelijk Ouderpanel?

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland. Met het Landelijk Ouderpanel brengen deze organisaties de mening en ervaringen van ouders over het huidige onderwijs en over opvoeden in kaart. De resultaten uit het panel gebruiken ze in de ontwikkeling van informatie over het onderwijs en in de ontwikkeling van opvoedinformatie. Ook nemen ze de input van ouders mee in gesprekken en contacten met professionals, organisaties, overheid en politiek.

Vanuit het panel wordt regelmatig een onderzoek of peiling gedaan onder ouders over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over opvoedvragen, risicovol spelen, huiswerkbegeleiding, samen slapen, pesten, seksuele opvoeding, maar laatst bijvoorbeeld ook een onderzoek onder ouders over de opsporing van oogafwijkingen.

Een blij gezin met vrolijke ouders

Waarom is er een Landelijk Ouderpanel?

Het Landelijk Ouderpanel is opgezet om in kaart te brengen welke vragen ouders hebben over opvoeding en school en om de informatie daar zo goed mogelijk op af te stemmen, te verbeteren en in te spelen op wat er onder ouders leeft. Eens in de zoveel tijd ontvangen ouders in het Ouderpanel een e-mail met een online vragenlijst in een bepaald thema met vragen over dit onderwerp. Ook kunnen ze via dit soort onderzoeken delen wat hun ervaringen zijn en welke informatie ze nodig zouden hebben hierover.

Met de uitkomsten van deze onderzoeken en peilingen kan informatie worden geschreven en aangepast zodat jij die informatie weer kunt vinden zodra je het nodig hebt. Ook nemen ze die resultaten mee in gesprekken en contacten met professionals, de overheid en de politiek, zodat zij ook weten wat er speelt. Om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er leeft onder ouders in Nederland is het belangrijk dat er zoveel mogelijk vaders en moeders in het Landelijk Ouderpanel zitten. En zo divers mogelijk, uiteraard, om een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving te krijgen.

Hoe werkt het Landelijk Ouderpanel?

  • Aanmelden gaat heel simpel via de site. Bij je aanmelding worden een paar gegevens gevraagd over je gezinssituatie;
  • Je antwoorden blijven uiteraard anoniem en deze worden niet worden gebruikt voor andere doeleinden;
  • Als panellid ontvang je een paar keer per jaar per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan een online onderzoek. Meestal is dit een vragenlijst op je eigen panelpagina, een poll invullen, nieuwsberichten volgen of deelnemen aan een korte online discussie. Hoe vaak je wordt uitgenodigd kan afhangen van je gezinssituatie. Voor een onderzoek over pubers worden bijvoorbeeld geen panelleden met jonge kinderen uitgenodigd.
  • Meedoen is vrijblijvend, er is geen enkele verplichting. Je kunt je ook op elk moment uitschrijven.
  • Van de resultaten van de peilingen, onderzoeken en vragenlijsten ontvang je steeds een terugkoppeling per e-mail. Zo blijf je op de hoogte wat het Landelijk Ouderpanel heeft gedaan met jouw mening en natuurlijk wat de resultaten zijn.

Een jongen op school

Over Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs, mede initiatiefnemer van het Landelijke Ouderpanel, is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ze helpen en vertegenwoordigen ouders. Ouders & Onderwijs zet zich in voor het beste onderwijs voor onze kinderen en daarom is het belangrijk dat de stem van ouders wordt gehoord. En dat wij als ouders goed geïnformeerd zijn. Ze helpen ouders met informatie en advies over alles wat met onderwijs te maken heeft en ze vertegenwoordigen ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media.

Over Opvoedinformatie Nederland

Opvoedinformatie Nederland, de andere organisatie achter het Landelijk Ouderpanel, levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online aanbieden van betrouwbare informatie aan ouders, jongeren en kinderen. Ze doen dat in samenwerking met wetenschappers, professionals uit de praktijk en ouders, jongeren en kinderen zelf. Alle tips en adviezen van Opvoedinformatie Nederland over opvoeden, opgroeien en gezondheid wordt getoetst aan wetenschappelijke inzichten, richtlijnen, protocollen, actualiteit en praktijkervaring door wetenschappers en praktijkprofessionals.